2009. 2. szám kategória bejegyzései

Tartalom

ABSTRACTS REZÜMÉK   TANULMÁNYOK  KISS Adrien: Egy kétszáz éves könyvtár 20. századi viszontagságai: az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története 167 EMŐDI András: A váradi és szatmári római katolikus püspökség régi könyvállományának összegyűjtése, rendezése és feldolgozása (1998–2008) 188 VÖRÖS Klára: A könyvtár jelentés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

STUDIES A two-hundred-year-old library in the 20th century: the modern history of the Archdiocesan Library in Eger KISS, Adrien Among the works on Hungarian library history there are not many dealing with the events and issues of 20th-century librarianship, although … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék

TANULMÁNYOK Egy kétszáz éves könyvtár 20. századi viszontagságai: az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története a modern kor második felében KISS Adrien A hazai könyvtártörténetből többnyire még hiányoznak az elmúlt évszázad történéseit bemutató írások. A 20. század sűrű és sok esetben viharos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Egy kétszáz éves könyvtár 20. századi viszontagságai: az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története a modern kor második felében

Az 1793-ban alapított Egri Főegyházmegyei Könyvtár története a 19. század végéig jól ismert – eltekintve a levéltárak mélyén lappangó iratok rejtette epizódoktól, amelyek napvilágra kerülve rávilágíthatnak az elmúlt évszázadok némely eseményére. A történet íve ezektől függetlenül töretlen, szinte teljes képet … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A váradi és szatmári római katolikus püspökség régi könyvállományának összegyűjtése, rendezése és feldolgozása (1998–2008)

E sorok írója abban a ritka szerencsében részesült, hogy két gazdag történeti könyvállománnyal rendelkező egyházi intézmény, a nagyváradi és a szatmári római katolikus püspökségek teljes könyves hagyatékának számbavételét és összegyűjtését elvégezze, továbbá feldolgozásának mikéntjét kitervelje és elkezdje. Az éppen tíz … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtár jelentés- és jelviszonylatai

Tézis A könyvtár vizsgálható jelként, amely valamilyen információt hordoz és közvetít. Tekinthetjük az információ terjedésére alkalmas anyagi hordozónak. A könyvtárban zajló információközvetítést interpretáló folyamatként is szemügyre vehetjük, és ennek értelmében beszélhetünk arról, hogy bizonyos célokra használjuk fel a jeleket. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A Népművelés (1906–1918) c. folyóirat a modern közkönyvtárakért 3. (bef.) rész

Mamának Bevezetés 1912-ben a folyóirat címet és kiadót változtatott. Főcíme a következő három évben Új Élet lett, s a kötetjelzés alatt zárójelben szerepel a régi név, majd ezt követi a folytatódó évfolyamszámozás (jelen esetben az 1912-es év VII. évfolyamként). Szerkesztőként … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Szemináriumi dolgozat helyett Wikipédia-szócikk: Wikipédia-fejlesztés felsőoktatási intézményi keretek között

Bevezető A szerzeményezési munkában, akárcsak a tájékoztatásban, különös segítséget jelentenek a különböző online enciklopédiák, lexikonok. Mi tagadás, szokásunkká vált, hogy az információkeresést a Google-nél kezdjük, az első találatok pedig gyakorta a Wikipediához vezetnek. Hovatovább hajlamosak vagyunk egy-egy szerző jelentőségét annak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Egyenlőtlenségek a szakmai képesítésben, haladás az információkezelésben Európában

MAHON, Barry: The disparity in professional qualifications and progress in information handling: a European perspective (Journal of Information Science, 34. vol. 2008. 4. no. 567-575  p) tanulmányát Viszocsekné Péteri Éva tömörítette. Barry Mahon Írországban dolgozott információs szakemberként, mielőtt 1978-ban az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Információs politikák: tegnap, ma holnap

Orna, Elizabeth: Information policies: yesterday, today, tomorrow (Journal of Information Science, 34. vol. 2008. 4. no. 547–565. p.) tanulmányát Viszocsekné Péteri Éva tömörítette. Az információs politika létrejötte A mai értelemben vett információs politika gondolatával állami szinten az 1970-es évek végén, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Tízéves a Library Philosophy and Practce (LPP) c. folyóirat

A csak elektronikus formában létező folyóirat első évfolyamának 1. száma 1998-ban jelent meg a University of Idaho könyvtárának gondozásában. Szerkesztői: Mary K. Bolin, az alapító-szerkesztő, aki a University of Idaho, majd 2004-től a University of Nebraska-Lincoln tanszékvezető professzora, és Gail … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Az olvasás Olaszországban

Solimine, Giovanni: Leggere dentro i dati sulla lettura in Italia (Boll. AIB.  48.  vol. 2008. 2–3. no. 233–248. p.) c. cikkét és az Un’alleanza per la promozione del libro e della lettura (uo. 249–254. p.) című dokumentumot Mohor Jenő tömörítette … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Egy kivételesen fontos könyv: Hídszerepek

Hídszerepek : Cigány integrációs kérdések / szerk. Nagy Attila, Péterfi Rita. – Budapest : OSZK ; Gondolat, 2008. – 308 p. : ill. ; 20 cm. – (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163) Bibliogr.: p. 303-305. – Összefoglalás angol nyelven ISBN 978-963-200-553-9 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtári minőségértékelés tankönyve

SKALICZKI Judit – ZALAINÉ KOVÁCS Éva A minőség értékelése a könyvtárban és az információs szolgáltatásokban / Skaliczki Judit, Zalainé Kovács Éva ; az Esettanulmány c. fejezetet Ramháb Mária írta. – Veszprém : Pannon Egyetemi K., 2008. 226 p. ISBN 978 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Még egyszer ugyanarról: a főváros könyvtárának története 1945–1998

KATSÁNYI Sándor – TÓTH Gyula A főváros könyvtárának története 1945–1998 / Katsányi Sándor ; Tóth Gyula ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. – Budapest : FSZEK, 2008. – 542. p. ISBN 978 963 581 437 4 Ritkán fordul elő, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A változások menedzselése a felsőoktatási könyvtárakban

WOOD, Elisabeth J. – MILLER, Rush – KNAPP, Amy Beyond Survival : Managing Academic Libraries in Transition / Elisabeth J. Wood ; Rush Miller ; Amy Knapp. – Libraries Unlimited : Greenwood, 2007. 220 p. ISBN 9781-59158-337-0  Az elektronikus információs … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Egy könyvtár képei

BLASKÓNÉ MAJKÓ Katalin : A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának története és különgyűjteményeinek bemutatása / B. Majkó Katalin. – Budapest : M. Képzőműv. Egyet., 2007. 88 p. „Több, újonnan előfordult esetből sajnosan tapasztaltam, hogy növendékeink a könyvtár látogatására vonatkozó szabályokat nem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!