62. évfolyam kategória bejegyzései

Tartalom – 2016/4

Rezümék – 2016/4 Abstracts        467 TANULMÁNYOK RÓZSA Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán 2. rész: A magyar szakkönyvtári rendszer és az országos szakkönyvtárak      47 SIPOS Anna Magdolna: Könyvtárosból informatikus könyvtáros – az OTDK dolgozatok tükrében       488 KOÓSNÉ TÖRÖK Erzsébet: Tehetséggondozás: könyvtáros … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2016/4

Tanulmányok Szakkönyvtár a holnap határán 2. rész: A magyar szakkönyvtári rendszer és az országos szakkönyvtárak RÓZSA Dávid [Special libraries ont he verge of tomorrow] A négyrészes cikksorozat nyitó tanulmányában (KF 2016. 3. sz. 313–326. p.) a szerző a szakkönyvtárügy változó … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 4/2016

STUDIES Special libraries on the verge of tomorrow Part 2: The system of Hungarian special libraries and libraries with national responsibilities RÓZSA Dávid Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 2016. no. 4. pp.471–487. In the first part of this … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Szakkönyvtár a holnap határán

2. rész: A magyar szakkönyvtári rendszer és az országos szakkönyvtárak[*] A magyar szakkönyvtárak a kezdetektől napjainkig A magyar szakkönyvtári rendszer igen nagy változatosságot mutat. Az országos feladatkörű intézmények mellett többek között az egészségügyi, a kutatóintézeti, a múzeumi, a levéltári, az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Könyvtárosból informatikus könyvtáros – az OTDK dolgozatok tükrében

Bevezetés, módszertani kérdések Éppen tizenöt évvel ezelőtt, 2001 közepén jelent meg az a kormányrendelet, amelynek alapján a korábbi egyetemi és főiskolai könyvtáros szak megnevezése informatikus könyvtáros szakra változott. „E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyetemi és főiskolai szintű könyvtáros szak megnevezése … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 4. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Tehetséggondozás: könyvtáros diáktudósok

Könyvtáros hallgatók az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon* „Csinosítsuk értelmünket, terjesszük tapasztalásainkat, keressük fel a tudóst, társalkodjunk az elmetehetőssel, nagyobbítsuk könyvtárainkat, jutalmazzuk a tudományokban, művészetekben fáradozót. (Széchenyi István)” A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) legutóbbi, 48. vándorgyűlésének vezető témája a kapcsolatok építése … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Változások időszaka

Uniós e-dokumentumok használata az Országgyűlési Könyvtár EU Letéti Gyűjtemény szaktájékoztató tevékenységében 2015-ben megjelent írásomban1 összefoglaltam mindazokat a változásokat, amelyek az uniós kiadványok életében történtek, és amelyek hatása jelentős változásokat eredményezett az EU Letéti Gyűjteményben folyó munkában és a szolgáltatásokban. Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

„A Széchényi Könyvtár nemcsak kenyeret adott nekem évtizedekig, de hivatást is”

Kozocsa Sándor (1904–1991) Előzmények A Könyvtári Figyelőben útjára bocsátott sorozatunk célja Voit Krisztina (1940–2010), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE BTK) Könyvtártudományi Tanszéke1 egykori vezetőjének, a könyvtártudományi doktori program alapítójának hagyatékában fellelt, szakmánk meghatározó személyiségeivel az 1980-as évek derekán … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A V4 országok könyvtárosainak válaszai a digitális kor kihívásaira

A visegrádi országok könyvtárosai – immáron hagyományosan – évente tartott konferencián tárgyalják meg a régió könyvtári ügyeinek aktuális fejleményeit. A rendezvénysorozat egyik korábbi állomása Budapest volt, ahol a téma a könyvtári digitalizálás és szerzői jog összefüggése volt1.

Kategória: 2016. 4. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Az IFLA Közkönyvtárak Szekciójának összeállítása a menekültek könyvtári ellátásáról

Az IFLA Közkönyvtári Szekciójának Responding! Public libraries and refugees című 2015 decemberében készült összeállítását (http://www.ifla.org/publications/node/9921?og=49) Murányi Lajos tömörítette. Bevezető A könyvtárak a világon mindenütt gyorsan reagálnak a természeti katasztrófákra és a humanitárius válságokra: mégpedig befogadó környezettel, testi-lelki menedékkel, információs forrásokkal. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Kutatás 2.0

Research 2.0 and the future of in­for­mation literacy / Tibor Koltay, Son­ja Špiranec, László Z. Kar­valics. – London : Chandos Publishing, 2015. – 190 p. Print Book ISBN : 9780081000755 eBook ISBN : 9780081000892    

Kategória: 2016. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Nagy adat, kis adat, nincs adat

BORGMAN, Christine L. Big data, little data, no data : scholarship in the networked world / Christine L. Borgman. – Cam-bridge, MA; London: MIT Press, 2015. XXV, 383 p. ISBN 978 0 262 02856 1  

Kategória: 2016. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyv az első magyaróvári nyomdáról, id. Czéh Sándor és fia műhelyéről

HELLE Mária A vásári cédulától az agrárszakkönyvekig : a magyaróvári Czéh-nyomda kiadványainak bibliográfiája, 1836–tól 1909-ig  / Helle Mária. – Budapest : OSZK : Gondolat, 2015. – 316. p. : ill; 20 cm; (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163) ISBN 978-963-200-639-0 ISBN 978-963-693-623-5 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2016/4. szám

2016_4_Referatumok

Kategória: 2016. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2016/3

Rezümé – 2016/3 Abstracts        309 TANULMÁNYOK RÓZSA Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán 1. rész: A szakkönyvtárügy nemzetközi trendjei és a külföldi szakkönyvtárak        313 P. TOLDI Márta: Olvasóközönség valóságos és virtuális térben. A Berzsenyi Dániel … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2016. 3. szám

Tanulmányok Szakkönyvtár a holnap határán 1. rész. A szakkönyvtárügy nemzetközi trendjei és a külföldi szakkönyvtárak RÓZSA Dávid A három tanulmányból álló sorozat első részében a szakkönyvtárak funkció-változásairól, nemzetközi trendjeiről (a digitális környezet változásairól, az információkeresési szokások átalakulásáról, a nyílt hozzáférésű … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 3/2016

STUDIES Special libraries on the verge of tomorrow Part 1: International trends and special libraries abroad RÓZSA Dávid Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 2016. no. 3. pp. 313 ‒ 326. This first article of a three-part series discusses … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Szakkönyvtár a holnap határán

1. rész: A szakkönyvtárügy nemzetközi trendjei és a külföldi szakkönyvtárak[*] „Engedjék meg, hogy egy vallomással kezdjem. Én hiszek a könyvtárak jövőjében.” (Horváth Tibor)1 Bevezetés egy cikksorozathoz Jesse Shera, az amerikai információtudomány úttörő alakja, egy 1952-es cikkében a szakkönyvtárak századának nevezte … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Olvasóközönség valóságos és virtuális térben

A Berzsenyi Dániel Könyvtár életvilága a „digitális reneszánszban”[*] A 20. század végén, a 21. század elején jelentősen megváltozott a könyvtárak technológiai környezete. Az információs és kommunikációs forradalom olyan eszközt adott a könyvtárak kezébe, amellyel egyes szolgáltatásaikat épületen kívülről és nyitvatartási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Három magyar közkönyvtár kultúra- és leadership-vizsgálata

A magyar könyvtárosok versenyképes irányításra vágynak A tanulmány három magyar közkönyvtár GLOBE-módszertan segítségével végzett szervezeti kulturális és leadership-preferencia elemzéséről számol be. A felmérésből kiderül, hogy a könyvtárak munkatársai a hat versenyképességi kulturális orientációból négy esetében a szervezet versenyképességének irányába látnának … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Házi ünnepek az Országos Széchényi Könyvtárban

A hűség és a kiemelkedő szakmai teljesítmények jutalmazási formái és alkalmai A jutalmak Az OSZK intézményi kitüntetéseit és adományozásuk szabályait – alapító irataikon kívül – a könyvtár mindenkori kollektív szerződése rendezi. A „Bibliothecarius emeritus” cím A könyvtár legfiatalabb elismerési formája: … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Borsa Gedeon, az ízig-vérig bibliográfus

Bevezetés A Könyvtári Figyelő előző számában indított sorozatunk1 célja a Voit Krisztina hagyatékában fellelt, szakmánk meghatározó személyiségeivel – valószínűleg az 1980-as évek derekán – készült, eddig publikálatlan pályainterjúk szerkesztés utáni közlése. Emlékeztetőül az impozáns névsor:

Kategória: 2016. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Éberség és káderpolitika az Országos Könyvtári Központ életében

A tanulmány A magyarországi könyvtárügy története a Rákosi-korszakban 1945–1956 című kutatási program keretében készült. Bevezetés E folyóirat 2016. évi 1. számában az Országos Könyvtári Központ (továbbiakban OKK) 1945–1949 közötti éveiről, Gál István1 hivatalvezetése, Beöthy Ottó2 elnöksége időszakában folyó tevékenységéről, illetve … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Újra a könyvtári szolgáltatási platformokról (és egyéb könyvtári rendszerekről)

Marshall Breeding 2016-os jelentése nyomán Bevezető A Könyvtári Figyelő 2015. 3. számában jelent meg összefoglalásom1 a könyvtári szolgáltatási platformokról (KSzP), a forráskezelő rendszerek új családjáról, amely oly mértékben tér el a korábbi megoldásoktól és technológiától, hogy már nem nevezhető egyszerűen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtári szolgáltatások a tudomány szolgálatában

Német térképtári szolgáltatások Az információs társadalom évek óta intenzíven tárgyalt témája az adatok, információk, tudományos publikációk hozzáférhetővé tételének kérdése. Az információk összeadódásából, kombinációjából adódó szinergia mellett érvel az „Open Data”-t, „Open Access”-t (OA – szabad hozzáférés) támogatók tábora, míg a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Náci politikus, diplomata vagy könyvtári szakember?

                    WANNINGER, Susanne „Herr Hitler, ich erkläre meine Bereitwilligkeit zur Mitarbeit”. Rudolf Buttmann (1885–1947) : Politiker und Bibliothekar zwischen bürgerlicher Tradition und Na­ti­onal­sozialismus. Wiesbaden : Harrassowitz, 2015. – 591 p. (Beitrage … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A magyar – német kapcsolatok képeskönyve

                  A magyar–német kapcsolatokat áttekintő pompás album látott napvilágot az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tára dokumentumaiból, vagy ahogyan a kötet címlapján olvasható: „kincseiből”.  A magyar–német kapcsolatok több mint ezer évre tekintenek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Három évtized

            FARAGÓ Tamás Három évtized : a KSH Könyvtár Történeti Statisztikai Kutatócsoportjának története, 1954-1985 / Faragó Tamás. – Budapest : KSH Könyvtár, 2015. – 270 p. ; 24 cm. – (A statisztika történetei ; 2.) … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2016/3. szám

2016_3_Referatumok

Kategória: 2016. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2016/2.

Rezümék – 2016/2 Abstracts         165 TANULMÁNYOK TÓTH Máté – JÁVORKA Brigitta: A városi könyvtárak helyzete         169 BODA Gáborné – SZÉKELYNÉ TÖRÖK Tünde: Szabványos bibliográfiai rekordok a minőségi szolgáltatás érdekében. A közös katalógusépítés tapasztalatai az ELTE könyvtáraiban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2016. 2. szám

Abstracts Tanulmányok A városi könyvtárak helyzete TÓTH Máté – JÁVORKA Brigitta 2013-tól kezdődően a magyarországi megyei jogú városokban a városi és megyei könyvtárak összevonásával, valamint a várossá avatások következtében a korábbihoz képest homogénebb városi könyvtári kör alakult ki. Ez a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 2/2016

STUDIES The state of the art of city libraries TÓTH Máté – JÁVORKA Brigitta Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 2016. no. 2. pp. 169‒184. Starting in 2013, the integration of city and county libraries took place in Hungary … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A városi könyvtárak helyzete

Bevezetés Városi könyvtáraink a hazai közkönyvtári rendszer olyan intézményei, melyek tevékenysége kevésbé ismert az országos, sokszor még a megyei szakmai irányítás előtt is. A nagyok (a megyei könyvtárak) az ODR-ben való részvételük és megyei funkcióik miatt csaknem folyamatosan az érdeklődés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Szabványos bibliográfiai rekordok a minôségi szolgáltatás érdekében

A közös katalógusépítés tapasztalatai az ELTE könyvtáraiban A tanulmány az MKE 2015. évi vándorgyűlésén a Bibliográfiai Szekcióban 2015. július 17-én elhangzott előadás szerkesztett, rövidített változata. A cikk foglalkozik a szabványosítás helyzetével is, amihez az elkészülés óta eltelt idő örvendetes fejleményeként … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A sokarcú információs mûveltség néhány új arca

Bevezetés Az információs műveltség elmélete mellé egyre inkább felzárkózik gyakorlata is. Ez örvendetes módon idehaza is így van, hiszen már találkozunk könyvtárbuszos alkalmazásával, olvashatunk elemzést arról, hogy miként jelenik meg az általános iskolai tankönyvekben. Végül, de nem utolsósorban könyvtári órákról … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Tartalomelemzés fejlesztô biblioterápiás csoportban

A fejlesztő biblioterápia alkalmazása nem számít újdonságnak a hazai könyvtárakban: az 1980-as években már számos tanulmányt olvashattunk ilyen célú foglalkozásokról [1] [2] [3], és napjainkban is sokszor kerülnek elénk olyan felhívások (akár a Karalisten is), amelyek fejlesztő biblioterápiás foglalkozásokra invitálnak. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: | Szóljon hozzá most!

A hazai könyvtárügy szovjetizálása felé (1947–1948)

Írásunkkal azt a célt tűztük ki, hogy a hazai mélyreható politikai változásokat kísérő szakmai témák és szövegek beható elemzését kíséreljük meg, és hogy ezáltal érzékeltessük a fokozatos, mind drámaibb átmenetet néhány szakmai „esettanulmány” példáján. Forrásként egyrészt a kor mérvadó levéltári … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Az ELTE Egyetemi Könyvtár ôsnyomtatványai­nak bôvülése a 18. század második felétôl

Ismeretes, hogy ősnyomtatvány az a könyv vagy egyleveles kiadvány, amelyet az európai könyvnyomtatás feltalálása óta, azaz az 1450-es évek közepétől a 15. század végéig, pontosabban 1500. december 31-ig mozgatható betűkkel, szedéssel-nyomással állítottak elő. Terminus technicusa egy latin kifejezés, az incunabulum … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

„Szép szellemi szolgálat ez” Marót Miklós (1928–2006)

Bevezetés Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetében (ELTE BTK KITI) – Voit Pál jóvoltából – a 2013/2014. tanévben megkezdődött Voit Krisztina (1940–2010) néhai tanszékvezető hagyatékának feltárása.

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Mozaikok a göteborgi könyvvásárról

Bevezetés Európa egyik legnagyobb könyvszakmai eseményére évente szeptemberben kerül sor a svédországi Göteborgban. A rendezvény hivatalos elnevezése Bok och Bibliotek (Könyv és Könyvtár): egyszerre állítja középpontba az irodalom és a könyvpiac szereplőit, illetve a közgyűjtemények világát.

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Digitális kompetenciák felmérése

SIPOS Anna Magdolna – VARGA Katalin – EGERVÁRI Dóra Net! Mindenekfelett? : Kompetenciák a digitális univerzumban / Sipos Anna Magdolna; Varga Katalin, Egervári Dóra. – [Pécs] : PTE FEEK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015. 267 p. http://mek.oszk.hu/14700/1478 7/14787.pdf     … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Ketten ugyanarról

HAJNAL WARD Judit Nyitott könyvtár / Hajnal Ward Judit. – Budapest : Kalligram, 2015. – 297 p. ISBN 978-615-5454-95-0 A szerző, Hajnal Ward Judit nevét bizonyára sokkal többen ismerik, mint őt magát. Ha ez így van, akkor az egyáltalán nem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Amerikai könyvtárügy – amerikai–magyar interpretáció

Hajnal Ward Judit neve egészen biztosan ismerősen cseng a könyvtári szaklapok rendszeres olvasóinak, az Egyesült Államokban élő szerző ugyanis gyakorta publikál a hazai szaksajtó felületein. Leginkább a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros lapjain találkozhatunk írásaival, de a Könyvtári Figyelő és egyéb hazai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kosáry Domokos, a könyvtáros

Szakmai berkekben az ún. folyosói beszélgetések kedvelt tárgya volt – valamikor gyakrabban, mostanság már ritkábban – azoknak a jeles magyar értelmiségieknek, köztük kiváló kutatóknak, egyetemi tanároknak a személye és sorsa, akiket az 1918–19-es forradalmak után, majd a második világháborút követő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2016/2. szám

2016_02_Referatumok

Kategória: 2016. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2016/1

Rezümé – 2016/1 Abstracts      5 TANULMÁNYOK AMBERG Eszter: A nyílt hozzáférésű dokumentumok és a repozitóriumok üzemeltetésének jogi kérdései       9 G. TÓTH Anita: A biblioterápia klinikai alkalmazásáról     14 FODOR János: A tudomány könyvtári ünnepe. Valóságos könyvtár – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2016/1

Tanulmányok A nyílt hozzáférésű dokumentumok és repozitóriumok üzemeltetésének jogi kérdései AMBERG Eszter A szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti stratégia, a Jedlik-terv célkitűzései között szerepel a tudományos tartalmak nyílt hozzáférésének támogatása, valamint az a szándék, hogy a közfinanszírozású publikálás költségei ne … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 1/2016

STUDIES Legal issues of managing open-access materials and repositories AMBERG Eszter The Jedlik Ányos Plan – the Hungarian strategy for the protection of intellectual property – supports open access to scholarly publications, and suggests that the costs of publishing should … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A nyílt hozzáférésű dokumentumok és a repozitóriumok üzemeltetésének jogi kérdései

A nyílt hozzáférés támogatása* “Hazánkban a 19. század végétől a szerzői jogi védelem próbál egyensúlyt teremteni” ** és tartani a „szerzők és más jogosultak, valamint a felhasználók és a széles közönség érdekei között, tekintettel az oktatás, a művelődés, a tudományos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 1. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

A biblioterápia klinikai alkalmazásáról

„Írni nem más, mint ajtót festeni egy áthatolhatatlan falra. És az ajtót aztán kinyitni.” (Christian Bobin)1 A klinikai alkalmazás területei A klinikai biblioterápia hagyományosan pszichiátriai, addiktológiai alkalmazási kört idéz fel bennünk, pszichiátriai osztályokon fekvőbeteg-kezelésben részt vevők „nehéz” eseteivel. Ezzel ellentétben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 1. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!