44. évfolyam, 1998. 3-4. szám
Archívum
English Deutsch

TARTALOM
 

Pallósiné Toldi Márta: Könyvtárközi kölcsönzés az észak-dunántúli régióban
     Rezümé      Teljes cikk
Nyáryné Grófcsik Erika - Kolonits Zoltán - Pap Gáspár - Kovács Ilona - Gál Júlia: Hagyományos kiadványok átültetése a Webre: Hungarika-WWW
     Rezümé      Teljes cikk
Nagy Attila: Diplomagyár és/vagy értelmiségképzés.
Főiskolai és egyetemi hallgatók olvasási kultúrája, könyvtárhasználati szokásai
     Rezümé      
Eszenyiné Borbély Mária: A felhasználóképzés helyzete a magyarországi állami felsőoktatási intézményekben. Egy reprezentatív felmérés eredményei
     Rezümé      
Hangodi Ágnes: A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori
disszertációk számbavétele és jellemzése. II. rész, 1991-1996
 
 
     Rezümé      Teljes cikk

KITEKINTÉS
 

Körkép a német városi könyvtárak tájékoztató szolgálatáról
(Töm.: Katsányi Sándor)
           
Cseká Ildikó: Francia módszertani könyvtár Budapesten
           
Koltay Tibor: Norvég könyvtárak a változó világban.
Egy tanulmányút tapasztalataiból.
           
Goding, David: Minél jobban változik, annál inkább ugyanaz marad.
A könyvtár és a könyvtárosi szakma jövője (Töm.: Mohor Jenő)
           
Elisabeth Simon: Az információellátással kapcsolatos szerzői jogvédelmi problémák. Néhány jellegzetesség az egyes országok gyakorlatából (Ford.: Billédi Ferencné)
 
 
           

CD-ROM BEMUTATÓ
 

Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. (Murányi Péter)
 
 
           

KÖNYVSZEMLE
 

Tolvaj! Tolvaj!
           
Gurnsey, John: Copyright theft. (Ism.: M. Fülöp Géza)
           
A Sárospataki Kollégium hadizsákmánnyá vált könyveinek katalógusa
(Ism.: Kővendi Dénes)
           
Fiatalok biblioterápiája.
Doll, Beth-Doll, Carol: Bibliotherapy with young people (Ism.: Harmat József)
           
A könyvtárak helyzetéről és jövőjéről egy emlékkönyv ürügyén.
Der wohlinformierte Mensch - eine Utopie. Festschrift für Magda Strebl...
(Ism.: Pogányné Rózsa Gabriella)
           
A pénzügyek irányítása a könyvtárakban és az: információs központokban
Roberts, Stephen A.: Financial and cost management for libraries and information services 2. ed. (Ism.: Nagy Ferenc)
 
 
           

VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEIBŐL
 
 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (207-306. TÉTEL)
 

Könyvtár- és információtudomány
           
Könyvtár- és tájékoztatásügy
           
Könyvtárak és tájékoztatási rendszerek
           
Munkafolyamatok és szolgáltatások
           
Tájékoztatási rendszerek
           
Vezetés, irányítás
           
Felhasználók és használt
           
Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés
           
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
           
Kapcsolódó területek
 
 
           

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (307-411. TÉTEL)
 

Könyvtár- és információtudomány
           
Könyvtár- és tájékoztatásügy
           
Könyvtárak és tájékoztatási rendszerek
           
Munkafolyamatok és szolgáltatások
           
Tájékoztatási rendszerek
           
Vezetés, irányítás
           
Felhasználók és használt
           
Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés
           
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
           
Kapcsolódó területek
           

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/19)