38. évfolyam, 1992. 2. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts

Inhaltsangaben

198

200

 

LUKÁTSNÉ TAKÁCS Zsuzsanna
Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1991. évi munkája

203

Rezümé

Teljes cikk

BELOVAI László
A SZÜV online információszolgáltató hálózata

211

Rezümé

Teljes cikk

MOHOR Jenõ
Felsõoktatásunk információs infrastruktúrája, avagy az egyetemi és fõiskolai könyvtáraink

215

Rezümé

Teljes cikk

NAGY László - TANKÓ István - TÓTH Ferenc
Az elsõ hazai fejlesztésû, PC környezetben mûködõ integrált könyvtári rendszer: a PCLIB 2.0 és a KARDEX-rendszer
221

Rezümé

Teljes cikk

KOVÁCS Mária
Környezetvédelmi információszolgáltatás Magyarországon
243

Rezümé

Teljes cikk

RÁCZ Ágnes
ÖKO-hírek
248

NAGY Attila
Színre lépett a HUNRA
250 Rezümé Teljes cikk
A Könyvtári és Informatikai Kamara és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete együttmûködésének alapelvei

253

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

KOVÁCS Mária
Könyvtár és környezetvédelem külföldön. Szemle

255

 

FÜLÖP Géza
IFLA szeminárium Rigában - a kisebbségi könyvtárügyrõl
Magyarok Romániában

261

 

 

WERGERIUS, Pirkko
Finnek Svédországban

266

 

TUHERM, Henno
Észtek Lettországban

269

 

 

JASKONIENE, Dalía
Könyvtári szolgáltatások a nemzetiségi kisebbségek számára Litvániában
270    

CHEN, Ching-chih
NIT'91. Válogatás a budapesti konferencia elõadásaiból
A digitális vizuális információ korának hajnalán: mi várható az információhozzáférés szempontjából?
(Ford.: Orbán Éva)

272    
SIEWLING, Amanda Lo - LAINER, Yu-Huei - CHEN, Ching-chih
Két hónap alatt CD-ROM: megcsináltuk és maguknak is sikerülhet! (Ford.: Orbán Éva)
285   Teljes cikk

JURENKA Oszkár
Egy újabb telematikai szolgáltatás: bemutatjuk az audiotexet

295

Teljes cikk

KOVÁCS Lászlóné
Itt MAX, az Európai Közösségtõl!

299    

KOVÁCS Lászlóné
Az EXPO'92 információs technológiája

304    
CSEPREGI Klára
Cenzúra a 18. század második felében Franciaországban és Ausztriában
305    

SALAÜN, Jean-Michel
Marketing a könyvtárakban és a dokumentációs központokban
(Töm.: Gyimót Ágnes)

312

KÖNYVSZEMLE

Hatékony tanítási stratégiák a könyvtárhasználók képzésében
Defining and applying effective teaching strategies for library instruction
(Ism.: Téglási Ágnes)

317

 

 

Az olvasásszociológiáért
POULAIN, Martine: Pour une sociologie de la lecture: lectures et lecteurs dans la France contemporaine
(Ism.: Lõrincz Judit)

319

 

 

Egy magyar olvasáskutatási alapkönyv margójára
NAGY Attila: Keresik életük értelmét? Olvasás, könyv, szocializáció
(Ism.: Baricz Zsolt)
322    
Zöld kik-kicsodák
Zöld hálózat. Az ökológiai kultúra terjesztésére és fejlesztésére vállalkozó szervezetek és intézmények Magyarországon
(Ism.: Kovács Mária)
323    

A könyvtárak szerepe a környezeti problémák kezelésében
The role of libraries in promoting awareness on environmental problems (Ism.: K.K.)

324    

Az online katalógusok. Elvek és elképzelések
The online catalogue: Developments and directions
(Ism.: Koltay Tibor)

325

 

 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ *

 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

329

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

331

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

344

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

353

Tájékoztatási rendszerek

 

369

Vezetés, irányítás

 

371

Felhasználók és használat

 

374

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

379

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

381

Kapcsolódó területek  

384

* A rovat teljes tartalma ( bibliográfiai tételek és referátumok) az interneten is elérhetők a MANCI adatbázisban: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek