61. évfolyam kategória bejegyzései

Tartalom – 2015/4

Rezümé – 2015/4 Abstracts     439 TANULMÁNYOK KISZL Péter: Tudományos örökség és gyorsuló fejlődés – könyvtárosképzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen      443 HORVÁTH Zoltánné: A hálózat vonzásában. A „linked data” szétfeszíti a könyvtári katalógusok kereteit    463 DANCS Szabolcs: … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2015/4

Tanulmányok Tudományos örökség és gyorsuló fejlődés – könyvtárosképzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen KISZL Péter A tanulmány a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének 2011 júliusától 2015 szeptemberéig elért eredményeit, valamint rövid- és középtávú terveit mutatja be. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 4/2015

STUDIES Scientific legacy and accelerating development. LIS education at the Eötvös Loránd University, Budapest KISZL Péter The study presents the achievements of the Institute of Library and Information Science, Faculty of Arts, Eötvös Loránd University (Budapest) in the period July … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tudományos örökség és gyorsuló fejlődés – könyvtárosképzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

„A haladás nagyrészt annak köszönhető, hogy haladni akarunk.” (Seneca) Az olvasás, a könyv, a könyvtár szerepének változása időről időre új feladatok elé állítja szakmánkat. A ma döntően (elektronikus) kommunikáció-központú információs társadalom szemléletében képzési programunk és kutatási irányultságunk legértékesebb tulajdonsága az, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A hálózat vonzásában

A „linked data” szétfeszíti a könyvtári katalógusok kereteit Bevezetés Az információk hálózati elérésének kiterjesztése az utóbbi évek új technológiáinak, fejlett alkalmazási platformjainak hátterével új típusú adatkezelést generált a leírási sémák megújuló, szemantikai jellegű fejlődésével. A változások olyan jelentős új tendenciákat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A jogvédett művek közös jogkezelésének, digitalizálásának és legális szolgáltatásának aktuális kérdései

Előszó A könyvtári szakma évek óta sürgeti, hogy megoldás szülessen a szerzői jogi oltalom alatt álló tartalmak, mindenekelőtt a kereskedelmi forgalomban nem kapható művek tömeges digitalizálhatóságára és legális könyvtári szolgáltatására. A hivatkozott modell általában a francia1, illetve a norvég gyakorlat2 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtári szereplehetőségek a közösségi médiában

Törvényszerű, hogy a könyvtár jövőjét vázoló kijelentésekben gyakran érzünk némi provokációt. Konstatáljuk, ahogy rugalmasságunkat tesztelve feszegetik itt-ott identitásunk alapjait, újragondoltatják hagyományainkat, beidegződéseinket. Talán nem soroljuk ide azokat a kísérleteket, melyek a jövőben fontossá váló könyvtári funkciókhoz párhuzamokat kutatnak a közösségi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A többnyelvű tezauruszok kialakítási lehetőségei

A 21. században a többnyelvű eszközök egyre nagyobb teret nyernek és egyre szélesebb körű  felhasználói csoporthoz jutnak el, ezen belül olyanokhoz, akik eltérő kulturális és nyelvi háttérrel rendelkeznek, és az ismeretek hasonlóan változatos területei iránt érdeklődnek. Tény, hogy a tezauruszalapú … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Filmelőzetes és kötelező olvasmányok. Lehetőség a Z-generáció olvasóvá nevelésére?

Bevezető A digitális világ térhódításával kérdésessé vált, hogy az addig egyeduralkodó Gutenberg-galaxis meghatározó szerepű marad-e az újabb generációk életében is, vagy az éles paradigmaváltással járó Neumann-galaxis idővel teljesen felülkerekedik. Lehetséges-e, hogy a két galaxis nemcsak megfér egymás mellett, hanem kiegészítheti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Igazolóbizottsági eljárás és B-listázás az Országos Széchényi Könyvtárban 1945-46-ban 2. rész*

Bartoniek Emma és Kampisné Dedinszky Izabella igazolási ügye Fitz József méltatlan igazolóbizottsági határozata mellett a grémium több személy esetében is elmarasztaló ítéletet hozott. Súlyosan méltánytalan ítélet született Bartoniek Emma102 ügyében is. Igazolóbizottsági tárgyalására 1945. május 7-én került sor. Ügyét Mátrai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Címke: , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A gyulai olvasókörök és közönségük

Az olvasókörökre vonatkozó tanulmányok elsősorban könyvtártudományi, művelődéstörténeti szempontból ismertetik és elemzik az olvasóköröket. A legtöbb tanulmány az egyes olvasókörök tevékenységeire és hétköznapjaira nézve szűkszavú, többnyire általánosságokat fogalmaznak meg. Ezekben a munkákban az olvasókörök közösségi szerepe kevéssé hangsúlyos. Mindeddig méltatlanul kevés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A bibliográfiai információk és a szemantikus web

Miért szükséges az új technológiai környezetben a szemantikus web felé fordítani tekintetünket? Ezzel a kérdéssel indít a Chandos kiadásában 2013 októberében megjelent Bibliographic information organization in the semantic web (Bibliográfiai információszervezés a szemantikus weben) című monografikus mű, melynek szerzője Mirna … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtári jövőkép – optimista szemmel

A könyv szerzője, Sipos Anna Magdolna, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézetének professzora e kötettel visszatér egy tíz évvel ezelőtt készült cikkének megállapításaira, és azokat aktualizálja. Az illető cikk (melynek címe Könyvtárak az információs társadalomban; … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

„A könyvtár nem az, aminek elsőre látszik”

A könyvtárügyi szaksajtó hasábjain jó ideje permanens diskurzus tárgya a könyvtári intézmény átalakulása. Mindez különféle okokra vezethető    vissza, gondoljunk csak a szakma fejlődését jelentősen befolyásoló társadalmi és technológiai változásokra.1 A vizualitás fokozódó térhódításával szoros összefüggésben lévő megváltozott olvasói magatartás, az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2015/4. szám

2015_04_Referatumok

Kategória: 2015. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2015/3

Rezümé – 2015/3 Abstracts         297 TANULMÁNYOK BARÁTNÉ HAJDU Ágnes – BODA Gáborné KÖNTÖS Nelli: Tehetséggondozás az egyetemi könyvtárosképzésben       301 JUHÁSZ Éva: „Makkokból tölgyfákká nőni” – a coaching és alkalmazása egy cég és egy könyvtár gyakorlatában       313 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2015/3

TANULMÁNYOK Tehetséggondozás az egyetemi könyvtárosképzésben BARÁTNÉ HAJDU Ágnes – BODA Gáborné KÖNTÖS Nelli A z Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) tehetséggondozási formák és programok valósulnak meg a Könyvtár- és Információtudományi Intézetben. A tehetséggondozásnak hat egymásra épülő szintje figyelhető meg: kezdődik a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 3/2015

STUDIES Talent management in LIS education BARÁTNÉ HAJDU Ágnes – BODA Gáborné KÖNTÖS Nelli The Institute of Library and Information Science at the Eötvös Loránd University (ELTE) implements various forms and programmes of talent management. Related activities can be classified … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Helyesbítés

A Könyvtári Figyelő 2015. 1. számának Műhely rovatban olvashatták Danku György: Áttekintés a Tabula Hungariae-kutatások állásáról című írását Plihál Katalin: Tabula Hungarae … Ingolstadt, 1528: térkép és utóélete az eddigi és a jelenlegi kutatások tükrében című, 2013-ban megjelent könyvéről.  (http://ki.oszk.hu/kf/?p=9204) Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tehetséggondozás az egyetemi könyvtárosképzésben

Az írás a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) által 2015. április 11-én Debrecenben megrendezett „Tehetség – zene – olvasás” című konferencián elhangzott előadás szerkesztett és jelentősen kibővített változata. Magyarországon az egyetemi könyvtárosképzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karán az 1948/1949-es tanévben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

„Makkokból tölgyfákká nőni” – a coaching és alkalmazása egy cég és egy könyvtár gyakorlatában

A gazdasági válság elhúzódása egyre kedvezőtlenebb körülményeket okoz a könyvtárak többségének. A csökkenő költségvetés, a fennmaradásért való napi küzdelem hosszú távon a szolgáltatások színvonalának csökkenéséhez vezethet. Szükséges tehát olyan módszerek alkalmazása, amelyek segíthetnek abban, hogy a kiszámíthatatlan külső környezeti hatások … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Gondolatok a szemantikus webről és egyben az ALIADA szoftverről

Egy az egyben Írásomat Kevin Kelly elmefuttatásának* az összegzésével kezdem, melyet egy 2007-es TEDX előadáson ismertetett. Meglátásai szerintem ma is helytállóak. Kelly úgy gondolja, hogy a hálózat fejlődése – egy bizonyos szemszögből nézve – a következő fokozatokon ment keresztül: kezdetben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Az e-könyves DRM-technológiák biztonságosságának vizsgálata

2015 áprilisában lezajlott az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) debreceni fordulója, melyen a két könyvtártudományi zsűri sok tehetséges hallgató közül választotta ki a díjazottakat. Két első helyezett lett: Csordás Mónika (SZTE-JGYPK) témájánál fogva a Könyv és Nevelés különdíját kapta, Jávorka … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Igazolóbizottsági eljárás és B-listázás az Országos Széchényi Könyvtárban 1945-46-ban 1. rész*

A második világháborús vereség alapvető változásokat indukált Magyarországon az élet minden területén. Az egyik nagyjelentőségű, az intézmények személyi, elsősorban a vezető munkatársi körében cseréket okozó intézkedés az utólagos politikai ellenőrzés, az igazolóbizottsági vizsgálat megindítása volt. Eredendően az ún. demokratikus átalakulás … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtár – a könyvtár előtt Az ELTE Egyetemi Könyvtár „őskönyvtára” (1561–1635)

A tekintélyes európai történeti gyűjteményeket őrző könyvtárak egyik legféltettebb kincse saját állományuk legkorábbi rétege. Az őrzőhelyek ezeknek a dokumentumoknak a körét különös figyelemmel tartják számon, folyamatosan kutatják és igyekeznek – akár saját állományukból, akár külső forrásból – időről-időre újabbakkal kibővíteni.1 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtári szolgáltatási platformok, avagy ami az IKR-ek után következik

Bevezető Az egyre inkább hibriddé váló könyvtári gyűjtemények közös rendszerkeretben történő kezelésének igénye, a – Google által inspirált – finomodó keresési technikák előretörése a könyvtári technológiák gyors – a hagyományos terminológiát is immáron átszabó – átalakulását hozta. A műszaki fejlődés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Mûveltség a digitális korban

A szerzők „Literacy in the Digital Age” című írását Hegyközi Ilona fordította. Az írás eredetileg a Tehetség – zene – olvasás (Debrecen, 2015. ápr. 11.) konferenciára készült, de technikai okok miatt nem hangzott el. A konferenciáról lapunk előző számában Nagy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Székelyföldi intézményi sors

DANI Erzsébet Székelyföldi intézményi sors két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében / Dani Erzsébet. – [Budapest] : Argumentum, [2015]. – 339 p., [8] t. ISBN 978-963-446-744-1 Örvendezzünk Dani Erzsébet kolleganő első könyvének, holott – bár ő erről végképp nem tehet … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyv és lélek – az elsô ma­gyar biblioterápiás kon­fe­ren­cia kötetének margójára

Könyv és lélek : biblioterápiai tanulmányok / [szerk. Gombos Péter, Vörös Klára] ; [közread. a] Magyar Olvasástársaság. – Budapest : M. Olvasástárs., 2015. 96 p. ISBN 987-963-12-2038-4                       Évek óta … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2015/3. szám

2015_3_Referatumok

Kategória: 2015. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2015/2

Rezümé – 2015/2 Abstracts       153 TANULMÁNYOK SÁNDOR Tibor: Helyismeret változó felhasználói környezetben. A százéves Budapest Gyűjtemény mai törekvései      157 ÁTS József: A doktori értekezések elektronikus nyilvánosságának szabályozása      168 HABÓK Lilla: Digitális állampolgárokról és internethasználati, információrendszerezési … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2015/2

TANULMÁNYOK Helyismeret változó felhasználói környezetben. A százéves Budapest Gyűjtemény mai törekvése SÁNDOR Tibor A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Budapest Gyűjteménye 2014-ben ünnepelte fennállása századik évfordulóját. A szerző ez alkalomból számba veszi a legutóbbi idők fejlesztéseit és a közeljövő terveit. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 2/2015

STUDIES Local history in a changing environment. Activities of the 100-year-old Budapest Collection SÁNDOR Tibor The Budapest Collection of the Metropolitan Szabó Ervin Library (FSZEK) celebrated its centenary in 2014. On this occasion, the author summarizes recent developments and future … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Helyismeret változó felhasználói környezetben

A százéves Budapest Gyűjtemény mai törekvései Százegy évvel ezelőtt, 1914. május 1-jén egy használaton kívüli belvárosi iskolaépületben megnyílt a Fővárosi Könyvtár új központja. Ideiglenes állomáshelynek szánták a tervekben már létező, „amerikai méretű” budapesti kulturális szolgáltató komplexum küszöbönálló megépítésig. Az ügy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A doktori értekezések elektronikus nyilvánosságának szabályozása1

Heureux les chefs-d’œuvre inaccesibles ou le public n’entre qu’avec peine! (Boldogságos remekművek, ahová a nagyközönség nehézségek közepette léphet be!) (Mauriac, François: Journal. Tome II. Paris : Grasset, 1937. p. 127.) A kutatójelölt „remekműve” a doktori értekezés: sikeres megvédésével léphet be … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Digitális állampolgárokról és internethasználati, információrendszerezési szokásaikról

Mivel napjainkban szinte mindenféle kommunikáció, ügyintézés, vásárlás elintézhető a digitális világon keresztül, nyugodtan mondhatjuk magunkról, hogy hagyományos állampolgárságunk mellett a digitális világ állampolgárai, „netpolgárok” is vagyunk. A következőkben a nemzetközi szakmai életben közismert digitalis állampolgárság (digital citizenship) elméleti alapjaira támaszkodó … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Biblioterápia nôknek

Tanulmányunkban olyan női biblioterápiás csoportfoglalkozások munkáját járjuk körül, amelyeket a közelmúltban tartottunk vagy jelenleg is tartunk pécsi közkönyvtári környezetben, börtönben és anyaotthonban. Összefoglaló írásunk átfogó képet nyújt a nőkkel folytatható biblioterápia alapvető céljairól és lehetőségeiről, valamint módszertani és szövegválasztási ötleteket, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Tehetség – zene – olvasás

  Konferencia a tehetséggondozás és a képességfejlesztés összefüggéseiről A kreatív tehetség nemcsak az egyéni élet, hanem az egész társadalom, sőt az egész evolúció mozgatója is.” Csíkszentmihályi Mihály A lassan negyedszázada (1991) szerveződött Magyar Olvasástársaság (HunRA), dokumentumokban visszakereshetően két fő célt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

„Megnehezedett az idôk járása fölöttünk”

Az I. világháború a korabeli könyvtári szaksajtóban Bevezetô gondolatok az I. világháború egyik mikro-történelmi vetületéhez A történettudományi szakirodalomban egy-egy korszak átfogó és minden részkérdésre kiterjedő (akár többkötetes) monografikus feldolgozásai mellett jelentős használati értékkel, logikai és közösségi relevanciával bírnak az ún. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtárosi szakvizsga magyarországi gyökereirôl képesítési rendszerünk 140 éves jubileumán

„…jóval több hajlam és tanulmány kivántatik, mint sok más pályához.” (Horvát Árpád, az Egyetemi Könyvtár igazgatója, 1874.) Szakmánk állandó velejárója a könyvtárosképzés megújulási törekvése, a folyamatos alkalmazkodás a megváltozott környezeti tényezőkhöz, a fel­használói és a fenntartói elvárásokhoz. Az oktatás szerves … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Legvégül a tópart

Legvégül a tópart : (Ön)életrajz két kézre / Rózsa György, Rózsa Dávid ; [a névmutatót kész. Pásztor Angelika, Rózsa Dávid] – Bp. : MTA Könyvtár és Információs Központ ; KSH Könyvtár, 2014. – 262 p. : ill. ; 22 cm … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Gyógyító könyvek

The novel cure: From abandonment to zestlessness. 751 books to cure what ails you. / Ella Berthoud ; Susan Elderkin. – New York : Penguin Press, 2013. – 432p. ISBN 978 1 59420516 3 ebk. ISBN 9781101638750 A könyv és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Útmutató a projekt-menedzsment könyvtári alkalmazásáról

Projektmenedzsment a könyvtárban / készítette Eszenyiné Borbély Mária. – Debrecen : University Press, 2014. – 86 p. ISBN 978 963 318 423 3 Elektronikusan: www.inf.unideb.hu/~borbelym/konyv_vegleges.pdf A könyv megírását kettős cél motiválta, írja bevezető gondolataiban a szerző: egyrészt a vonatkozó elméleti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2015/2. szám

2015_2_Referatumok

Kategória: 2015. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2015/1

Abstracts     5 Az újabb változások elé (Hegyközi Ilona, Kovács Katalin)     8 TANULMÁNYOK ESZENYINÉ BORBÉLY Mária: A tanulás szerepe az életpálya-építés során: az iskolarendszerű képzés     9 MURÁNYI Péter: Számokba fojtva…     17 VARGA Tímea: A magyar jogi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2015/1

Tanulmányok A tanulás szerepe az életpálya-építés során: az iskolarendszerű képzés ESZENYINÉ BORBÉLY Mária A 2011 és 2014 között négy év intézményenkénti adatait elemzi a nappali tagozatos, állami finanszírozású informatikus könyvtáros alapképzésben és mesterképzésben felvettek száma szerint. Rámutat, hogy a következő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 1/2015

STUDIES The role of learning during career-building: school-based training ESZENYINÉ BORBÉLY Mária This study analyses the data on full-time, state-funded LIS students admitted into a BA or MA programme from 2011 through 2014. In the next 5-10 years a generational … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az újabb változások elé

Egy évvel ezelőtt a 60. évfolyamába lépett folyóirat jubileumi lapszámát bevezető írásunkban nehézségekről számoltunk be. Az idei év a tavalyinál is komolyabb megszorításokat hozott: 2015-re radikálisan tovább csökkent az NKA-nak a szakfolyóiratok támogatására szánt kollégiumi kerete. Hogy lapunk 2015-ben is … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A tanulás szerepe az életpálya-építés során: az iskolarendszerû képzés

Az alábbiakban olvasható tanulmány „A kiszámítható életpálya” címmel az MKE és az IKSZ által rendezett, a könyvtárügy kiemelt kérdéseinek szentelt konferencián hangzott el 2014 novemberében. A konferencián átfogó nemzetközi körképet kaptunk a könyvtári szolgáltatások változásairól és a könyvtárak átalakuló szerepéről, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Számokba fojtva …

… bánatunkat, aggodalmainkat. Teljes mértékben egyetértek Eszenyiné Borbély Máriával abban, hogy nagy a baj az utóbbi időben a könyvtárosképzés számaival kapcsolatban. Mi, akik valamilyen formában részesei vagyunk a képzésnek, természetesen mindig figyeljük, hogyan alakulnak a jelentkezési számok, majd pedig júliusban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2015. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!