44. évfolyam, 1998. 1. szám
Archívum
English Deutsch

Az elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartása az ISSN nemzetközi regisztrációs rendszerében
GAZDAG Tiborné

Az ISSN nemzetközi rendszere követte azokat a változásokat, amelyek a kiadványtípusok, a tipográfiai és reprográfiai fejlődés terén végbementek. Az ISSN szabvány és az ISSN kézikönyv szerint a 60 nemzeti központnak el kell készítenie a hazai kiadású időszaki kiadványok azonosító leírásait (függetlenül azok megjelenési hordozójától), s a rendszer csereformátumában (USMARC) kell továbbítaniuk a nemzetközi adatbázis számára. Új mezőkkel és kódokkal módosult a formátum. Az ISSN-OSIRIS adatbázis-kezelőt használó központoknak -- pl. hazánknak --nem okozott gondot az átállás. A leírások az ISBD/S alapelveit követik, a számítógépes dokumentumok leírását a nemzeti központi képviselők éves ülésein egyeztetik. A nemzeti központok célja, hogy a nemzeti impresszumuk minél teljesebben szerepeljen a nemzetközi ISSN adatbázisban. A magyar ISSN központ a mágneslemezen, CD-ROM-on megjelenő kiadványok regisztrálását a kötelespéldány-szolgálat függvényében teljesíti, de az online kiadványokról csak a megfelelő hálózati csatlakozás megteremtésétől szolgáltat.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/19)