60. évfolyam kategória bejegyzései

Tartalom – 2014/4

Abstracts      397 TANULMÁNYOK TÓTH Máté: A kulturális örökség digitalizálása az Európai Unióban az ENUMERATE projekt eredményeinek tükrében      401 AMBERG Eszter: Az árva művek szabad felhasználása a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakban      418 VARGA Tímea: A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | 2 hozzászólás

Rezümé – 2014/4

Tanulmányok A kulturális örökség digitalizálása az Európai Unióban az ENUMERATE projekt eredményeinek tükrében TÓTH Máté 2014 tavaszán zárult az Európai Bizottság által finanszírozott ENUMERATE projekt, mely azért jött létre, hogy megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokat gyűjtsön az európai országok digitalizálási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 4/2014

STUDIES Digitization of cultural heritage in the European Union – results of the ENUMERATE project TÓTH Máté The ENUMERATE project was completed in spring 2014. Funded by the European Commission, ENUMERATE aimed to collect reliable and comparable statistical data on … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A kulturális örökség digitalizálása az Európai Unióban az ENUMERATE projekt eredményeinek tükrében

Bevezetés 2014 márciusában zárult le az Európai Bizottság által finanszírozott három éven át tartó ENUMERATE projekt, amely azzal a céllal indult, hogy megbízható statisztikai adatokat gyűjtsön az európai országok digitalizálási és digitális megőrzési tevékenységeiről, valamint a kulturális örökség online elérhetővé … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Az árva művek szabad felhasználása a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakban

2013 októberében módosult1 a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szjt.). A módosítások többségének az volt a célja, hogy az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/EU (2012. október 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelvet (a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei (1. rész)

A tételes jogszabályokra vonatkozó információszolgáltatás Bevezetô Jogi információn legáltalánosabb értelemben a jogalkotási, jogalkalmazási és jogkövetési tevékenységhez tartozó anyagokra, azaz (a) a jogszabályokra, (b) a jogszabályok megalkotására, (c) a társadalmi gyakorlatban való érvényre juttatására, azaz a joggyakorlatra, valamint (d) az elméleti, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Hírlapok digitalizálása és szolgáltatása a világban és Magyarországon

A Délmagyarország címû napilap digitalizálása és szolgáltatása Bevezetô Két évvel ezelőtt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Klebelsberg Könyvtárában nagy fába vágtuk a fejszénket: elkezdtük az 1910-ben alapított Délmagyarország című napilap digitalizálását.1 A vállalkozásról több országos szakmai rendezvényen beszámoltunk2,3 már, és itt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Hátrányos helyzetű középiskolások biblioterápiája

        A háttér Tanulmányunk három középiskola típus (szakiskola, szakközépiskola és gimnázium) hátrányos helyzetű tanulóinak tartott biblioterápiás foglalkozásaink tapasztalatait foglalja össze. Konkrét példákon keresztül mutatjuk be a középiskolásokkal végzett biblioterápiás munka kereteit, módszereit és sajátos kihívásait, az általános … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

E-olvasásról a tagadás tükrében

A következő két írás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete szervezésében 2014. október 15-én, az Országos Könyvtári Napok Okoskönyvtár tematikus nap keretében az e-könyvekről és az e-olvasásról tartott kerekasztal-beszélgetésen elhangzottakat foglalja össze. Fodor János a vita … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

E-könyvekről sokszemközt

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai napja Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai napján 2014. október 15-én szép számú nézőközönség tette tiszteletét a kari tanácsteremben. A délelőtt a szakmai kérdések megvitatásáé, a délután a kiadókkal való … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A Könyvtári Figyelő hatvan évfolyama

2. rész (1969–2014)* A Könyvtári Figyelő harmadik korszaka: a szakmai innováció kiteljesítője (1969–1990) 1969-ben kezdődött a harmadik korszak, a folyóirat hosszú történetének minden jel szerint legjelentősebb korszaka. 1968-tól a hazai gazdasági életben reformok kezdődtek „új gazdasági mechanizmus” néven. A gazdasági … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Kovács Máté akadémiai könyvtári tevékenysége1

Bevezetés Tanulmányomat elsősorban az Akadémiai Levéltárban található, eddig publikálatlan dokumentumok alapján készítettem. Természetesen felhasználtam néhány más, már eddig megjelent publikációt is, amely segített az akkori események megértésében, külön köszönetet szeretnék mondani ezért az Alapítvány elnökének, Tóth Gyulának, aki felhívta a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Hol tart ma a webarchiválás?

Szakirodalmi áttekintés Az utóbbi bő másfél évtizedben sok ország nemzeti könyvtárában vált a digitális kultúra megőrzése, a hálózati források archiválása a rendszeres feladatok egyikévé. Olyan webarchívumok jöttek létre – kísérleti jelleggel vagy állandósuló szolgáltatásként –, amelyek az internetes források kiválasztásával, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A nemzeti szocializmus és a fasizmus könyvtárügyéről: újabb elemzések

Das deutsche und italienische Bibliothekswesen im Nationalsozialismus und Faschismus : Versuch einer vegleichenden Bilanz / hrsg. von Klaus Kempf und Sven Kuttner.– Wiesbaden : Harrassowitz V., 2013. – 246 S. (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen. B. 57.) ISBN 978-3-447-06951-5 ISSN … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Az információtudomány kézikönyve

STOCK, Wolfgang G. – STOCK, Mechtild Handbook of information science / Wolfgang G. Stock, Mechtild Stock ; transl. by Paul Becker. – Berlin ; Boston : de Gruyter Saur, 2013. – IX, 901 p. – (Reference) ISBN 978-3-11-023499-2 Az eredetileg … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

(Legyen) Az olvasás mindenkié!

Kié az olvasás? : tanulmányok az olvasóvá nevelésről / [szerk. Gombos Péter] ; [kiad. Magyar Olvasástársaság ...]. ‒ Budapest : M. Olvasástárs., 2014. – 127 p. : ill. ; 21 cm ISBN 978-963-08-8797-7   Az olvasással kapcsolatos szakirodalom egyidős a könyvtárakkal, még … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2014/4. szám

külföldi144_jav-1

Kategória: 2014. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2014/3

Abstracts    257 TANULMÁNYOK SKALICZKI Judit: A használóközpontúság megvalósításának kitüntetései: a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj     263 RÁCZ Ágnes: A nemzeti könyvtári gyűjtés – állománygyarapítás problematikája az Országos Széchényi Könyvtárban     272 KISS Eszter: Digitális gyarapítás az Országos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2014/3

Tanulmányok A használóközpontúság megvalósításának kitüntetései: a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj SKALICZKI Judit A 21. század könyvtárainak legfontosabb feladata, hogy a társadalom információs-kulturális ágazatának meghatározó részeként szolgálja a használókat, és működésével hozzájáruljon a társadalmi folyamatok, az emberi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 3/2014

STUDIES Awards for user-friendliness: the Certified Library title and the Quality Prize for Libraries SKALICZKI Judit As a definitive part of the information society and the cultural sector in the 21st century, it is the most important task of libraries … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A használóközpontúság megvalósításának kitüntetései: a Minôsített Könyvtár cím és a Könyvtári Minôségi Díj

Jelenleg hazánkban a könyvtárak legmagasabb szakmai elismerése a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj. A kitüntetéseket a kulturális területet irányító Emberi Erőforrás Minisztérium jogelődje alapította, és a miniszter adja át évente a Magyar Kultúra ünnepén. A jogszabályi meghatározás … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Fórum az OSZK helyzetérôl és jövôjérôl Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai körében 2014 tavaszán megfogalmazódott egy olyan fórum, beszélgetéssorozat megszervezésének igénye, amely a nemzeti könyvtár helyzetével és jövőjével foglalkozik. Az egyik szervező, Földesi Ferenc kézirattári osztályvezető így fogalmazta meg a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A nemzeti könyvtári gyûjtés – állomány- gyarapítás problematikája az Országos Széchényi Könyvtárban

A gyűjtéssel kapcsolatos gondolataimat hat részben csoportosítottam: lényegében további kérdésfelvetések a Földesi Ferenc által a meghívóban megfogalmazottakhoz.

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Digitális gyarapítás az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában

A Térképtár a digitális kultúra korában Az elmúlt néhány évtized információtechnológiai változásai új lehetőségeket teremtettek, teljesen új szemléletet hoztak a világba: hatalmas adatmennyiségek kinyerése és gyors feldolgozása valósággá vált.

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Tudományos szelfi: szerzôi profilok az interneten

Bevezetô[*] Napjaink könyvtárosai élen járnak a technológiai újdonságok adoptálásában és bevezetésében. Elmúltak már azok az idők, amikor humorosan–lekezelően könyvtár-raktár (polcológia) szakként emlegették a végzettséget. A XXI. században a könyvtárosok könyvtár-informatika szakos diplomát szereznek, és a technológiai tudás csak növelte a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A kulturális tôke szerepe az olvasóvá nevelésben

Olvasásvizsgálat egy városi és egy falusi iskolában Bevezetés Felmérésemben a szülők, az iskola és a könyvtár kultúraközvetítő szerepét vizsgáltam általános iskolai tanulók olvasáshoz fűződő viszonyában. Számtalan közhely hangzik el arról, hogy a fiatalok ma már nem olvasnak, vagy hogy kevesebbet … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Ami egy konferenciáról kimaradt…

Kiegészítések az I. Magyarországi Biblioterápiai Konferenciához A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) az I. Magyarországi Biblioterápiai Konferenciát az NKA-tól 2013-ban elnyert támogatás segítségével 2014. május 16-án rendezte meg a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. A „Segített a könyv, a mese” … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Kiszakadva a családból – a gyermekotthonban élô gyermekek traumáinak enyhítése biblioterápiával

„Ki emel, ki emel, ringat engemet?” (Zelk Zoltán) Gyermekek biblioterápiája Az irodalmi mű tükröt tart az olvasó elé, mert bár nem róla szól a történet (a konfliktus színtere is kihelyeződik, eltávolodik tőle), de a képszerű leírások révén én-közelbe hozzák és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Irodalomterápia a börtönben

A börtönbüntetésről a társadalom nem-bűnöző tagjai nagyjából egyformán vélekednek: a törvényt megszegő embereknek rács mögött van a helyük. A puszta elszigetelés, kirekesztés azonban nem megoldás az eredeti problémára, vagyis attól, hogy egy időre bezárjuk, majd kiengedjük a bűnelkövetőket, nem biztosítottuk, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Válaszút elôtt. Felmérés öt országos könyvtári szakfolyóiratról

  Bevezetés A szakmai folyóiratok kiadása évtizedek óta folyamatos változások közepette zajlik. A paradigmaváltást a nyílt hozzáférés mozgalom keretében születő újabb és újabb kezdeményezések is jelzik1, 2. A hazai könyvtári szakfolyóiratokat is elérték azok a globális folyamatok, amelyek eredményeképpen a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A Könyvtári Figyelő hatvan évfolyama

  1. rész (1955–1968) A Könyvtári Figyelő jeles fordulóhoz érkezett idén: a folyóirat megkezdte hatvanadik évfolyamát. Egy szaklap múltja, jelene és jövője elválaszthatatlan az adott diszciplínától, esetünkben a könyvtár- és információtudománytól. A szakfolyóirat tükre a tudományág mindenkori helyzetének, forrásbázisa a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvmûvészet és bibliofília a két világháború közötti kiállításokon

Magyarországon a 19–20. század fordulóján került előtérbe a könyvek művészi kiállításának fontossága. A művészi szempontok és a legújabb grafikai irányzatok ismerete egyre hangsúlyosabb szerephez jutott a könyvnyomtatásban, ami abban is megnyilvánult, hogy a nyomdászok mellett művészek is kezdtek részt venni … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Vajda Erik (1930–2014)

Vajda Erik 2014. május 14-én, életének 84. évében hagyta itt földi világunkat. Halálának másnapján érkezett a felkérés a Könyvtári Figyelő szerkesztőségétől, hogy vállaljam Erik méltatását a lap hasábjain, mivel köztudott volt szakmai együttműködésünk és barátságunk a magánéletben is. Azonnal igent … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Fügedi Péternétôl (1928–2014) búcsúzunk

        2010 tavaszán egy délutáni teázgatás közben Fügedi Péternével, Jolival arról beszélgettünk, milyen nagyszerű, hogy Pécs lett Európa kulturális fővárosa. Élmény volt hallgatni, ahogy csillogó szemmel beszélt, nemcsak a régi időkről és az ottani rokonságról, régi barátokról, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A tudásszervezés elôtt álló kihívások és a könyvtártudomány

Heinz-Peter OHLY* Az ISKO (International Society for Knowledge Organization) 12. konferenciáján elhangzott előadás (Ohly, H. P.: Mission, Programs, and Challenges of Knowledge Organization. In: Categories, Contexts and Relations in Knowledge Organization. Proceedings of the Twelfth International ISKO Conference, 6–9 August … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A tájékoztatástól a képzésig – szakfolyóiratokra épített továbbképzés

Egy oroszországi projekt története és tanulságai GROMOVA, Olga: Ot informacii – k sisteme obrazovaniâ. Povyšenie kvalifikacii na baze professional’nyh žurnalov: istoriâ i vyvody odnogo proekta című – lapunk számára készült – írását Hegyközi Ilona fordította.   Olga GROMOVA  A Pervoje … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A polcoktól az internetig: a gyûjteményi munka átalakulása, átalakítása a felsôoktatási könyvtárakban

David W. LEWIS LEWIS, David W.: From stacks to the web: The transformation of academic library collecting (College & Research Libraries, vol. 74. 2013. no. 2. 159–177.) című írását Koltay Tibor tömörítette[*] A felsőoktatási könyvtáraknak meg kell változtatniuk gyűjteményi munkájukat. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Egy sokoldalú könyv az e-könyves kultúráról

KEREKES Pál E-könyvészet : a digitális  könyvkultúra alapvonásai / Kerekes Pál, Kiszl Péter, Takács Dániel ; [a bevezetést írta Dombi Gábor] ; [kiad. az Eötvös Loránd Tudomány-egyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtár- és Információtudományi Intézete]. – Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Stratégiák a láthatatlan web használatához és tanításához

DEVINE, JaneGoing beyond Google again : strategies for using and teaching the invisible web / Jane Devine and Francine Egger-Sider. –London : Facet, 2014. – XII, 180 p. : ill. ; 23 cm ISBN 978-1-85604-838-5       A könyv … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Az információs viselkedés – evolúciós ösztön (Megkésett könyvkritika)

SPINK, Amanda: Information be­haviour : an evolutionary instinct / Amanda Spink. – Dordrecht : Springer, 2010.  (Information Science and Knowledge Management, Vol. 16) XXII, 1-85.o.ISBN – 9783642114977 3642114 960         Már késő. Azok a könyvtárak, szakintézmények és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2014/3. szám

külföldi14_3

Kategória: 2014. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2014/2

Rezümé Abstracts    121 TANULMÁNYOK PAULIK Péter: Nemzetközi dokumentum-ellátás az Országos Széchényi Könyvtárban     127 VILLÁM Judit: Megújult az Országgyűlési Könyvtár     132 NAGY Attila: Kutatás, szakpolitika – nemzetstratégia PISA 2012: adatok, feltételezések, következtetések     143 AMBERG Eszter: A nyilvános haszonkölcsönzési … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2014/2

Tanulmányok Nemzetközi dokumentum-ellátás az Országos Széchényi Könyvtárban PAULIK Péter A könyvtárközi kölcsönzés magyarországi rendszerében az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) közvetítő és koordináló szerepet lát el. Központi feladatainak egyike a külföldi könyvtárközi dokumentum-ellátás, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) keretében a lelőhely-tájékoztatás, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 2/2014

STUDIES International document supply in the National Széchényi Library PAULIK Péter As mediator and co-ordinator, the National Széchényi Library (OSZK) plays a unique role in the Hungarian inter-library loan (ILL) system. Possessing the most extensive background (including a union card … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Nemzetközi dokumentum-ellátás az Országos Széchényi Könyvtárban1

Az Országos Széchényi Könyvtár sajátos könyvtárközi helyzete A magyarországi könyvtárközi kölcsönzésben részt vevő könyvtárak között nemzeti könyvtárként sajátos szerepet tölt be az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK). Központi feladatainak egyike2 a külföldi könyvtárközi dokumentum-ellátás, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) keretében pedig … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Megújult az Országgyűlési Könyvtár

A könyvtár története A Magyar Országgyűlés könyvtárát a törvényhozó munka támogatására 1870-ben hozták létre. Előbb a Magyar Nemzeti Múzeum, majd 1873-tól 1902-ig az Ybl Miklós tervei alapján épült Régi Képviselőház adott otthont a Képviselőházi Könyvtárnak. 1902-ben az intézmény a Steindl … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Kutatás, szakpolitika – nemzetstratégia

PISA 2012: adatok, feltételezések, következtetések Az OECD (Organization for Economic Coope­ration and Development – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztés Szervezet) a világ legfejlettebb államait tömörítő gazdasági szervezet, melynek alapító okiratát 1960-ban írták alá Párizsban, hogy a tagállamok gazdasági növekedését, a magas … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A nyilvános haszonkölcsönzési jog (PLR) kiterjesztése a nem nyomtatott könyvekre

A könyvtárak alapvető küldetése az információkhoz, a tartalmakhoz, a kultúrához való szabad hozzáférés biztosítása, és bár léteznek regionális különbségek a technológiai kapacitás és az e-könyv piacok fejlettsége között, ennek a küldetésnek egyetemesnek és elsődlegesnek kell lennie. Ugyanakkor digitális környezetben a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Olvasók online közössége = e-olvasás?

Bevezetés Sok ember gondolja azt, hogy az olvasás jövője csak az elektronikus könyvekben lakozik, a nyomtatott könyvek pedig teljesen el fognak tűnni. Tekinthetünk úgy erre a gondolatra, mint disztópiára, de mindenképpen figyelmet kell fordítanunk az olvasási kultúra ezen részére is. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Az ETO alapú számítógépes információkeresés egy új megközelítése

Bevezetés Az Egyetemes Tizedes Osztályozás egyike a világ legnagyobb és legelterjedtebb osztályozási rendszereinek. Különböző kiadásai legalább harminckilenc nyelvre lefordítva jelentek meg és a világ százhuszonnégy országában használják1. Csak Európában több mint 140 000 könyvtár állományát indexelték vele,2 és olyan nagy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!