42. évfolyam, 1996. 4. szám
Archívum


TARTALOM
 

  

Abstracts

578 Teljes cikk

Inhaltsangaben

580 Teljes cikk

POGÁNY György: A magyar könyvtári szaksajtó vázlatos története 1. Rész (1876-1946)

585

Teljes cikk

FEIMER Ágnes – RÁCZ Ágnes: 25 éves a magyar könyvtárügy angol nyelvű referáló lapja

597

Teljes cikk

MURÁNYI Péter:  Magyar könyvtártudományi folyóiratok a könyvtár- és információtudományi adatbázisokban

604

Teljes cikk

BARLAI Róbert - CSAPÓ Edit:  Szervezetfejlesztési lehetőségek a megyei könyvtárakban

611

Teljes cikk

SONNEVEND Péter: A Pécsi Egyetemi Könyvtár stratégiai terve

623

Teljes cikk

KOKAS Károly:  Könyvtáraink az elektronizáció és a hálózatok világában

630

M. FÜLÖP Géza: Gutenberg a szupersztrádán

637

HERMAN Ákos: Néhány megjegyzés Bényei Miklós: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia ötven éve c. dolgozatához

643

KITEKINTÉS 

 

BORGMAN, Christine: A globális információs infrastruktúra lesz-e a jövő könyvtára?
Esettanulmány Közép- és Kelet-Európa példáján (Ford.: Hegyközi Ilona)

647 

HORCHLER, Gábor: A katalogizálás átszervezése a Kongresszusi Könyvtárban és a magyar katalogizáló „kommandó”
(Ford.: Mándy Gábor)

 651

DEBRECZENI Zsuzsa: A NEW-YORK-i Tájékoztató és Kutató Könyvtári Szolgálat (METRO)

663

KOLTAY Tibor: Nemzeti könyvtári funkció és egyetemi könyvtárak Dániában. Egy tanulmányút tapasztalatai

666

BÁNKESZI Lajosné: Donátorok a digitális korszakban

670

KÖNYVSZEMLE 

 

Irányelvek a nemzeti könyvtári szolgáltatások jogi szabályozására
LOR, Peter: Guidelines for legislation for national library services. Provisional version (Ism.: Tóth Erzsébet)

673

     

Kritikus szemmel a gyerekkönyvekről
Evaluating children's books: A critical look: Aesthetic, social and political aspects of analyzing and using children's books. Ed. Betsy Heame, Roger Sutton (Ism.: Kovács Katalin)

675

Művek – befogadás
KAMARÁS István: Olvasatok (Ism.: W. Péterfi Rita)

677

VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEIBŐL 

679

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 

 
Könyvtár- és információtudomány 685     
Könyvtár- és tájékoztatásügy 687     
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények 703     
Munkafolyamatok és szolgáltatások717      
Tájékoztatási rendszerek 734     
Vezetés, irányítás 748     
Felhasználók és használat 753     
Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés758      
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület 762     
Kapcsolódó területek764

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek