39. évfolyam, 1993. 1. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts

Inhaltsangaben

6

7

GYŐRI Erzsébet, SZENTE Ferenc, LENGYEL László
"Szövetségben az olvasóért". A könyvkiadók és könyvtárosok szakmai tanácskozása az első Magyar Könyvvásáron (Pécs, 1992. szeptember 11.)

9

Rezümé

Teljes cikk

BILLÉDI Ferencné
Állománygyarapítás és automatizáció

15

Rezümé

Teljes cikk

KERTÉSZ András
A Voyager integrált könyvtári rendszer

22

Rezümé

Teljes cikk

HERMANN István, PALLÓSINÉ TOLDI Márta, SZABÓ Imréné, DÖMÖTÖR Lajosné, TÓTH Gyuláné
"Az északdunántúli régió könyvtárai az ezredfordulón" (Szombathely, 1992. április)
31

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

VESTHEIM, Geir
Meglovagolni a változás hullámait? Új kilátások előtt a közművelődési könyvtárak (Töm.: Papp István)

43

Teljes cikk

FERNENGEL, Birgit
A Volkswagen Alapítvány könyvtártámogató tevékenysége (Töm.: Szinai Tivadarné)

53

KAEGBEIN, Paul-SCHWARZER, Marianne
A szakkönyvtárosok pályaképe (Ford.: Pálvőlgyi Mihály)

59

Teljes cikk

Hegykőzi Ilona
Németország könyvtárügye az egységesítés után 2.

62

Teljes cikk

MAKULOVÁ, Soňa
A könyvtári és tájékoztatási munka helyzete, problémái és fejlődési kilátásai Cseh-Szlovákiában (Ford.: Pátvölgyi Mihály)
68

Teljes cikk

KURAK, Jan-EHNOVA, Marta
A Szlovák Műszaki Könyvtár (Töm.: Orbán Éva)

77    
Kovács Emőke
Spanyolország könyvtárügye Tanulmányúton Spanyolországban
80   Teljes cikk
PONSATI, Agnes-RÍOS, Yolanda
Az ALEPH-rendszer alkalmazása a CSIC könyvtáraiban (Ford.: Tomcsányi Zsuzsanna)
83    
RUIZ, Carlos-AGENJO, Xavier
A spanyol nemzeti könyvtár számítógépesítése (Töm.: Mohor Jenő)
90    

Az ILIADA integrált könyvtári tájékoztatási rendszer (Töm.: Mohor Jenő)

94    

DERÉKY Júlia
Irodalmi Információs Központ Bécsben

96

KÖNYVSZEMLE

A könyv terei
VÉRÖN, Eliséo: Espaces du lívre. Perception et usage de la classification et du classement en bibliotheque. (Ism.: Fülöp Géza)

99

 

Könyvtártudományi kutatások
Research methods in library and information studies. Ed. by Margaret Slater. (Ism.: Koltay Tibor)

104

 

 

Két könyv a hazai reklám és hirdetési lehetőségekről
SELIN, Ulf: Media facts. Eastern Europe 3. Hungary és Média Ász (Szerk. Pécsi Gáborné) (Ism.: Kovács Emőke)

105

 

 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ *

 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

109

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

111

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

128

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

135

Tájékoztatási rendszerek

 

149

Vezetés, irányítás

 

151

Felhasználók és használat

 

154

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

158

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

164

Kapcsolódó területek  

165

* A rovat teljes tartalma ( bibliográfiai tételek és referátumok) az interneten is elérhetők a MANCI adatbázisban: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek