2018. 3. szám

Tartalom – 2018/3

Abstracts      341

TANULMÁNYOK
HORVÁTH Zoltánné: Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 1. rész: Értelmezések és alkalmazások  könyvtári nézőpontból      345

MŰHELY
DANCS Szabolcs: Bevezető Tóvári Judit A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései című cikkéhez      363
TÓVÁRI Judit: A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései      364

E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK
BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: Módszertan és eszköztár elektronikus tanulási környezetben        377

MÚLTUNKBÓL
POGÁNYÉ RÓZSA Gabriella: Historia domus 1945–1950.
Források és adalékok a magyar Honvédség Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtára és a Honvédorvos című szakfolyóirat történetéhez       391
BIBOR Máté János: „nem kartoték-adat”. Soltész Zoltánné hagyatéka az ELTE BTK KITI Könyvtárában       402
JÓNÁS Károly: A magyar képviselőház első könyvtárnokai       417
BORVÖLGYI Györgyi: Hűséggel és bátorsággal: Mecénás Batthyányak      424

KITEKINTÉS
DANCS Szabolcs: Még mindig arra a temetésre várnak…
Az új generációs INTERMARC-ban rejlő ígéretek és kihívások (Peyrard, S. – Roche, M.: Still waiting for that funeral. The challenges and promises of a next-gen INTERMARC)      426

KÖNYVSZEMLE
A látható könyvtár
Acél Zsolt: A látható  könyvtár. A palatiumi Apolló-könyvtár és a római irodalmi élet. (Budapest, Gondolat, 2018. 222 p.) (Ism.: Pogány György)     431

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai = Incu­nabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae (PFK–INC), Összeáll. W. Salgó Ágnes, (Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2017. 258 p.) (Ism.: Bánfi Szilvia)      435

Huszonegy könyv a gyermek- és felnőttkorból – hat évtized után
Bényei Miklós: Újraolvasva – hatvan, hatvanöt év múlva (Debrecen, Kiss József Kvk., 2018. 144 p.)  (Ism.: Murányi Lajos)      438

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATFIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány      443
Könyvtár- és tájékoztatásügy      447
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények      454
Munkafolyamatok és szolgáltatások       461
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       471
Vezetés, irányítás       473
Felhasználók és használat       478
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés       483
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület       488
Kapcsolódó területek       494

Abstracts – 3/2018

STUDIES

Semantic webs and artificial intelligence – opportunities for libraries 1.
HORVÁTH Zoltánné

Artificial intelligence combines human intelligence with rapid reaction times, increasing memory and a broad overview of information sources; it thus supports the development of sciences, information technology and libraries. The emergence of the semantic web is an essential stage in the development of artificial intelligence. The beginnings of artificial intelligence research were based on the knowledge of how brain neurons are functioning. This also appears in the modeling of artificial systems, net structures and learning processes. From the point of libraries: the desired results in overviewing resources cannot be reached when using previous solutions, so other high-level technology and tools from outside libraries should be involved to keep patrons. When answering a question, artificial intelligence systems can rely on more sources of information than a person. It is not certain, however, that they can give a better answer than a well-educated human (a teacher or a librarian). This article is a review of literature; the second part will discuss knowledge-based expert systems, search processes and services based on artificial intelligence, as well as review predictions for the future.

Keywords: Computerised information search, Information technology, Artificial intelligence
Tovább…

Rezümék – 2018/3

Tanulmányok

Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 1. rész: Értelmezések és alkalmazások könyvtári nézőpontból
HORVÁTH Zoltánné

A mesterséges intelligencia gyors reakcióidőkkel, széles áttekintési képességgel, növekvő gépi memóriával egészíti ki az emberi intelligencia lehetőségeit, kedvező hatással van a tudományok, az informatika és a könyvtárak együttes fejlődésére is. A szemantikus web megjelenése lényeges állomása a mesterséges intelligencia kialakulásának. Az adatok és információk jelentéstani és logikai feltárására kidolgozott módszerek az információs hálóstruktúrákkal a teljes szövegű gépesített feldolgozás és szövegelemzés fejlődésének irányába mutatnak.  A mesterséges intelligencia kialakulásának kezdetei az agyi neuronok működésére vonatkozó ismeretekre épültek, amely a hálóstruktúrák és a tanulási folyamatok mesterséges modellezésében is megjelenik.

Könyvtári szempontból nézve: régi módon már nem jutunk el a kívánt eredményekhez a források áttekintésében, ezért a könyvtáron kívül fejlesztett szolgáltatások technológiáját kell bevonni a könyvtári eszköztárba a használók megtartása érdekében.

A mesterséges intelligenciára épülő rendszerek sokkal több könyv tartalmára támaszkodhatnak egy kérdés megválaszolása során, mint az ember, mégsem bizonyos, hogy jobb választ képesek adni, mint az ember, a tanár vagy a könyvtáros, aki egyébként műveltnek tekinthető az adott témakörben. Jelen tanulmány elméleti hátterét a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach című elektronikus tankönyve (Stuart Russell és Peter Norvig könyve) jelentette, melyet a szerző további, könyvtári vonatkozású tanulmányok (Z. Karvalics László, Tóth Máté, a legfrissebb MI-szakirodalom) megállapításaival egészített ki. A tanulmány következő (2.) részében a tudásreprezentáció alapú szakértői rendszerekről, a keresési folyamatokról és a megvalósult szolgáltatásokról, valamint a mesterséges intelligenciára vonatkozó előrejelzésekről kapunk áttekintést.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (13) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (21) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (31) (1) (8) (1) (28) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (15) (6) (6) (11) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (27) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (52) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (2) (1) (1) (4) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (15) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (15) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (4) (12) (5) (6) (3) (2) (13) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (2) (1) (1) (1) (15) (5) (1) (2) (1) (1) (18) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (10) (5) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (6) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (8) (7) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (2) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (6) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (1) (1) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (34) (2) (1) (26) (4) (1) (1) (5) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (37) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (7) (2) (2) (37) (1) (59) (2) (2) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (5) (6) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (34) (1) (2) (2) (1) (7) (8) (5) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (8) (1) (1) (5) (11) (1) (1) (18) (9) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (17) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (33) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (9) (1) (16) (1) (61) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (6) (21) (8) (1) (10) (1) (1) (2) (4) (1) (10) (1) (1) (12) (8) (3) (4) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (5) (3) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (5) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (13) (2) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (3) (2) (8) (3) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (2) (1) (1) (2) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (24) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (18) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (13) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (13) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (3) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (20) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (3) (5) (2) (1) (1) (1) (1) (35) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)