2019. 3. szám

Tartalom – 2019/3

Abstracts       359

TANULMÁNYOK
JÁVORSZKY Ferenc – KOLTAY Tibor– MURÁNYI Péter:
A magyar kutatók adatműveltségi készségeiről      363

HOLL András – HORVÁTH Hajnalka – BILICSI Erika – NAGY Erika – TÖMÖRY Pál: Folyóirat- és könyvdigitalizálás az MTA Könyvtárában. Lezárult az első szakasz       375

SZÜTS Etele: Kulturális örökségünk digitalizálásának problémái       383

MŰHELY
KISS Gábor:
Offline könyvtárosok, online használók. Innovatív megoldások a könyvtári szolgáltatások szervezésében        395

CSORBA-SIMON Eszter: Szárnyat adó szövegek – az iroda-lomterápia hatása a gyermekotthonban élő kamaszokra       400

Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekről Statement of International Cataloguing Principles (ICP)       407

MÚLTUNKBÓL
POGÁNY György:
Befejeződött a Petrik-bibliográfia pótköteteinek kiadása. A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia XVIII. századi szakaszának áttekintése       421

SCHMELCZER-POHÁNKA Éva: A Pécsi Missale két kiadásának fennmaradt példányai és helyi jelentőségük      431

NEKROLÓG
Elhunyt dr. Gomba Szabolcsné dr. Lábos Olga (1935–2019).      444

Búcsú Simon Zoltántól (1935–2019) (Gellér Ferencné)        445

KITEKINTÉS
BÓDOG András:
Középpontban a nyílt tudomány. Focus on Open Science konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában        446

KÖNYVSZEMLE
Lelkes aktivitás? Kényszerű behódolás? Átmentési kísérlet?
Újabb elemzések a német közkönyvári vezetők mozgásteréről és magatartási mintáiról a náci uralom alatt (1933–1945)

Volksbibliothekare im Nationalsozialismus. Handlungs­spiel­räume, Kontinuitäten, Deutungsmuster. Hrsg. von Sven Kuttner, Peter Vodosek. Wiesbaden, Harrassowitz V. , 2017. 324 p. (Ism.: Sonnevend Péter)       421

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018. Szerk. Kiszl Péter és Csík Tibor. Budapest, ELTE BTK KITI, 2018. 383. p. (Ism.: Koltay Tibor)        449

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány       459

Könyvtár- és tájékoztatásügy        463

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények       472

Munkafolyamatok és szolgáltatások        479

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       493

Vezetés, irányítás        496

Felhasználók és használat        500

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés        506

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület         509

Kapcsolódó területek      514

Rezümék – 2019/3

Tanulmányok

A magyar kutatók adatműveltségi készségeiről

JÁVORSZKY Ferenc – MURÁNYI Péter – KOLTAY Tibor

Egy nemzetközi projekt részeként a szerzők online felmérést készítettek a magyar kutatók adat-írástudásáról, adatműveltségéről (data literacy). Az alapkérdőívet 2017-ben állította össze az ankarai egyetem professzora, Serap Kurbonoglu közösen Joumana Boustany párizsi egyetemi tanárral. A vizsgálati eredményekről nemzetközi publikációk számoltak be.

A hazai felmérésben 108 magyarországi kutató vett részt. Válaszaikat a szerzők összevetették a nemzetközi felmérés azonos kérdéseire érkezett horvát, izlandi, spanyol és szlovén válaszokkal.

A kérdőív hét általános kérdése (demográfiai adatok) után 18 többválasztós kérdés következett a kutatók saját kutatási adatainak kezelésével kapcsolatosan. A kérdések a következőkre irányultak: a kutatáshoz szükséges adatokhoz való hozzájutás, a használt adatok formája, a más forrásból származó (külső) adatok használata, az adattárolással kapcsolatos információk ismerete, az adatok hosszú távú megőrzésének kérdései, a kiegészítő információk használata, az adatmegosztás kérdései, a meataadatok ismerete, a hivatkozási rendszerek használata, adattárolási előírások, a nyílt hozzáférés biztosítása, intézményi adatkezelési stratégiák megléte, a kutatási adatokkal kapcsolatos költségek stb.

A hazai válaszok elemzésekor a szerzők rámutattak a külföldi kutatók válaszaival való hasonlóságokra és eltérésekre, és javalatokat fogalmaztak meg a kutatással kapcsolatos ismeretek korszerűsítése érdekében szükséges teendőkről (pl. a kutatók adatkezelési tréningeken való részvétele, a közös adathasználat és adatmegosztás kérdéseinek újragondolása az OA-publikálás jegyében, további vizsgálatok elvégzésére stb.).
Tovább…

Abstracts – 3/2019

STUDIES

Data literacy skills of Hungarian researchers
JÁVORSZKY Ferenc – KOLTAY Tibor – MURÁNYI Péter

In 2018, the authors conducted an online survey of Hungarian researchers’ data literacy, as part of an international project. The basic questionnaire was compiled in 2017 by Professor Serap Kurbonoglu (University of Ankara) and Professor Joumana Boustany (Université Paris). Their findings have been reported in international publications.

The Hungarian survey covered 108 researchers. The responses were compared with those from Croatia, Iceland, Spain and Slovenia within the international survey.

Seven general questions (about demographics) were followed by 18 multiple-choice questions about how researchers manage their own research data. These questions focused on: access to data required for research, the forms of data used, the use of external data, knowledge of data storage solutions, issues of long-term data retention, use of supplementary information, issues of data sharing, knowledge of metadata, use of referencing systems, data storage requirements, open access, existence of institutional data management strategies, costs related to research data, etc.

In their analysis the authors highlighted similarities to and differences from the responses of foreign researchers, and provided suggestions on steps to be taken to modernize research knowledge (e.g., participation in data management training, rethinking joint data use and data sharing under OA), further investigations, etc.).

Keywords: Digitization; Survey; Information services to research; Preservation; Open access; Research; Researcher
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (22) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (4) (10) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (32) (1) (9) (1) (28) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (13) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (2) (2) (4) (1) (1) (1) (55) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (7) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (8) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (16) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (6) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (35) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (2) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (5) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (7) (2) (2) (38) (1) (60) (2) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (34) (1) (2) (2) (1) (7) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (19) (11) (1) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (35) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (16) (1) (1) (67) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (7) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (7) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (15) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (7) (2) (1) (1) (2) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (24) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (7) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (15) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (23) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (3) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (37) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)