58. évfolyam kategória bejegyzései

Tartalom – 2012. 4. szám

Abstracts   667 Rezümék TANULMÁNYOK TÓTH Gyula: A megyei –járási könyvtári hálózatok kialakítása. 3. bef. rész.   671 AMBERG Eszter: Fogva tartott képzelet? A fogvatartottak olvasási és könyvtárhasználati szokásairól   691 HAJNAL-WARD Judit: Ki szavatol a …? Helyzetjelentés a tudományos lektorálás állásáról   713 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 4/2012

STUDIES Formation of library networks in counties and districts in the 50’s. Part 3 TÓTH Gyula The last part of the study summarises the problems of organising networks. It was a major flaw in this respect that county and district … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2012/4

Tanulmányok A megyei-járási könyvtári hálózatok kialakítása 3., befejező rész TÓTH Gyula A tanulmány utolsó része a hálózatszervezés problémáit foglalja össze. A hálózatszervezés nagy hibája volt, hogy a megyei és járási könyvtárakat elszakította természetes fenntartóiktól, a települési önkormányzatoktól, városoktól. Gyorsan kiderült, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A megyei-járási könyvtári hálózatok kialakítása 3. (befejező) rész*

A hálózatszervezési hibák kijavításának kezdetei 1957-től A hálózatszervezés lázában elkövetett hibák jó részét 1954-ben felismerték. A politikai enyhülés rövid életű és átmeneti volt, s emiatt nem sok lehetőséget kínálkozott a változtatásra. 1957-től mégis több tekintetben új (al)szakasz kezdődött: nem annyira a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Fogva tartott képzelet? A fogvatartottak olvasási és könyvtárhasználati szokásairól

“A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot.” (Albert Einstein) “Amikor egy fogvatartott mögött becsapódik a börtön kapuja, azzal nem veszíti el emberi mivoltát; elméje nem zárul le az ötletek előtt; szellemét … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Ki szavatol a…? Helyzetjelentés a tudományos lektorálás állásáról

Elöljáróban a lektorálás szerepéről A tudományos közlemények értékét, egyebek között, az alapján szokás megítélni, hogy melyik folyóiratban jelent meg az adott cikk. A kutatók színvonalas és magasan kvalifikált kiadványban kívánják tudományos felfedezéseiket a nagyvilág elé tárni, hiszen a tudománymetriai mutatókkal … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Forrásleírás és hozzáférés. Az új angol-amerikai katalogizálási szabályzat (RDA) és kritikája

“Az RDA, Resource Description and Access (Forrásleírás és hozzáférés), az angol-amerikai katalogizálási szabályzat második kiadását (AACR2) felváltó új katalogizálási szabvány. Habár szorosan kötődik az AACR2-höz, mégis egészen más, mivel elméleti keretekbe helyezkedik, digitális környezetre tervezték és szélesebb alkalmazási területet fed … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Címke: , , , , , , , | 2 hozzászólás

IFLA-állásfoglalás a kötelespéldányokról

http://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-legal-deposit A kötelespéldányoknak fontos szerepe van a nemzeti írott örökség megőrzésében és elérésében. A kiadók és a könyvtárak közösen munkálkodnak annak érdekében, hogy a kötelespéldányokra vonatkozó szabályozás világszerte sikeresen működjön, tekintet nélkül arra, hogy milyen formátumról vagy technológiáról van szó.

Kategória: 2012. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Kötelező letét vagy “köteles harács”? – gondolatok a kötelespéldány-szolgáltatás céljairól

Az IFLA közlemény fordítása Az elektronikus kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról szóló eszmecsere1, amely az utóbbi időben bontakozott ki a kiadói iparág és a könyvtári szféra szereplői között, arra hívta fel a figyelmünket, hogy olykor maguk az érdekelt könyvtárosok sem rendelkeznek világos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Kovács Máté és a Magyar Enciklopédia*

Elöljáróban Kovács Máté viszonylag rövidre szabott életútja sikerekben és eredményekben gazdag volt; szakmai munkálkodásának megannyi kezdeményezése – értelemszerűen többé-kevésbé megváltozott formában – még ma is, negyven évvel halála után a hazai könyvtárügy számos területén megfigyelhető. Vagyis munkássága – és még … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Kovács Máté és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Mindazok körében, akik kicsit is érdeklődnek a magyarországi könyvtári kultúra közelmúltja iránt vagy éppen személyesen is részesei voltak a korabeli történéseknek, közismert, hogy Kovács Máté jó ideig egyik vezetője, alelnöke volt a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Szerteágazó munkásságának ez a területe azonban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A helyismereti munka múltjáról és jövőjéről. A hetvenéves Bényei Miklós köszöntésére

A szellem nem megy nyugdíjba… címmel, 2012. október 3-án, Debrecenben, a hetven éves Bényei Miklós köszöntésére szervezett konferencián elhangzott előadás átdolgozott, bővített és szerkesztett szövege. Prológus A könyvtári helyismereti tevékenység rendeltetésével, a helyismereti információk társadalmi szerepével kapcsolatban általában három fő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Bestsellerek a hitleri Németországban. Jegyzetek Christian Adam könyvéhez

ADAM, Christian : Lesen unter Hitler : Autoren, Bestseller, Leser im Dritten Reich /Adam Christian. – Berlin: Galiani, 2010. 383 p. ISBN 978-3-86971-027-3 Golo Mann szerint a nemzeti szocializmus a “világról, az emberről és a történelemről alkotott tanok kiagyalt rendszere … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Centenáriumi visszapillantás: a Debreceni Egyetem története

A Debreceni Egyetem története, 1912–2012 / főszerk. Orosz István; szerk. ifj. Barta János. – Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debreceni Univ. Press, 2012. – 576 p. ISBN 978-963-318-190-4 Száz éves a Debreceni Egyetem. Maradandó előzményeket követően, világháborúk viharában, diktatúrák árnyékában, egy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Születésnapi ajándék…

Az olvasás pártfogója : írások Nemes Erzsébet tiszteletére / szerk. Fülöp Ágnes ; Lencsés Ákos ; Rózsa Dávid. – Bp. : Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2012. – KSH Könyvtár reprográfiai műhely. – 163 p. ISBN 978-963-89260-1-2 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűlésének … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok 2012/4. szám

2012. 4. Referátumok

Kategória: 2012. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2012. 3. szám

Abstracts   433 Rezümék TANULMÁNYOK TÓTH Gyula: A megyei –járási könyvtári hálózatok kialakítása. 2. rész    437 TÓTH Máté: Könyvtárbuszos szolgáltatások hasznosulásának elemzése   463 KOLTAY Tibor: Tér, hely, könyvtár   495 GEREBEN Ferenc: Hagyományos és/vagy digitális olvasás? Egy interjús vizsgálat ered-ményeiből   503 MÚLTUNKBÓL … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 3/2012

STUDIES Formation of library networks in counties and districts in the 50’s. Part 2 TÓTH Gyula The second part of the study presents, using new sources, the impact of the dé­-tente in library policy having started as a result of … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2012. 3. szám

TANULMÁNYOK A megyei-járási könyvtári hálózatok kialakítása 2. rész TÓTH Gyula Az előző számban közölt tanulmány folytatása eddig ismeretlen források segítségével mutatja be a közművelődési könyvtárak munkájában az 1953–1954-ben bekövetkezett politikai változások – Nagy Imre kormányra kerülése – nyomán meginduló könyvtár-politikai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A megyei-járási könyvtári hálózatok kialakítása. 2. rész

Politikai változások 1953-54-ben Alig indult el a megyei, járási könyvtári hálózatok kiépítése, s folytatódott a könyvtár nélküli településeken új könyvtárak létrehozása, hamarosan kiderült, hogy a tempót nem lehet tartani, hiányoznak hozzá a személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek. Formálisan 1952 végére mindenütt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtárbuszos szolgáltatások hasznosulásának elemzése

Bevezetés A mozgókönyvtárak hazai történetében alapvetően három korszakot különböztethetünk meg. Az első igen rövid és szükség által vezérelt időszak a II. világháború pusztításai utáni évekre tehető. Ekkor a világégés nyomán több fiókkönyvtár is megsemmisült, így csak mobil könyvtári egységekkel, könyvtárvillamosokkal … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Tér, hely, könyvtár*

A könyvtár elsősorban tér, amelyet dokumentumok, felhasználók és könyvtárosok töltenek meg. A világháló közben egy másfajta teret látszik létrehozni, vagy legalábbis képviselni. Ahogy egyre gyakrabban mozgunk ebben a térben, azaz a kibertérben, egyre inkább szükségessé válik, hogy a tér sajátosságait … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Hagyományos és/vagy digitális olvasás? Egy interjús vizsgálat eredményeiből1

1. Bevezető Az ezredforduló táján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarán egy művelődésszociológia órán megkérdeztem a hallgatóimat, véleményük szerint lehet-e szerelmes levelet írni e-mailben. A magam részéről meg voltam győződve arról, hogy nem, mert a gépen előállított szöveg – úgy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Tudomány vagy gyakorlat? Korabeli könyvtárszakmai gondolatok Kovács Máté és Mátrai László párhuzamos életrajz-vázlata kapcsán*

Bevezető gondolatok a könyvtártudományról James Thompson mára már klasszikussá vált munkájában1 fejtette ki és bizonyította be, hogy a könyvtárak alapvető funkciója állandó, ám magától értetődően sokszor eltérő mértékben preferált avagy hangsúlyos alapelveken nyugszik. A szerző által definiált alapprincípiumok egyike pedig … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Közkönyvtár a bolsevik proletárdiktatúra szolgálatában (1918 ‒ 1928)

Bereczky Lászlónak Most egy másik kor közelít,  a halál szele ránk süvít már. . (Anna Ahmatova) Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei ‒ mögen sie noch so zahlreich sein ‒ ist keine Freiheit. Freiheit … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Dokumentumszolgáltatás Dániában

ANDRESEN, Leif – BRINK, Helle: Document supply in Denmark című tanulmányát (Interlending & Document Supply, 39. vol. 2011. 4. no. 176-185. p.) Viszocsekné Péteri Éva tömörítette. Dániában 1994 óta működik országos közös katalógus, mely mind a közkönyvtárak, mind a tudományos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A fizikai és az elektronikus könyvtár eltűnő határai. “Helytudatos” technológiák, QR-kódok és RFID-címkék

WALSH, Andrew: Blurring the boundaries between our physical and eletronic libraries. Location-aware technologies, QR codes and RFID tags című írását (The Electronic Library, 29. vol. 2011. 4. no. 429–437. p.) Mohor Jenő tömörítette. Amióta új mobilt vettem, kezdi cikkét a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Itt az RMNy negyedik kötete!

Régi magyarországi nyomtatványok = Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum / 1656-1670. 4. köt. (Heltai János, Pavercsik Ilona, Perger Péter és P. Vásárhelyi Judit munkája. [Közrem.] V. Ecsedy Judit és Käfer István. Szerk. P: Vásárhelyi Judit.) [közread. a] Magyar Tudományos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Egy fontos és egyenetlen könyv a 21. század könyvtárügyéről

Libraries in the early 21st century. vol. 1. : an international perspective / ed. by Ravindra Sharma. – Berlin ; Boston : De Gruyter Saur, 2012.– IX, 398 p. ISBN 978-3-11-027056     Tizenkilenc ország könyvtárügyéről olvashatunk a kötetben; ezek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A sikeres információs tanácsadóvá válás útja

Information consulting : guide to good practice / Irene Wormell, Annie Joan Olesen, Gábor Mikulás. – Oxford : Chandos, 2011. 195 p. (Chandos Information Professional Series) ISBN 978-1-84334-662-3   Az információs tanácsadó munkáját bemutató mű egy figyelemre méltó tapasztalatokkal rendelkező … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok 2012/3. szám

2012. 3. Referátumok

Kategória: 2012. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2012. 2. szám

Abstracts   213 Rezümék TANULMÁNYOK TÓTH Gyula: A megyei –járási könyvtári hálózatok kialakítása 1. rész    217 AMBERG Eszter: Könyvtárak a peremhelyzetben élők szolgálatában. Börtönkönyvtárak 2006–2010   241 KÖNTÖS Nelli: Szerzők nyomában. A könyvtári szabványok szerepe az intézményi publikációs adattárak névkezelési stratégiájában   255 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 2/2012

STUDIES Formation of library networks in counties and districts in the 50’s. Part 1 TÓTH Gyula The study describes the development of county and district library networks in the period 1952 through 1960. In Hungary public libraries were first founded … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2012. 2. szám

Tanulmányok A megyei-járási könyvtári hálózatok kialakulása 1. rész TÓTH Gyula A tanulmány első része a megyei-járási könyvtári hálózatok 1952 és 1960 közötti időszakát tárgyalja. Magyarországon közművelődési könyvtárakat a rendszer részeként először 1949 és 1952 között hoztak létre, ezek voltak a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A megyei-járási könyvtári hálózatok kialakítása. 1. rész

Ez az írás a megyei-járási könyvtári hálózatok 1952–1960 közötti időszakát tárgyalja, hiszen 1960-ban lett teljes a rendszer. Elfogadom Kiss Jenő javaslatát: a hazai könyvtártörténet alapvető jogszabályok, könyvtári konferenciák szerint periodizálható. Ám az 1956-os törvényerejű rendelet a közművelődési könyvtárak tekintetében nem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtárak a peremhelyzetben élők szolgálatában. Börtönkönyvtárak 2006–2010

Öt évvel ezelőtt jelent meg Vidra Szabó Ferenc tanulmánya a büntetés-végrehajtási intézetek könyvtárairól a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2007/6. számában.1 Írásomban egyrészt az azóta eltelt időszak, a 2006–2010 közötti évek statisztikai adataira támaszkodva, másrészt a börtönkönyvtárosokkal folytatott személyes konzultáció tapasztalataiból kiindulva … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Szerzők nyomában. A könyvtári szabványok szerepe az intézményi publikációs adattárak névkezelési stratégiájában

Thomas Hyde, az oxfordi Bodleiana Könyvtár katalógusának szerzője az 1674-ben megjelent katalógusa előszavában azt írja: „Úgy látszik, mindenki úgy gondolja, hogy a legkönnyebb dolog a világon a könyvek címének leírása, de milyen körültekintő vizsgálatot kíván a pamphletek gondos vizsgálata (ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Aki keres, az talál? Kutatás és információszerzés a digitális korban könyvtáron innen és túl 2. rész

1.  Kutatás és ismeretszerzés megváltozott környezetben A korunkra jellemző trendek kifejtésekor* érintőlegesen már ejtettem szót arról, hogy az információtechnológiai forradalom hatására átalakuló pszichés és kognitív működésünk miként szolgálhatja a jövőben a könyvtárak megújulását a digitális kor elvárásainak megfelelően. A továbbiakban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A budapesti Egyetemi Könyvtár két törzsgyűjteménye – XVI–XVII. századi nem hungaricum nyomtatványok

Bevezető A történeti Magyarország egyik legrégebben alapított (1561), 450 éve jogfolytonos kora-újkori könyvtára az ELTE Egyetemi Könyvtár.1 Gyűjteménye – különösen a régi könyvek nemzetközileg elfogadott korszakhatáráig, 1800-ig megjelent állománya – dokumentálja a Kárpát-medence művelődéstörténetét, s a kulturális emlékezet megtestesítőjeként szerepet … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtári feladatok a Domonkos Örökségvédelmi Táborokban

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszéke hallgatói számára a képzés során a szakmai gyakorlóhelyek rendkívül gazdag és színes palettáját kínálja. Jelen tanulmány az intézményben oktatott szakirányokhoz (kutatás-fejlesztés, európai uniós ismeretek, információ-menedzser) első pillantásra talán kevésbé kötődő, de mégis fontos, gyakorlati … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Megkésett felvetés

A cári Oroszország közkönyvtárügye és olvasáskultúrája (1830-1916) „… minél tovább vagyok Jasznajában, annál jobban fáj az engem ért sérelem, és annál elviselhetetlenebbé válik egész elrontott életem. […] Július 6-án csengőszóval, fegyveres csendőrökkel három trojka robogott a jasznajai ház elé. […] az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Az efemer kiadványok gyűjtésének nemzetközi gyakorlatáról és annak tanulságairól

Bevezetés Nehezen vitatható, hogy a könyvtárakban folyó gyűjteményszervezés is egyike azoknak a területeknek, amelyeken a költségkímélő megoldások keresésének megvan a maga létjogosultsága. Talán nem túlzás úgy fogalmazni: kétszer megfontolandó, hogy mire és miként fordítjuk energiáinkat, még ha olyan, a magyar … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A német könyvtári hálózatok jövője Kritikai észrevételek a Tudományos Tanács és a Német Kutatási Társaság ajánlásairól

Wiesenmüller, Heidrun: Die Zukunft der Bibliotheksverbünde. Ein kritischer Blick auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (BuB, Forum Bibliothek und Information, 2011. 11–12. 790–796. p.) írását Murányi Lajos tömörítette A német tartományi kultuszminiszterek állandó konferenciája (KMK) 2006 végén … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Szinnyei univerzuma

A 19. század utolsó évtizedeiben Magyarországon a szellemi és gazdasági életben korábban nem tapasztalt fellendülés következett be. A kiegyezést követően a közérdeklődés nemzeti múltunk jobb megismerése felé fordult, s ezt az igényt szellemi értékeink számbavétele is igyekezett kielégíteni. Ezt a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

“Minden az olvasással kezdődik”

Egy konferencia előadásainak olvasása közben Legere necese est! – íme az ókori mondás modern, mai parafrázisa –, olvasni szükséges, olvasni kell! Méghozzá jól olvasni, megérteni a szöveget, meglátni benne a lényeget, kritikusan elemezni, s mindezek után szövegeket alkotni. Olvasás – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Angol nyelvű kézikönyv a referálásról

KOLTAY Tibor Abstracts and abstracting : a genre and set of skills for the twenty-first century /Tibor Koltay. – Oxford :Chandos Publ., 2010. 236 p. (Chandos information professional series) ISBN 13-978-1-84334-517-6 Koltay Tibor pályájának kiemelkedő eseménye ennek a könyvnek a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2012/2. szám

2012. 2. Referátumok

Kategória: 2012. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2012. 1. szám

Abstracts   5 Rezümék TANULMÁNYOK SONNEVEND Péter: Egy szerző – egy téma: változatok történelmi oldalfényben, némi kommentárral Sebestyén Géza a falusi könyvtárakról (1942, 1947, 1956)   9 PERJÉSI Vera: Aki keres, az talál? Kutatás és információszerzés a digitális korban, könyvtáron innen és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 1/2012

STUDIES Géza Sebestyén about village libraries (1942, 1947, 1956) SONNEVEND Péter The library supply to rural population was an evergreen theme of the 20th century Hungarian librarianship. Géza Sebestyén (1912-1976) has always devoted much attention to organising library services to … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2012. 1. szám

Tanulmányok Egy szerző – egy téma: változatok történelmi oldalfényben némi kommentárral Sebestyén Géza a falusi könyvtárakról (1942, 1947, 1956) SONNEVEND Péter A falusi lakosság könyvtári ellátásának megszervezése örökzöld témája volt a 20. századi magyar könyvtárügynek. Sebestyén Géza (1912–1976) mindig szívügyének … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 1. szám | Szóljon hozzá most!