39. évfolyam, 1993. különszám
Archívum

1. A közhasznú információ

1.9. Oktatási, továbbképzési információk

A közkönyvtárak a művelődés hagyományos színterei. Ebből adódik, hogy a tanulással, a képzési intézményekkel kapcsolatos faktografikus információk gyűjtése és szolgáltatása sem lehet idegen tőlük. Sok könyvtár maga is helyet ad továbbképzéseknek és kiemelten gyűjti az önképzést szolgáló oktatási anyagokat.
A képzési, továbbtanulási lehetőségekről a pályaválasztási tanácsadó füzetekből lehet megtudni mindent, ezeket be is szerzik majdnem mindegyik könyvtárban. Átalakulóban lévő társadalmunkban azonban a hivatalos képzőhelyeken kívül számos tanfolyamon, magániskolában és magántanárnál lehet tanulni. Érdeklődhetnek a használók a szabadegyetemek programjairól, a távoktatási formákról, a munkanélküliek átképzési lehetőségeiről. Az örvendetesen megnövekedett ösztöndíjas tanulási lehetőségek, a pályázatok útján elnyerhető külföldi képzési, továbbképzési lehetőségek mind-mind ebbe a csoportba tartoznak. Valamennyi adatnak az összegyűjtése azonban helyi erőből, távol a fővárostól, nehezen megoldható feladat. A könyvtárak összefogására lenne szükség ahhoz, hogy az információkat közösen begyűjtve, adatbázisba rendezve közhasznúvá tegyék minden könyvtár és rajtuk keresztül a helyi lakosság számára.
1992 végére készül el az Unesco INISTA (International Network for Information in Science and Technology Education) nevű adatbázisa. Az adatbázis a Unesco tagországokban folyó oktatástechnikai tudnivalókat fogja tartalmazni. A kulcsintézményeken kívül tantervekre, korszerű oktatási anyagokra, módszerekre, tesztekre stb. vonatkozó adatok is szerepelnek majd benne. A képzés színvonalát szeretnék emelni ezeknek az információknak a közzétételével.

(K.E.)

1.91. Nemzetközi diákinformációs központok

A Soros Alapítvány 1990-ben Közép-Európában információs irodákat nyitott. Magyarországon hetet, az Amerikában továbbtanulni szándékozó középiskolás vagy egyetemista diákok, illetve egyetemet végzett felnőttek számára. A központokban körülbelül 2500 amerikai egyetem és főiskola adataihoz lehet hozzáférni. A központok segítségével nyújtható be a pályázat a kívánt intézményekhez, ehhez az alapítvány forinttérítés ellenében legfeljebb 100 dollár támogatást ad a jelentkezési díjra, és lehetőséget teremt a felvételhez szükséges, speciális nyelvvizsgák forintban történő kifizetésére.

A diákinformációs központok címe:

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Gál Györgyné)
1371 Budapest, Szabó Ervin tér 1. Telefon: 138-4933;
Budapesti Műszaki Egyetem (Mezei Andrea)
1111 Budapest, Műegyetem rakp. 3. Telefon: 166-7758;
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Nguen Luu Lan Anh)
1052 Budapest, Piarista köz 1. Telefon: 267-0966/137;
József Attila Tudományegyetem Könyvtára (dr. Bakonyiné dr. Ficzkó Ildikó)
6720 Szeged, Dugonics tér 13. Telefon: 62/12-718;
Miskolci Műszaki Egyetem Könyvtára (Papp Judit)
3515 Miskolc-Egyetemváros. Telefon: 46 /361-416;
Veszprémi Egyetem Könyvtára (Kunszabó Tiborné)
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: 80/22-022/223;
Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára (Deák Nóra)
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. K/202.szoba. Telefon: 52/10-443 és 16-666/180.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/12)