41. évfolyam, 1995. 1. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts
Inhaltsangaben
6    
OSZK Fejlesztési Osztály
A könyvtár nem ellentéte az elektronikus könyvtárnak. Válasz Bakonyi Gézának

13

Rezümé

Teljes cikk

RÁDY Ferenc
Gondolatok a könyvtárközi kölcsönzésről

20

Rezümé

Teljes cikk

RÁCZ Ágnes
Új utakon a 45 éves Könyvtártudományi Szakkönyvtár

23

Rezümé

Teljes cikk

FEIMER Ágnes
A megyei híradók a Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiájában

36

Rezümé

Teljes cikk

JÁVORI Ferencné
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Könyvtári Híradóban. Könyvtári Híradó a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban

43

Rezümé

Teljes cikk
PÉTERFI Rita
Fészek nélkül. Esettanulmány
47 Rezümé Teljes cikk
SZALONTAI Zita
Az ötéves debreceni informatikus-könyvtáros képzés egy volt hallgató szemével
58 Rezümé Teljes cikk
A debreceni könyvtárosképzési konferencia ajánlásai 63 Rezümé Teljes cikk

TULOK Magdolna
A százéves Római Magyar Akadémia Fraknói-könyvtárának
viszontagságai

68

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

SMETHURST, Michael
Az Európai Tudományos Könyvtárak Társulásának munkája a retrospektív katalogizálás terén (Consortium of European Research Libraries, CERL) (Ford., töm.: W. Salgó Ágnes)

75

 

Teljes cikk

DOBÓ Katalin
A Deutsches Bibliotheksinstitut (Német Könyvtári Intézet)
működése és szolgáltatásai

80

 

Teljes cikk

MIKSA, Francis L.
Könyvtár- és ínformációtudomány: két paradigma (Ford., töm.: M. Fülöp Géza)

93

 

Teljes cikk

DEBRECZENI Zsuzsanna Kulturális lehetőségek a New York-i közkönyvtárban

 

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

Az első magyar helyismereti tankönyv, a bibliográfus szemével
BÉNYEI Miklós: Helyismereti tevékenység a könyvtárakban (Ism.: Lisztes László)

103

 

 

Navigáció a hálózaton BAKONYI Géza - DRÓTOS László - KOKAS Károly: Navigáció a hálózaton. Információforrások a számítógépes hálózatokon (Ism.: Koltay Tibor)

107

 

 

Internet kalauz németül (jobban) tudóknak
MATER, Gunther - WILDBERGER, Andreas: In 8 Sekunden um die Welt. Kommunikation liber das Internet (Ism.: Koltay Tibor)

110

 

 

Szponzorálás a közművelődési könyvtárakban
Sponsorship in libraries. ed. Aslib (Ism.: Szabó Eszter)

111

   
"És mi valamiféle új minőségbe csapunk át..." Egy kötetnyi cikk és tanulmány a közművelődési könyvtári állományok jövőjéről, jelenéről és múltjáról Bibliotečnye fondy v kontekste obšestvennogo prepustrojtsva. Sost. D. V. Evseev (Ism.: FutalaTibor)

118

   

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ *

 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

121

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

123

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

137

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

140

Tájékoztatási rendszerek

 

160

Vezetés, irányítás

 

162

Felhasználók és használat

 

170

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

173

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

179

Kapcsolódó területek  

183

* A rovat teljes tartalma ( bibliográfiai tételek és referátumok) az interneten is elérhetők a MANCI adatbázisban: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek