42. évfolyam, 1996. 2. szám
Archívum


TARTALOM
 

Abstracts

190 Teljes cikk

Inhaltsangaben

192 Teljes cikk

FAZEKAS Andrea - PÉTERI György - SÁNDORI Zsuzsanna:
Milyen a '90-es évek vállalati szakkönyvtára...

197

Teljes cikk

BÉNYEI Miklós: Az önkormányzati könyvtárak kiadványai és a könyvtárak kiadói feladatai

217

 

KAMARÁS István: A magyarországi irodalomolvasás alakulása a politikai rendszerváltás után

227

Teljes cikk

VIDRA SZABÓ Ferenc:  „Furcsa tíz év van mögöttünk...”
Könyvtárosok a változások viharában

235

Teljes cikk

SZ. KOVÁCS Mária:  A szociális könyvtári munka és a könyvtárosképzés

244

Teljes cikk

VARJU Zsuzsanna: A vakok könyvtári ellátásának helyzete Magyarországon

247

 

Rózsa György, Könyvtári és Informatikai Kamara, Tószegi Zsuzsanna:
Hozzászólások és kiegészítések Zsidai József tanulmányához

256

Teljes cikk

KITEKINTÉS 

Monika Segber (Ford.: Orbán Éva): A könyvtárak és az információs társadalom )

261

BAKOS Éva:  Brainstorming a könyvtári munkában

269

KOLTAY Tibor:  Könyvtármenedzsment: ahogyan Angliában csinálják. Beszámoló a Manchester Metropolítan
Egyetem és a De Monfort Egyetem Könyvtáraiban szerzett tapasztalatokról 

271

GŐSI Erika: Játék a könyvtárban

279

KÖNYVSZEMLE 

Publ. Aslib (Ism.: Papp István): Az angol és a walesi közművelődési szolgálatról készített jelentés ürügyén
Review of the public library service in England and Wales for the Department of National Heritage 

285

     

Ism.: Sz. Kovács Mária: Szociális feladatok – és a könyvtár
A könyvtár szociális funkciója. Tanulmánygyűjtemény

288

Ism.: Murányi Péter: Változás és kihívás a könyvtár és információtudományi oktatásban
STIEG, Margaret: Change and challenge in library and information science education

290

VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEIBŐL 

297

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 

Könyvtár- és információtudomány

303

     

Könyvtár- és tájékoztatásügy

306

     

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

325

     

Munkafolyamatok és szolgáltatások

337

     

Tájékoztatási rendszerek

351

     

Vezetés, irányítás

359

     

Felhasználók és használat

366

     

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

369

     

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

373

     

Kapcsolódó területek

378

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek