45. évfolyam, 1999. 1. szám
Archívum
English Deutsch

Délkelet- és Közép-Európa kisebbségeinek bibliográfiai kézikönyve
Dippold Péter

1988-ban ötéves közös munka után jelent meg a Bibliographisches Handbuch der Etnischen Gruppen Südosteuropas c. bibliográfia, mely a délkelet-európai kisebbségekkel foglalkozó irodalom bibliográfiai adatait tartalmazza 12.000 tételben, 19 országot, illetve régiót átfogva. A bibliográfia szerkesztői a müncheni Südost-Institut és a budapesti Közép-Európa Intézet könyvtárainak vezetői. A vizsgált területen élő 35 féle népcsoportra vonatkozó szakirodalom került be a kötetbe az 1918 utáni időszakra vonatkozóan. A 2. világháború közötti szakirodalom monografikusan, a 2. világháború utáni folyóirat szinten szerepel a kötetben. A bibliográfia német nyelvű, tartalmazza az eredeti címek német nyelvű fordításait is. A tanulmány a munka tervezését, és a megvalósítás egyes szakaszait foglalja össze.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/19)