38. évfolyam, 1992. 2. szám
Archívum

A Könyvtári és Informatikai Kamara és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete együttműködésének alapelvei

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége és a Könyvtári és Informatikai Kamara képviselő testülete 1992. március 5-i együttes ülésén elfogadta a két testület együttműködésének alapelveit, melynek szövegét az alábbiakban olvashatják:

Az átalakuló képviseleti és szakmai érdekvédelmi rendszer megköveteli, hogy az azonos szakmai területen működő szervezetek meghatározzák együttműködésük feltételeit, tartalmát és formáit.
Minden valódi együttműködés alapja az együttműködési szándék. Az együttműködést a szervezetek alapszabálya, szervezeti és működési szabályzata, szervezettsége, nagysága, valamint hagyományaik befolyásolják.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete olyan szakmai szervezet, amely a könyvtárosra, a szakemberre koncentrál, rajta keresztül kíván hatást gyakorolni a könyvtári munkára. Ehhez alakította tagsági rendjét, kapcsolati rendszerét, szervezeteit, testületeit, rendezvényeit.
A Könyvtári és Informatikai Kamara a könyvtárak és az informatikai intézmények intézményi érdekképviseleti szervezete. Ennek megfelelő a szervezeti felépítése, tagoltsága, működési rendje.
A szervezetek tiszteletben tartják egymás hagyományait, belső működési rendjét. Ezt figyelembe véve szervezik együttműködésüket, valamint más, a könyvtárügyben érintett szervezetekkel kialakítandó viszonyukban is törekszenek érvényre juttatni ezen együttműködés alapelveit.

Az együttműködés alapelvei

1. Tiszteletben tartják egymás önmeghatározását, testületeik tagságuktól kapott jogosítványait.
2. Az egyeztetés, a közös érdekfeltárás és közös fellépés nem gyengítheti az egyes szervezetek autonómiáját és felelősségét.
3. A közös fellépés konkrét kérdésekben történik, ezért az eltérő vélemény más esetekben fennmarad(hat).
4. Az együttműködés a szervezetek testületei között jön létre.
5. Minden konkrét együttműködési terület konkrét együttműködési formát igényel (pl. bizottság, egyeztető megbeszélés, testületek közös tanácskozása stb.)

Az együttműködés elsődleges területei

1. A szakma képviselete a jogalkotásban és a fejlesztési kérdések;
2. A könyvtári rendszerek finanszírozási kérdései;
3. Az állami feladatvállalás és az önkormányzati, fenntartói kötelezettségek kérdései;
4. Szakmai minimumok, normatívák;
5. Etikai kérdések;
6. Központi szolgáltatások figyelemmel kísérése;
7. A könyvtári dolgozók helyzete;
8. Képzések, továbbképzések;
9. Szakmai propaganda, reklám;
10. Nemzetközi kapcsolatok.

Az együttműködés etikai alapjai

1. Minden szervezet a saját tagságától kapja jogosítványait, csak neki köteles beszámolni.
2. Minden szervezet önállóan kezdeményez, az általa feltárt kérdést felajánlhatja együttműködésre.
3. Ha a partnerszervezet érdektelenséget mutat, vagy azt elutasítja, a kezdeményező szervezet dönti el, hogy önállóan is képviseli-e a témát.
4. Ha egy szervezet, vagy annak tagja képviseli az együttműködő szervezeteket bizonyos tárgyalásokon, a felhatalmazásnak foglalkoznia kell a vállalás vagy az elkötelezettség mértékével.
5. Az együttesen végzett munkáról együttes tájékoztatást kell adni a tagság, a nyilvánosság, a partnerek, az államigazgatási és politikai szervezetek részére.
6. Az elért eredmények nem sajátíthatók ki, a kudarcok nem háríthatók egymásra.

Budapest, 1992. március 5.

Zalainé Kovács Éva
elnök
Könyvtári és Informatikai Kamara
Dr. Horváth Tibor
elnök
Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/12)