44. évfolyam, 1998. 1. szám
Archívum

A külföldi állatorvosi folyóiratok olvasottságvizsgálata.
Helyzetkép
 
OLÁH Edit

 
Az Állatorvostudományi Egyetem (ÁOTE) Központi Könyvtára - mint szakterületi báziskönyvtár kettős szerepet tölt be:
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtárral 1995-ben kialakított gyűjtőköri együttműködés értelmében a Központi Könyvtár az állatorvos-tudományi irodalom országos gyűjtőhelye, e szakterületen kizárólagos felelősség terheli a primer és szekunder dokumentumok beszerzéséért, megőrzéséért és rendelkezésre bocsátásáért.
Potenciális olvasói nagyobbrészt az egyetemi oktatási és kutatási szférából származnak, de az Állatorvosi Kamara által is erősített ön- és továbbképzési követelmények mind több vidéki, praxisban működő állatorvos számára teszik szükségessé a magyar és külföldi szakirodalom napi elérését.
Közismert, hogy a tudományos életben az ún. élettudományok igen nagy folyóiratbázissal rendelkeznek szerte a világon. Amerikai kollégákkal együtt (Naomi Falkner, 1993; Cserey, 1993; National Library of Medicine, 1996) felmértük és összeállítottuk az állatorvosi magfolyóiratok jegyzékét, amely 1995-ben 253 címet tartalmazott (1. sz. melléklet). Ennek értéke hozzávetőlegesen 30 millió Ft körül mozoghat, amelyhez természetesen még igen sok határterületi (állattenyésztés, mezőgazdaság, orvostudomány, gyógyszerészet) témakör dokumentumai szükségesek.
A kiadványok árának emelkedése világszerte sok gondot okoz a tájékoztatási intézményeknek. A mi szakterületünkön elvégzett vizsgálat 1993-ban 12,77%, 1994-ben 9,5% és 1995-ben további 9,84% emelkedést mutatott (Fackler, 1996). A magyar könyvtárak állománygyarapítási költségeit a forint leértékelésének hatása még tovább csökkenti.

A folyóiratok számának és előfizetési árának aránya az ÁOTE Központi Könyvtárában


Az ÁOTE Könyvtár jelenleg már csak 8 millió Ft körüli összeget fordíthat külföldi folyóiratok vásárlására. Minden rendelkezésre álló egyéb eszközzel, így cserekapcsolatai révén is igyekszik továbbiakkal gazdagítani az állományt. E beszerzési forrásoknak köszönhetően 126 primer külföldi állatorvosi vagy határterületi folyóirat, valamint a magyar periodikus kiadványok képezik együttesen az információs hátterét annak a sokrétű szolgáltatásnak, amelyet felhasználói számára nyújt. Csakhogy e rendkívüli kihívásokkal egyre katasztrofálisabb pénzügyi feltételek között kell a Központi Könyvtárnak szembenéznie.
Erre nézve az utolsó négy év külföldi folyóirat-előfizetésre vonatkozó adatai nyújtanak információt (1. táblázat).

1. táblázat
Az előfizetett külföldi, hátárterületi és magfolyóirat címek az áremelkedés függvényében 1993 és 1996 között

Év Cím Forint
1993 195 4.824.756
1994 157 5.089.978
1995 154 5.823.768
1996 126 7.488.449

A fenti adatok áttekintése után kétség nélkül megállapítható, hogy - különösen az utóbbi négy évben - a források szűkössége szinte pótolhatatlan hiányokat okozott. Megjegyzendő, hogy a lemondások elsősorban határterületi és referáló folyóiratokat érintettek. A további költségvetési megszorítások a könyvtár szolgáltatóképességét, az Egyetemen folyó oktató- és kutatómunkát és az állatorvosi kar információellátását alapjaiban veszélyeztetik.
Sajnálatos lemaradásunk Európa más állatorvosi szakkönyvtáraihoz képest különösen szembetűnővé válik az általuk beszerzett címek számának bemutatásával (2. táblázat).

2. táblázat
A kurrens folyóirat-beszerzés Európa állatorvosi szakkönyvtáraiban (Rump,1997)

Könyvtár Kurrens periodikumok
Veterinary University Vienna 856
Veterinary School Hannover 1380
Vet. Univ. Budapest 355*
Univ. Vet. Med., Lib. Kosice 263
Vet. Library, Univ. Helsinki 500
Vet. Lib. Free Univ. Berlin 750
Vet. Med. Lib. Univ. Coll. Dublin 390
Centr. Vet. Lib. Univ. Bologna 400
Vet. Med. Lib. Univ. Utrecht 800
Vet. Med. Lib. SVA Uppsala 535

*magyar és külföldi, ajándék és vétel együtt

Magyarországi könyvtárakban a 253 állatorvosi magfolyóiratból 152 található meg. Vizsgálatunkkal ennek a dokumentumbázisnak a fogadtatásáról kívántunk adatgyűjtéssel tájékozódni, valamint feltárni az optimális hasznosítás és esetleges bővítés lehetőségeit. A felmérés közelebbi célja az volt, hogy megtudjuk:
 • melyek szakterületünk legolvasottabb periodikumai,
 • mely folyóiratok azok, amelyeket olvasóink gyakran keresnek, de magyarországi könyvtárakban nem elérhetőek,
 • mely folyóiratok járnak - esetleg szükségtelenül sok példányban - más könyvtárakba vagymunkahelyekre.
 • A vizsgálatot az Állatorvostudományi Egyetemen kívül 20 további nyilvános és nem nyilvános könyvtárra terjesztettük ki, amelyekben szintén találhatók állatorvosi témájú szakfolyóiratok. Az intézmények felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
  Az olvasottságról kérdőívvel, a kiválasztott periodikumokhoz csatolt figyelőlappal, a fénymásolat- és könyvtárközi kérések statisztikai elemzésével tájékozódtunk.
  Az 1980-as évekig - a dokumentumok akkori ára mellett - a felsőoktatási és tudományos kutatóintézetekben dolgozó szakemberek számára természetes volt, hogy könyvtárukban meglegyenek a számukra szükséges könyvek és folyóiratok. A könyvtárosok ennek az igénynek főleg beszerzéssel tettek eleget, esetenként a könyvtárközi kölcsönzésre támaszkodó kiegészítéssel.
  Az 1980-as években a könyvtárat fenntartó szervezetek pénzügyi kereteinek csökkentése, a könyvtári anyagok árának az inflációnál nagyobb mértékű emelkedése és a valutaárfolyamok kiszámíthatatlansága együttesen vezettek elsőként a monográfiák, majd utóbb a folyóiratok és a folyamatos megrendelések (standing orders) visszafogásához. A jelenség folyóiratválság néven vált ismertté.
  A folyamat az általunk megkérdezett 20 társintézményben is nyomon követhető. Az előfizetések számának csökkenését a következő kérdésünkre kapott válaszok bizonyították:
  Milyen - nem csak előfizetett - állatorvosi folyóiratok jártak/járnak könyvtárukba az elmúlt 10 évben és jelenleg?
  Az állatorvos-tudományi szakfolyóiratok előfordulásában az elmúlt 10 évben megmutatkozó változásokat a 3. táblázat szemlélteti.

  3. táblázat
  Az állatorvos-tudományi szakfolyóiratok előfordulása hazai szakkönyvtárakban 1985-1996

  Könyvtár neve 1985   1996  
  ÁOTE Központi Könyvtára 130 cím    126 cím
  Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 32 cím 20 cím
  Országos Állategegészségügyi Intézet Könyvtára 20 cím 14 cím
  Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenőrző Intézet Könyvtára 12 cím 6 cím
  Phylaxia-Sanofi Rt. Könyvtára 28 cím 13 cím
  MTA Állatorvostudományi Kutatóintézet Könyvtára 14 cím 8 cím
  Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Könyvtára, Gödöllő 9 cím 4 cím
  Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont Könyvtára, Gödöllő 6 cím 9 cím
  PATE Állattenyésztési Kar Könyvtára, Kaposvár 15 cím 11 cím
  Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Könyvtára, Herceghalom 15 cím 9 cím
  PATE Mezőgazdaságtudományi Kar Könyvtára, Mosonmagyaróvár 5 cím 5 cím
  PATE Központi Könyvtára, Keszthely 6 cím 4 cím
  GATE Központi Könyvtára 6 cím 5 cím
  DATE Állattenyésztési Főiskolai kar Könyvtára, Hódmezővásárhely 5 cím 2 cím
  EGIS Gyógyszergyár Rt. Műszaki Könyvtára 4 cím 0 cím

  A felsorolt könyvtárakba járó címek között természetesen jelentős átfedések vannak. Külön ki kell emelni viszont a Haltenyésztési Kutató Intézet (Szarvas) Könyvtárát, ahol ugyan csak 4 állatorvosi folyóiratot szereznek be, de azok az országban kizárólag náluk található meg.
  Vizsgálatunkban az állatorvos-tudományi szakterület legmagasabb impact factorú folyóiratainak 1985-ös és 1996-os előfizetettségét is összehasonlítottuk. A legjelentősebb állatorvos-tudományi folyóiratok előfizetésének alakulását a 4. táblázatban láthatjuk.

  4. táblázat
  A rangos állatorvosi folyóiratok előfizetése

  Cím   Impact   Példányszám
    factor 1985 1996
  American Journal of Veterinary Research 0.907 6 2
  Animal Genetics 1.354 3 1
  Animal Reproduction Science 0.709 3 1
  Applied Animal Behaviour Science 0.842 4 1
  Avian Diseases 0.774 6 4
  Avian Pathology 0.734 1 1
  Domestic Animal Endocrinology 1.254 1 1
  Equine Veterínary Journal 1.011 0 1
  Experimental Parasitology 1.865 2 1
  International Journal of Parasitology 1.172 2 1
  Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition   0.719 4 2
  Journal of Animal Science 1.316 8 2
  Journal of Dairy Science 1.161 5 1
  Journal of Fish Diseases 1.099 4 2
  Journal of Medical and Veterinary Mycology 0.857 3 1
  Journal of Veterinary Internal Medicine 1.099 0 1
  Livestock Production Science 0.702 5 1
  Medical Veterinary Entomology 1.231 0 1
  Parasitology Research 0.898 2 1
  Preventive Veterinary Medicine 0.767 2 1
  Research fin Veterinary Science 0.717 5 2
  Theriogenology 1.395 2 3
  Veterinary Immunology and Immunopathology 1.138 6 2
  Veterinary Microbiology 1.076 3 2
  Veterinary Parasitology 1.073 2 1
  Veterinary Pathology 0.879 3 2
  The Veterinary Record 1.014 5 3

  A könyvtárközi kérések alapján kitűnik, hogy több, gyakran keresett folyóirat egyáltalán nem érhető el Magyarországon. Az 5. táblázat ezeknek a folyóiratoknak az adatait tartalmazza.

  5. táblázat
  Magyarországon nem található állatorvos-tudományi magfolyóiratok

  A folyóirat címe Előfizetési ár
  Journal of Veterinary Diagnostic Investigation    52942,- Ft
  Veterinary Dermatology 52442,- Ft
  Veterinary Research 51756,- Ft

   
  A felmérés eredményei

  A továbbiakban olvasóink szempontjából vizsgáljuk meg, hogy melyek a legkeresettebb, legolvasottabb állatorvosi folyóiratok. Ennek mérésére többféle módszert alkalmaztunk.
  Felhasználóinktól a legnagyobb együttműködést kívánó forma a figyelőlapos statisztikai mintavétel volt. Az általunk kiválasztott periodikumokhoz csatoltunk egy figyelőlapot, amelyen az olvasó kézbevételkor megjelölte a használat tényét. Az adatgyűjtés szeptembertől az év végéig tartott és a kurrens állományra vonatkozott.
  Figyelembe kell venni, hogy olvasóink között nagy számban vannak olyanok, akik a kurrens periodikumokat a könyvtár időkímélő current contents szolgáltatása útján követik nyomon, illetve az Interneten keresztül tájékozódnak.
  Ennek ellenére az Allatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárába járó 126 vezető állatorvostudományi szaklap szinte mindegyikét legalább egy esetben kézbevették olvasóink a figyelőlapok tanúsága szerint. A vizsgálat eredménye alapján kimutatható, hogy a folyóiratok nyelve mellett leginkább tartalmi ismérvek befolyásolják az olvasottságot. A legolvasottabbak az angol nyelvű szaklapok. A szakemberek leginkább a szűkebb szakterületükhöz szorosan kapcsolódó témájú folyóiratokat részesítik előnyben. A klinikai munkában résztvevő állatorvosok átlagosan 5-féle folyóiratot olvasnak rendszeresen. A határterületi témákban érintett oktatók, kutatók a számukra szükséges információkhoz egyre gyakrabban csak könyvtárközi kölcsönzés útján jutnak hozzá.
  A vizsgálatban alkalmazott másik módszerrel az olvasótermi másolatkérések és könyvtárközi kérések alakulását tanulmányoztuk. Ezek elemzése jól kiegészíthette, árnyaltabbá tette az olvasóink folyóirat-használatáról kialakult képet.
  A könyvtárközi kölcsönzés elemzése szerint a Központi Könyvtárba érkező évi 350 állatorvosi folyó iratcikk-kérés 75%-a 34 folyóiratra vonatkozott. További 25 lapból egyszer vagy kétszer kértek más könyvtárak másolatot.
  Az olvasótermi fénymásolatkérésekből reprezentatív mintaként egy őszi és egy téli hónapot választottunk ki. A vizsgált időszakban 667 cikkmásolatot igényeltek 82 folyóiratból, a következő megoszlásban:

      Folyóirat (db)    
   
      %         A cikkmásolatok száma    
  46 56,0 1 - 5
  13 16,0   5 - 10
  14 17,0 11 - 20
  6 7,3 21 - 50
  3 3,7 50 -     

  Figyelemreméltó összefüggés mutatható ki a közlemények megjelenési ideje és a rájuk vonatkozó igények között. A kérések 65%-a 5 éven belül, 28%-a 5-10 éve megjelent közleményre vonatkozott. 10 évnél régebbi cikkekre esetenként jelentkezett igény.
  Összesítve a három vizsgált módszerrel kapott adatokat megállapíthatjuk, melyek a legkeresettebb, legolvasottabb állatorvos-tudományi szakfolyóiratok. Ezt veszi számba a 6. táblázat.

  6. táblázat
  A legkeresettebb állatorvosi szaklapok az olvasottság tükrében

  Cím Figyelő
  lap
  Másolat
  kérés
  Könyvtár-
  közi
  Összesen
  kérés
  The Veterinary Record 48 78 16 142
  Journal of Dairy Science 3 68 14 85
  Journal of the American Veterinary Medical Association 7 55 11 73
  Journal of Animal Science 3 42 21 66
  Journal of Small Animal Practice 27 29 5 61
  Poultry Science 24 14 22 60
  American Journal of Veterinary Research 2 39 9 50
  Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 4 36 6 46
  Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 24 10 8 42
  Veterinary Medicine 23 15 0 38
  Journal of Equine Veterinary Science 26 6 5 37
  Veterinary Surgery 18 19 0 37
  Avian Diseases 3 12 22 37
  Australian Veterinary Journal 3 21 12 36
  Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian 21 12 3 36
  Journal of Veterinary Medicine B 2 23 9 34
  International Journal for Parasitology 24 13 0 33
  Tierärztliche Praxis 20 3 3 26
  Equine Practice 11 3 3 17
  Theriogenology 0 15 0 15

  A vizsgálatból levont következtetések Jelen felméréssel és a levont következtetések elemzésével az információt használó szakemberek szemszögéből kíséreltük meg áttekinteni a primer állatorvos-tudományi magfolyóiratokra vonatkozó igényeket, használati szokásokat. Összefoglalásként idézzük fel a vizsgálat néhány jelentős megállapítását:


   
  A fejlődés lehetséges útja

  Minthogy a könyvtárak lehetőségei igen korlátozottak, előtérbe kerül, s egyre nagyobb jelentőséget kap az erőforrások hatékony felhasználása. A Központi Könyvtár segítséget tud nyújtani a hatékonysági módszerek kidolgozásában bevezetésében. A hatékonyságot az állománybeszerzés és -apasztás kérdésében, a dokumentumszolgáltató központok megismertetésében, a tájékoztató tevékenység minőségi, magas szintű megjelenítésében valósíthatjuk meg. Időszerű a munkaerőgazdálkodás, a szervezeti struktúrák elemzése is.
  Javasolni fogjuk az országban 3-4 helyen is megtalálható folyóiratok (Avian Diseases, Theriogenology, The Veterinary Record) példányszámának csökkentését, hogy az országban nem megtalálható, de gyakran keresett, ugyancsak rangos folyóiratokat megrendelhessük.
  A finanszírozási rendszerben bekövetkezett egyik legjelentősebb változás, hogy az intézményeknek maguknak kell gondoskodniuk - legalább részben - forrásaik biztosításáról. Ennek módja: szolgáltatásokért kapott térítési díjak felhasználása, szponzorok keresése, pályázatok, alapítványok létrehozása. Ezeknek a munkálatoknak az összehangolása, az információ és a tanácsadás fontos feladat. A Központi Könyvtár a jövőben is változatlanul törekszik arra, hogy aktív információs tevékenységével az állatorvosok minél szélesebb körét elérje.
  Az új gazdasági szervezetben új követelmény a könyvtári és információs szolgáltatásokat kínáló cégek ajánlatainak összehasonlítása, értékelése, választás a felkínált lehetőségek között. Ezen a piacon való tájékozódás és a lehetőségek hatékony kihasználása gazdasági megtakarítással járhat. Az ajánlatokat a vásárlások esetén sok szempontból kell értékelni, és ehhez nagyon fontos egymás tapasztalatainak átvétele: az összehangolt beszerzés, a közös fellépés a piacon jelentős árkedvezménnyel járhat. Mindaddig, amíg a szükséges cikket korszerű technológiával nem lehet ugyanolyan könnyen és gyorsan megtalálni, mint ahogy a polcon, a folyóiratok megléte kontra elérése probléma lesi a könyvtárak számára. Miközben szembesülnek a hagyományos gyűjtemények és az új formák közötti egyensúly megteremtésének kihívásával, szolgáltatásaik jobbítására olyan módszereket kell keresniük, amelyek a felhasználók számára is átláthatóak.

   
  Zárszó

  A fenti vizsgálati eredményekből adódó következtetésekhez hasonló gondolatot vet fel az ' országos szakirodalmi információpolitika előzetes rendszer- terve: "... a könyvtári tájékoztatás meghatározó elemként van jelen az oktatás, a tudomány, a gazdaság és a kultúra területén, mivel a nemzetközi eredmények tárgyilagos és ellenőrizhető módon ezen a csatornán át jutnak hozzánk. A naprakész tájékozottság mind a fejlett országokhoz való felzárkózás, mind pedig fejlődésünk feltétele, a döntéshozatali mechanizmusok szakszerűségének egyik biztosítéka. Biztosítja a szakmai eredmények számbavételét és hasznosítását: E tekintetben a hazai könyvtári szolgáltatásnak nincs alternatívája." (TMT 1994/10. szám, 388-389.p.)

   
  1. sz. melléklet
  Az állatorvos-tudomány primer folyóiratai

  1. Acta Medica Veterinaria (Olaszország)
  2. Acta Veterinaria - Beograd (Jugoszlávia)
  3. Acta Veterinaria - Brno (Csehország)
  4. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica (Kína)
  5. Acta Veterinaria Hungarica (Magyarország)
  6. Acta Veterinaria Japonica (Japán)
  7. Acta Veterinaria Scandinavica (Dánia)
  8. Action Vétérinaire (Franciaország)
  9. Advances in Animal Breeding and Genetics (Németország)
  10. Advances in Animal Physiology and Animal Nutrition (Németország)
  11. Advances in Animal Welfare Science (USA)
  12. Advances in Small Animal Medicine and Surgery (USA)
  13. Advances in Veterinary Science and Comparative Medicine (USA)
  14. Alternatives to Laboratory Animals (Anglia)
  15. American Farriers' Journal (USA)
  16. American Journal of Veterinary Research (USA)
  17. Angewandte Parasitologie (Németország)
  18. Animal Behaviour (Anglia)
  19. Animal Biotechnology (USA)
  20. Animal Genetics (Hollandia)
  21. Animal Health (USA)
  22. Animal Pharm (Anglia)
  23. Animal Production (Hollandia)
  24. Animal Reproduction Science (Hollandia)
  25. Animal Technology (Anglia)
  26. Annales de Médecine Vétérinaire (Belgium)
  27. Annales de Recherches Vétérinaires (Franciaország)
  28. Annali délla Facolta di Medicina Veterinaria Pisa (Olaszország)
  29. Annali Bella Facolta di Medicina Veterinaria Torino (Olaszország)
  30. Annual Review of Fish Diseases (USA)
  31. Applied Animal Behaviour Science (Hollandia)
  32. Aquaculture (Hollandia)
  33. Archiva Veterinaria (Románia)
  34. Archives of Animal Nutrition (Németország)
  35. Archivio Veterinario Italiano (Olaszország)
  36. Archivos de Medicina Veterinaria (Chile)
  37. Archivos de Zootecnia (Spanyolország)
  38. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia (Brazília)
  39. Ars Veterinaria (Brazília)
  40. Asian-Australian Journal of Animal Sciences (Dél-Korea)
  41. Australian Veterinary Journal (Ausztrália)
  42. Australian Veterinary Practitioner (Ausztrália)
  43. Avian Diseases (USA)
  44. Avian Pathology (Anglia)
  45. Állattenyésztés és Takarmányozás (Magyarország)
  46. Beiträge zur Tropischen Landwirtschaft und Veterinärmedizin (Németország)
  47. Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrfit (Németország)
  48. Blood-Horse (USA)
  49. British Poultry Science (Anglia)
  50. British Veterinary Journal (Anglia)
  51. Buletinul Institutului Agronomic Cluj-Napoca / Seria Zootehnie si Medicina Veterinara (Románia)
  52. Bulletin de 1'Academie Vétérinaire de France (Franciaország)
  53. California Veterinarian (USA)
  54. Canadian Journal of Animal Science (Kanada)
  55. Canadian Journal of Veterinary Research (Kanada)
  56. The Canadian Veterinary Journal (Kanada)
  57. Canine Practice (USA)
  58. Chinese Journal of Veterinary Science and Technology (Kína)
  59. Ciencia y Tecnica en la Agricultura (Kuba)
  60. Comparative Animal Nutrition (Svájc)
  61. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian (USA)
  62. The Cornell Veterinarian (USA)
  63. Current Topics in Veterinary Medicine and Animal Science (Hollandia)
  64. Dairy Goat Journal (USA)
  65. Dairyman (USA)
  66. Dansk Veterinaertidsskrift (Dánia)
  67. Depeche Vétérinaire (Franciaország)
  68. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift (Németország)
  69. Deutsche Zeitschrift für Biologische Veterinar-Medizin (Németország)
  70. Deutsches Tierärzteblatt (Németország)
  71. Developments in Animal and Veterinary Sciences (Hollandia)
  72. Diseases of Aquatic Organisms (Németország)
  73. Domestic Animal Endocrinology (USA)
  74. DVM Newsmagazine of Veterinary Medicine (USA)
  75. Egyptian Journal of Animal Production (Egyiptom)
  76. Episztimoniki Epeterida tes Kteniatrikes skholes (Görögország)
  77. Equine Athlete (USA)
  78. Equine Practice (USA)
  79. Equine Veterinary Data (USA)
  80. Equine Veterinary Education (Anglia)
  81. Equine Veterinary Journal (Anglia)
  82. Excerpta Veterinaria Lublin (Lengyelország)
  83. Experimental Animals (Japán)
  84. Experimental Parasitology (USA-Anglia)
  85. FAO Animal Production and Health series (Olaszország)
  86. Feedstuffs (USA)
  87. Feline Practice (USA)
  88. Fish Pathology (Japán)
  89. Folia Veterinaria (Szlovák Köztársaság)
  90. The Georgia Veterinarian (USA)
  91. The Haryana Veterinarian (India)
  92. Historia Medicinae Veterinariae (Dánia)
  93. Hog Farm Management (USA)
  94. A Hora Veterinaria (Brazília)
  95. In Practice (Anglia)
  96. Index of Vaterinary Specialities (Anglia)
  97. Indian Journal of Animal Health (India)
  98. Indian journal of Animal Sciences (India)
  99. Indian journal of Poultry Science (India)
  100. Indian Journal of Veterinary Medicine (India)
  101. Indian Journal of Veterinary Pathology (India)
  102. Indian Journal of Veterinary Surgery (India)
  103. The Indian Veterinary Journal (India)
  104. International Journal for Parasitology (Anglia)
  105. Iowa State University Veterinarian (USA)
  106. Irish Veterinary Journal (Írország)
  107. Irish Veterinary News (Írország)
  108. Israel Journal of Veterinary Medicine (Izrael)
  109. Japanese Journal of Animal Reproduction (Japán)
  110. The Japanese Journal of Veterinary Research (Japán)
  111. Journal of the American Animal Hospital Association (USA)
  112. Journal of the American Veterinary Medical Association (USA)
  113. The Journal of Animal Morphology & Physiology (India)
  114. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition (Németország)
  115. Journal of Animal Production Research (Nigéria)
  116. Journal of Animal Science (USA)
  117. The Journal of Applied Rabbit Research (USA)
  118. Journal of Diary Science (USA)
  119. Journal of Equine Science (Japán)
  120. The Journal of Equine Veterinary Science (USA)
  121. Journal of Experimental Animal Science (Németország)
  122. Journal of Fish Diseases (Anglia)
  123. Journal of Medical and Veterinary Mycology (Anglia)
  124. The Journal of Small Animal Practice (Anglia)
  125. Journal of the Association of Veterinary Anaesthetists of Great Britain and Ireland (Anglia)
  126. Journal of the Chinese Society of Veterinary Science (Taiwan)
  127. Journal of the Egyptian Veterinary Medical Association (Egyiptom)
  128. Journal of the Japan Veterinary Medical Association (Japán)
  129. Journal of the South African Veterinary Association (Dél-Afrika)
  130. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation (USA)
  131. Journal of Veterinary Faculty University of Tehran (Irán)
  132. Journal of Veterinary Internal Medicine (USA)
  133. Journal of Veterinary Medical Education (USA)
  134. The Journal of Veterinary Medical Science (Japán)
  135. Journal of Veterinary Medicine A (Anglia)
  136. Journal of Veterinary Medicine B (Anglia)
  137. Journal of Veterinary Medicine C (Anglia)
  138. Journal of Veterinary Nutrition (Anglia)
  139. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics (Anglia)
  140. Journal of Wildlife Diseases (USA)
  141. Journal of Zoo and Wildlife Medicine (USA)
  142. Kisállatorvoslás (Magyarország)
  143. Kleintier-Praxis (Németország)
  144. Lab Animal (USA)
  145. Laboratory Animal Science (Anglia)
  146. Laboratory Animals (Anglia)
  147. Livestock Production Science (Hollandia)
  148. Lucrari Stüntifice - Insttutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad : Zootehnie medicina veterinara (Románia)
  149. Lucrari Stüntifice - Institutul Agronomic N. Balcescu: Seria C. Medicina Veterinara (Románia)
  150. Lucrarile Institutului de Cercetari Veterinare si Biopreparate "Pasteur" (Románia)
  151. Magyar Állatorvosok Lapja (Magyarország)
  152. Marine Mammal Science (USA)
  153. Marine Pollution Bulletin (Anglia)
  154. Le Medecin Vétérinaire du Quebec (Kanada)
  155. Medical and Veterinary Entomology (Anglia)
  156. Medicina Veterinaria (Spanyolország)
  157. Medycyna Weterynaryjna (Lengyelország)
  158. New Zealand Veterinary Journal (Új ~Zéland)
  159. Norges Veterinaerhogskole Arsberetning (Norvégia)
  160. Norsk Veterinaertidsskrift (Norvégia)
  161. Onderstepoort Journal of Veterinary Research (USA)
  162. Österreichische Tierärzte-Zeitung (Ausztria)
  163. Parasitology Research (Németország)
  164. Pesquisa Veterinaria Brasileira (Brazília)
  165. Pferdeheilkunde (Németország)
  166. Philippine Journal of Veterinary and Animal Sciences (Fülöp-szigetek)
  167. Philippine Journal of Veterinary Medicine (Fülöp-szigetek)
  168. Pig Veterinary Journal (Anglia)
  169. Le Point Vétérinaire (Franciaország)
  170. Polskie Archiwum Weterynaryjne (Lengyelország)
  171. Poultry Science (USA)
  172. Der Praktische Tierärzt (Németország)
  173. Pratique Médicale & Chirurgicale de l'Animal de Compagnie (Franciaország)
  174. Pratique Vétérinaire Equine (Franciaország)
  175. Praxis Veterinaria (Jugoszlávia)
  176. Preventive Veterinary Medicine (Hollandia)
  177. Progress in Veterinary Microbiology and Immunology (Svájc)
  178. Recueil de Médecine Vétérinaire de l'Ecole de Alfort ( Franciaország)
  179. Refuah Veterinarith (Izrael)
  180. Reproduction in Domestic Animals (Németország)
  181. Research in Veterinary Science (Anglia)
  182. Revista Cubana de Ciencias Veterinarias (Kuba)
  183. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia (Brazlia)
  184. Revista Portuguesa de Ciencias Veterinarias (Portugália)
  185. Revista Romana de Medicina Veterinara (Románia)
  186. Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux (Franciaország)
  187. Revue de Médecine Vétérinaire (Franciaország)
  188. Revue Scientifique et Technique Office International des Épizooties (Franciaország)
  189. Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science (Dánia)
  190. Schweizer Archiv für Tierheilkunde (Svájc)
  191. Seminars in Avian and Exotic Pet Medicine (USA)
  192. Seminars in Veterinary Medicine and Surgery: Small Animals (USA)
  193. Small Ruminant Research (Hollandia)
  194. Sri Lanka Veterinary Journal (Sri Lanka)
  195. State Veterinary Journal (Anglia)
  196. Suomen Eläinlääkärilehti (Finnország)
  197. Svensk Veterinaertidning (Svédország)
  198. Tierärztliche Praxis (Németország)
  199. Tierärztliche Umschau (Németország)
  200. Tijdschrift voor Diergeneeskunde (Hollandia)
  201. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (Anglia)
  202. Tropical Animal Health and Production (Skócia)
  203. Tropical Veterinarian (Nigéria)
  204. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (Törökország)
  205. Vaccine (Anglia)
  206. VET (Németország)
  207. Veterinaer-medizinische Nachrichten (Németország)
  208. Veterinaria (Jugoszlávia)
  209. Veterinaria Argentina (Argentína)
  210. Veterinaria Mexico (Mexico)
  211. Veterinarija - Kiev (Ukrajna)
  212. Veterinarija - Moszkva (Oroszország)
  213. Veterinarna Szbirka (Bulgária)
  214. Veterinarni Medicina (Csehország)
  215. Veterinarno Medicinszki Nauki (Bulgária)
  216. Veterinarski Archiv (Jugoszlávia)
  217. Veterinarski Glasnik (Jugoszlávia)
  218. Veterinarství (Csehország)
  219. The Veterinary Allergist (USA)
  220. Veterinary and Comparative Ophthalmology (USA)
  221. Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology (Németország)
  222. Veterinary and Human Toxicology (USA)
  223. Veterinary Clinical Pathology (USA)
  224. Veterinary Clinics of North-America / Equine Practice (Anglia)
  225. Veterinary Clinics of North-America / Food Animal Practice (Anglia)
  226. Veterinary Clinics of North-America / Small Animal Practice (USA)
  227. Veterinary Dermatology (Anglia)
  228. Veterinary Drug Registration Newsletter (Franciaország)
  229. Veterinary Economics (Anglia)
  230. Veterinary History (Anglia)
  231. Veterinary Immunology and Immunopathology (Hollandia)
  232. Veterinary Medical Review (Németország)
  233. Veterinary Medicine (USA)
  234. Veterinary Microbiology (Hollandia)
  235. Veterinary News (Thaiföld)
  236. Veterinary Parasitology (Hollandia)
  237. Veterinary Pathology (USA)
  238. Veterinary Practice (Anglia)
  239. Veterinary Professional Topics / Cattle (USA)
  240. Veterinary Professional Topics / Swine (USA)
  241. Veterinary Quarterly (Hollandia)
  242. Veterinary Radiology and Ultrasound (USA)
  243. The Veterinary Record (Anglia)
  244. Veterinary Research (Franciaország)
  245. Veterinary Research Communications (Hollandia)
  246. Veterinary Review (Ausztrália)
  247. Veterinary Surgery (USA)
  248. Veterinary Technician (USA)
  249. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift (Belgium)
  250. VMR Veterinary Medical Review (Németország)
  251. Wiener Tierärztliche Monatschrift (Ausztria)
  252. Wildlife Disease review (USA)
  253. Zeitschrift für Versuchstierkunde (Németország)

   
  2. sz. melléklet
  Állatorvosi szakfolyóiratokat előfizető intézmények

  Állategészségügyi Intézet (M 57)
  Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet Könyvtára (B 1097)
  Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Könyvtára (Hha 1)
  CHINOIN Rt. Műszaki Könyvtára (B 191)
  DATE Állattenyésztési Főiskolai Kar Könyvtára (H 24)
  DATE Központi Könyvtára (D 4)
  EGIS Gyógyszergyár Rt. Műszaki Könyvtár (B 252)
  GATE Központi Könyvtára (G 1)
  Haltenyésztési Kutatóintézet Könyvtára (Sza 6)
  Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Könyvtára ( G 2 )
  Magyar Természettudományi Múzeum Könyvtára (B 1002)
  Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont Könyvtára (G 18))
  MTA Állatorvostudományi Kutatóintézet Könyvtára (B 31) MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Könyvtára (Ti 3)
  Országos Állategészségügyi Intézet Könyvtára (B 819)
  Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (B 5)
  PATE Központi Könyvtára (Ksz 2)
  PATE Mezőgazdaságtudományi Kar Könyvtára (Mo 1)
  Phylaxia-Sanofi Rt. Könyvtára (B 1307)

  Országos Széchényi Könyvtár
  Észrevételek (2000/04/12)