2018. 4. szám

Tartalom – 2018/4

Abstracts       503

TANULMÁNYOK
HORVÁTH Zoltánné: Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 2. rész: A könyvtár és a mesterséges intelligencia kölcsönhatásai       507

TÓSZEGI Zsuzsanna: Megújul a húszéves Digitális Irodalmi Akadémia szolgáltatási rendszere        526

JÁVORKA Brigitta: Könyvtárosok helyzete, társadalomban betöltött szerepe. A könyvtáros szakma szociológiai, demográfiai összetétele 2018-ban        536

TÓTH Máté: Meseolvasás és olvasóvá válás        549

MűHELY
DUDÁS Anikó: „Új rendszerhez új zsargont!” A nemzetközi katalogizálási alapelvek terminológiai és fordítási kérdéseihez         558

DANCS Szabolcs: Dudás Anikó „Új rendszerhez új zsargont!” című írása mögé       564

E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK
BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: A hagyományos és az elektronikus képzési formák minőségirányítási kérdései       565

MÚLTUNKBÓL
JÓNÁS Károly: Interjú egykori neves könyvtárosokkal        573

JÓNÁS Károly: Kilencven éve született az Országgyűlési Könyvtár egykori főigazgatója, Száva-Kováts Endre (1928–2017)      588

FÜZÉKI ISTVÁN EMLÉKÉREM 2018
POGÁNY György: Dörnyei Sándor laudációja        596

KITEKINTÉS
SONNEVEND Péter: Töprengő jegyzetek az e-olvasásról, az EU-munkacsoport anyagainak böngészése kapcsán       599

NÉMETH Márton: Szakma, oktatás, kutatás: könyvtár- és információtudomány az erős könyvtáros szakmáért.
Oktatás és kutatás a svéd könyvtári stratégiai keretek között .        605

KÖNYVSZEMLE
Magyar irodalom a világhálón
Kerekes Pál – Kiszl Péter:
Magyar irodalom a világhálón. Szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények (Ism.: Lencsés Ákos)       613

Gyermekrajzok az első világháborúról
„Gyermekvilágháború”. 1914–1918. rajzokban.
Szerk. Bogdán Melinda, Eger, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2017. 94 p. (Ism.: Pogány György)      616

A Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet új bibliográfiai kötetei
Gazda István: 
Száz év a pesti könyvkereskedelem és szakkönyvkiadás történetéből 1748-1848 + A Magyar Tudós Társaság által kiadott könyvek és folyóiratok 1831-1848 (Ism.: Pogány György)          619

NEKROLÓG
Koltay Klára (1957 – 2018) (Virágos Márta)         622

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány         623

Könyvtár- és tájékoztatásügy        625

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények       634

Munkafolyamatok és szolgáltatások       641

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       649

Vezetés, irányítás        654

Felhasználók és használat         657

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés       662

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület        665

Kapcsolódó területek       671

STUDIES

Semantic webs and artificial intelligence. Part 2: Interrelations of libraries and artificial intelligence
HORVÁTH Zoltánné

Part 2 of this study deals with forecasts on artificial intelligence (AI) applications, expert systems based on knowledge representation, and transformation of search processes. The introduction of semantic data processing, data link structures, computer-based learning, text analysis, and evaluation methods in libraries results in a clear paradigm shift in their services. Further developments or the replacement of MARC-based cataloguing, and the adaptation of library expert systems to the AI environment also influence the development of our professional activity. Named fourth industrial revolution in the literature  the initiative refers to developing semantic networking systems, incorporating the data of web, deep web, deep learning areas, as well as digitization and networking, and expanding communication between computers. Mobile technology is also adopting new technologies, and virtual/extended reality applications that can be used in leisure time activities, education and research are increasing. The article also discusses the impact of the use of new technologies on various generations, the importance of developing library data models as related to exploring the deep layers of information, and the use of data management, data and content research, and text mining in libraries.

Keywords: Computerised search; Networks; Information technology; Artificial intelligence; Semantic web
Tovább…

Tanulmányok

Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 2. rész: A könyvtár és a mesterséges intelligencia kölcsönhatásai
HORVÁTH Zoltánné

A  tanulmány 2. részében a mesterséges intelligencia-alkalmazásokra vonatkozó előrejelzésekről, a tudásreprezentációra épülő szakértői rendszerekről, a keresési folyamatok átalakulásáról esik szó.  A szemantikai adatfeldolgozás, az adatkapcsolt struktúrák,  a gépi tanulás, a szövegelemzés- és értékelés módszereinek könyvtári bevezetése nyilvánvaló paradigmaváltást eredményez a könyvtári szolgáltatásokban. A MARC feltárási rendszer továbbfejlesztése vagy cseréje, a könyvtári szakértői rendszerek adaptálása MI-környezetbe, ugyancsak befolyásolják szakmai tevékenységünk alakulását. A szakirodalomban 4. ipari forradalomként emlegetett irányzat a szemantikai hálózati rendszerek kifejlesztésére, a data of web, a deep web, deep learning területek beemelésére, a digitalizálásra és hálózatosításra, a gépek kommunikációjának elterjedésére utal. A mobiltechnológia is alkalmazni kezdi az új technológiákat, és terjedőben vannak a szabadidő eltöltésében, oktatásban, tudományos kutatásban is jól használható virtuális/kiterjesztett valóság-alkalmazások, a valóságot szimuláló rendszerek. A szerző foglalkozik még az új technológiák használatának generációs hatásaival, a könyvtári adatmodellek kialakításának fontosságával az információ mélyrétegeinek feltárásával összefüggésben, valamint az adatmenedzsment, az adat- és tartalomkutatás, szövegbányászat könyvtári használatával.
Tovább…

Koltay Klára (1957. október 28 – 2018. november 11.)

                                                                                                                                                                                                      Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek…”
(Juhász Gyula: Consolatio)

Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgató-helyettesét a hűség és a mélységes szakmaszeretet jellemezte. Felsőfokú tanulmányait a Kossuth Lajos Tudomány­egye­tem Böl­csé­szet­tudományi Karán végezte. Történelem-angol szakos középiskolai tanári diplomájának megszerzése után 1984-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárába került és lett végleges mun­ka­helye. Mint történelem-angol szakos bölcsész, a középkori református irodalommal foglalkozott és kutatta az angol magyar egyházi kapcsolatokat. Régi könyves érdeklődése munkássága során végig megmaradt.

Tu­dományos teljesítményét az 1996-ban szerzett PhD fokozat, az MTA köztestületi tagsága, az MTA Könyv­tör­téneti Bizottságának tagsága, és számos publikáció és előadás fémjelzi.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (13) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (21) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (4) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (31) (1) (9) (1) (28) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (15) (6) (6) (11) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (27) (2) (2) (3) (1) (1) (1) (52) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (3) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (15) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (15) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (4) (12) (5) (6) (3) (2) (13) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (2) (1) (1) (1) (15) (5) (1) (2) (1) (1) (19) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (11) (5) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (6) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (8) (7) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (2) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (6) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (1) (1) (2) (3) (2) (7) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (35) (2) (1) (26) (4) (1) (1) (5) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (37) (1) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (7) (2) (2) (37) (1) (59) (2) (2) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (6) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (34) (1) (2) (2) (1) (7) (8) (5) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (8) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (18) (9) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (17) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (34) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (9) (1) (16) (1) (63) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (22) (8) (1) (10) (1) (1) (2) (4) (1) (10) (1) (1) (12) (8) (3) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (12) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (5) (3) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (3) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (13) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (3) (2) (8) (3) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (2) (1) (1) (2) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (24) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (18) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (13) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (13) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (20) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (3) (5) (2) (1) (1) (1) (1) (35) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)