43. évfolyam, 1997. 1. szám
Archívum

Tisztelt Olvasó!

Hegedűs Péter

Az itt következő néhány sorral csak rövid ideig szeretném figyelmét, s türelmét kérni, mielőtt az új szám olvasásába kezd. Azt hiszem úgy illő, hogy a kezében tartott folyóirat új főszerkesztőjeként pár mondatban bemutassam a Könyvtári Figyelővel kapcsolatos elképzeléseinket, terveinket, de előtte még hadd köszönjem meg elődömnek, Kovács Emőkének főszerkesztői munkáját, aki nyugdíjba vonulása miatt vált meg a laptól.

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a lap előfizetői, olvasói nem számíthatnak a „Figyelő” szakmai profiljának drámai megváltoztatására. A folyóirat előállításában aktív munkatársaimmal, a lap újonnan felkért tanácsadó testületének egyetértésével úgy gondoljuk, hogy a folyóirat jói körülhatárolt, az olvasók által elismert szerepet tölt be a hazai ,szaksajtóban, amelyet kár lenne feladni csupán az öncélú változtatás kedvéért. Talán itt és most nem érdemes abba a vitába belebocsátkozni, hogy szüksége van-e egy ekkora országnak annyi könyvtári-informatikai szakfolyóiratra, mint amennyi jelenleg Magyarországon létezik. A szakma művelői talán mindenki másnál jobban tudják, hogy a hagyományok megőrzése - különösen a mai igen gyorsan változó világban - néha milyen komoly erőfeszítéseket igényel, s valamit megszüntetni - akár gazdasági, akár más „nyomós” indokokra való hivatkozással - mindig könnyebb, mint valamit elkezdeni, vagy újraindítani. Természetesen, a ma már közhelyként hangoztatott igen gyors és jelentős hatású szakmai, társadalmi fejlemények nem hagyhatók figyelmen kívül, s a változások állandóságát hirdető, ma divatos elméletek állításainak megfelelően csak úgy lehet talpon maradni, ha a hagyományok megőrzésére irányuló törekvések új ötletek „bevetésével” párosulnak.

Ennek jegyében gondoltunk egyebek között a lap munkáját segítő tanácsadó testület – nem szerkesztőbizottság! - felkérésére, új rovatok létrehozására, s a szerzői kör ösztönzését, illetve reményeink szerinti bővítését szolgáló pályázat(ok) meghirdetésére. Tervezzük hogy az új kihívásoknak megfelelően megjelenünk az információs világhálózaton – tartalomjegyzékekkel és a nyomtatott változatban megjelent cikkek, tanulmányok magyar és idegen nyelvű összefoglalóival. Aktívabb kapcsolatok kialakítására törekszünk külföldi könyvtári szakfolyóiratok szerkesztőségeivel, s pályázati források és szponzorok felkutatásával, illetve támogatásával javítani kívánjuk a lapszerkesztés műszaki színvonalát. Mindez azonban csak az új évfolyam indításakor megfogalmazott ötletek egy része. Sok függ anyagi lehetőségeinktől is, s attól, hogy milyen mértékben élvezhetjük továbbra is olvasóink támogatását.

Azt, hogy az említett elképzelések mennyiben szolgálják majd a Könyvtári Figyelő haladó hagyományainak az új körülmények közötti megőrzését, nyilvánvalóan csak a lap olvasói tudják eldönteni. Munkatársaim nevében azon leszünk, s tiszta szívből reméljük, hogy e döntés kedvező lesz, s a „Figyelő” még hosszú ideig szolgálhatja a könyvtári-informatikai szakmát.

 

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek