54. évfolyam kategória bejegyzései

Tartalom

ABSTRACTS  591 TANULMÁNYOK TÓTH Gyula: Az olvasástörténet üzenetei   595 VÖRÖS Klára: Az információközvetítés szimbolikus olvasata   605 TÓTH Erzsébet: Magyar nyelvű internetes keresők vizsgálata a relatív teljesség és a pontosság szempontjából   613 SZABÓ Sándor: Száz éve született Szentmihályi János (1908-1981)  637 Elődeink üzenik … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

STUDIES Messages of the history of reading TÓTH Gyula In his essay the author deals with human factors of the library: readers and different forms of reading. The books on the history of reading, by Roger Chartier and Alberto Manguel, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Az olvasástörténet üzenetei TÓTH Gyula Esszétanulmány a könyvtár emberi oldaláról, az olvasóról és az olvasás formáiról. Az ezredfordulón megjelent nyugat-európai olvasástörténeti könyvek (Roger Chartier, Alberto Manguel munkái) revelációként hatottak, mert ráirányították a figyelmet az olvasás írástól független, önálló tanulmányozására. Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az olvasástörténet üzenetei

Lassan öt éve, hogy a szakmával csak áttételesen, többnyire a szaksajtó útján tartok kapcsolatot. Az utóbbi időben ezekben tallózva az a benyomásom alakult ki, mintha csupa Bernstein lenne a hangadó; nem a zeneszerző és karmester, nem is a sakkozó, hanem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Az információközvetítés szimbolikus olvasata

1. Fogalomértelmezések 1.1. Információ Írásunkban az információ szó használatával általános értelemben arra a jelöltre gondolunk, mely a keletkezés (értsd: keresési eredmény) mikéntjétől független szellemi formáció, és amelynek az információt igénylő értéket tulajdonít. Ha az Oxford English Dictionary hármas megközelítésének (folyamat, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Magyar nyelvű internetes keresők vizsgálata a relatív teljesség és pontosság szempontjából

Előljáróban A html-dokumentumok gyors elérését a szerveroldali keresőszolgáltatások biztosítják. E szolgáltatások lehetnek globálisak, ha gyűjtőkörük a web egészére terjed ki, lehetnek nemzetiek, ill. regionálisak, vagy speciális tartalmú, esetleg speciális típusú html-dokumentumot szolgáltatók. Az információkereső rendszerek hatékonysága több szempont szerint vizsgálható, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Száz éve született Szentmihályi János (1908-1981)

Száz évvel ezelőtt, 1908. július 23-án született Szentmihályi János, a nagy műveltségű, sziporkázóan szellemes tudós, egyetemi oktató, a hazai bibliográfia és tájékoztatásügy kimagasló egyénisége. Szentmihályi János ahhoz a két világháború között felnövő nemzedékhez tartozott, mely széles körű európai műveltség és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A Népművelés (1906–1918) c. folyóirat a múlt századelő könyvtárügyi gondolkodásában

Bevezetés A dualista monarchia magyar közkönyvtárügyének valós története még megírásra vár. Különösen érdekes fejezete lehet a világháború előtti utolsó negyedszázad (1890–1914). A kilencvenes évektől mind gyakrabban érkezik híradás a könyvtári fejlesztés terén élenjáró országokból, már nem ritkán helyszíni tanulmányozás nyomán. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Állásfoglalása a felsőfokú könyvtárosképzésről

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatikai Tanszéke által 2008. augusztus 26-án Debrecenben szervezett ” Könyvtári kerekasztal” A magyarországi felsőfokú könyvtáros-képzés sikeresen alkalmazkodott az elmúlt évtized könyvtár-szakmai és felsőoktatási változásaihoz. A képzés könyvtár-stratégiai tényezővé, a könyvtáros-pálya kulcskérdésévé vált. Örvendetesen erősödött a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A b2i portál– a könyv, könyvtár és tájékoztatástudomány virtuális szakkönyvtára

Már működik a virtuális szakkönyvtárak családjának újabb tagja, a német könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudományi portál (www.b2i.de). A projektről és a munka fázisairól a göttingeni Alsó-Szászországi Tartományi és Egyetemi Könyvtár (SUB) munkatársa számolt be a BID (Bibliothek und Information Deutschland) 3. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Új folyóirat az internetes könyvtári szolgáltatásokról

A The Haworth Press kiadásában 2007-ben megjelent új periodika célja, hogy a könyvtár fogalma az olvasók (és részben a könyvtárosok) számára ne csak az épületet, az olvasótermeket, kölcsönző-helyiségeket és a benne dolgozó embereket jelentse, hanem az interneten elérhető könyvtári szolgáltatások … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtártudomány

 Biblioteconomia : guida classificata / diretta da Mauro Guerrini ; condirettore Gianfranco Crup ; a cura di Stefano Gambari ; collaborazione di Vincenzo Fugaldi ; presentazione di Luigi Crocetti. – Milano : Editrice Bibliografica, 2007. – XL, 1143 p.– (I … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Keress!

BATTELLE, John Keress! Hogyan alakítja át kultúránkat, üzleti életünket a Google és az internetes keresés / John Battelle; ford. Bozai Ágota. – Bp, VG Kiadó Zrt, 2006. 280 p. ISBN 963 7525 87 4 Az angolul 2005-ben megjelent könyv főcímét … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Barátságos arcot kérek! Életképek a könyvtárból

FODOR Péter – HAVAS Katalin Könyvtári protokoll / Fodor Péter ; Havas Katalin. – Bp. : Könyvtári Intézet, 2007. – 86 p. – (Továbbképzés felsőfokon) ; (ISSN 1589-1682) ISBN 978-963-201-628-3 A Könyvtári Intézet Továbbképzés felsőfokon sorozatában közreadott kötet szerzői – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Kitüntetett könyvtárosok névtára 2005–2008

I. Betűrendes névtár (Figyelem! Ha a nevet nem követik a születési adatok, ez azt jelenti, hogy az illető már korábban is kapott kitüntetést. Adatait a Kitüntetett könyvtárosok névŹtára 2000 c. kiadványban és folytatásaiban kell keresni a név alapján, mert ott … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Tartalom

ABSTRACTS 391 TANULMÁNYOK UNGVÁRY Rudolf – PÁSZTI László: A földrajzi nevek és  szerepük az információkeresésben. Nemzetközi fejlődés, problémák és tapasztalatok a Köztauruszban és a Geotauruszban  395 Válogatás a Fülöp Géza-emlékülés előadásaiból SEBESTYÉN György: Tanítónk és barátunk: Fülöp Géza 429 SZABÓ Sándor: … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

STUDIES Geographical names and their role in information retrieval: international developments, problems and experiences with Köztaurusz and Geotaurusz UNGVÁRY, Rudolf – PÁSZTI, László Unprofessional internet browsers and the general use of national languages in information search have increased the importance … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Tanulmányok A földrajzi nevek és szerepük az információkeresésben. Nemzetközi fejlődés, problémák és tapasztalatok a Köztauruszban és Geotauruszban UNGVÁRY Rudolf – PÁSZTI László A laikus  internetes keresők és a nemzeti nyelvhasználat általánossá válása fölértékelte a földrajzi tulajdonnevek kereső célú használatát. Ezzel … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A földrajzi nevek és szerepük az információkeresésben.

Nemzetközi fejlődés, problémák és tapasztalatok a Köztauruszban és Geotauruszban Bevezető A dokumentum tárgyát, témáját jellemezhetik a földrajzi helyek is. A helyeket megnevező földrajzi neveknek két típusa van: az általános földrajzi név (vagy más szóval a földrajzi köznév, mint pl. hegység, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Tanítónk és barátunk: Fülöp Géza

Bevezető gondolatok Hiába telt el tíz kerek esztendő Fülöp Géza halála óta, emléke nem hogy elhalványult volna, de sokszor az az érzésem, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Könyvtártudományi Tanszékén vagy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) valamelyik doktori védésén ismét … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Fülöp Géza, a képzést megújító tanszékvezető

Fülöp Géza személye a 20. század második felében szervesen összefonódott a magyarországi könyvtárosképzéssel, hiszen a több mint negyven év közszolgálatban eltöltött évéből 33-at főállású egyetemi oktatóként élt meg. Az Akadémiai Könyvtár kézirattárában és az Akadémiai Kiadó Lexikon Szerkesztőségében eltöltött 7 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Fülöp Géza kandidátusi és doktori értekezése

Ritka egyenes kutatói életút – tömören így jellemezhető Fülöp Géza tudományos pályafutása. Képzeljük el: már falusi kisdiákként, majd színjeles gimnazistaként rácsodálkozott a klasszikus magyar irodalom szépségeire. Aztán budapesti egyetemistaként bekapcsolódott a Petőfi kritikai kiadás anyaggyűjtésébe, mindkét – könyvtárosi és tanári … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Nézetek a női olvasásról Magyarországon

Fülöp Géza 1986 és 1994 között vezette az ELTE Könyvtártudományi Tanszéket, olyan időben, amikor kétféle “rendszerváltoztatás” is történt Magyarországon, a kétségtelenül fontosabb politikai-társadalmi mellett ekkoriban integrálódott a számítástechnika a könyvtárak mindennapi munkájába. Ezekre a nagy jelentőségű átalakulásokra és kihívásokra a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Virtuális kirándulás a quebeci IFLA konferencián (2008. augusztus 10–14.)

Akik tehetik, és el tudnak utazni, azoknak bizonyosan maradandó élményt kínálnak az IFLA éves konferenciái, de a fizikai jelenlét hiányában is érdemes végigfutni az éppen aktuális konferencia előadásain. Az elhangzó előadások mindig jól reprezentálják a könyvtáros szakmát leginkább foglalkoztató témákat. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtári stratégiaváltás Németországban a demográfiai változások tükrében

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 40. vándorgyűlésén (Szombathely, 2008. július 25.) elhangzott előadás szövegét Hegyközi Ilona fordította, a Szabó Márta által készített rövid változat felhasználásával. A népesség szerkezetének  átalakulása Az úgynevezett demográfiai változások problémakörét Németországban néhány éve a politika és a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtári törvények Európában – közös európai könyvtárpolitika kialakítása felé

Gerald Leitnernek az Osztrák Könyvtárak Szövetsége (Büchereiverband Österreichs) nevében és az EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) elnökeként a European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) Parlamenti könyvtárak és kutatószolgálatok – Tudásmegosztás címmel rendezett szemináriumán (Bécs, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Közkönyvtárak Szlovéniában

Bevezetés Az információtechnológia fejlődése arra ösztönzi a könyvtáros-társadalmat, hogy folyamatosan korszerűsítse és bővítse könyvtári szolgáltatásai körét. A korszerű közkönyvtár hagyományos szerepe mellett betölti az információs központ funkcióját is, és meg kell értenie, hogy szociális funkciói is tovább szélesednek. A könyvtárak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A demokratikus kultúra elméletéhez. Mondd, kedvesem, mikor jelölsz vissza a Facebookon?

A szerző azonos című tanulmánya az Élet és Irodalom c. hetilap 52.évf. 2008. 14. számában jelent meg. A most olvasható szöveg az eredeti publikáció folyóiratunk számára készült rövidített változata. A demokratikus kultúra definíciója Jack M. Balkin, a Yale Egyetem jogi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A Web 2.0 kritikája

A Web 2.0 fogalma, amelyet leginkább a blogokhoz kapcsolódó és ott is zajló vitákból ismerünk, ellentmondásokat hordoz magában és egyelőre kevés a tudományos jellegű írás erről a témáról.1 A Web 2.0 nemcsak technológiáról szól, hanem felhasználói attitűdökről is, azaz együttes … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A fordulat. Információkeresés-kutatás és perspektívája

INGWERSEN, Peter – JÄRVELIN, Kalervo The turn : integration of information seeking and retrieval in context. – Dordrecht : Springer, 2005. – XIV, 448. p. – (The Kluwer international series on information  retrieval ; 18) ISBN 1-402-03850-X1-4020-3851-8 ; 1-4020-3850-X ; … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Méltó folytatás

BORSOS Attila A magyar időszaki kiadványok repertóriuma ;  2. : annotált  bibliográfia / Borsos Attila. – Budapest : Országos Széchényi  Könyvtár : Gondolat Kiadó, 2008. – 247 p. ; 20 cm. – (Nemzeti téka) ISBN 978-963-693-113-1 ISSN 1586-1163 Hosszan lehetne … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Pécsi mindentudó

SURJÁN Miklós Pécs bibliográfiája, 1960-2005 / Surján Miklós ; főmunkatárs Kerekes Imre ; [munkatárs Tengely Adrienn]. – Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2008. – 606 p. ISBN 978-963-87277-2-5  Minden kutató előbb-utóbb beleütközik saját korlátaiba: hiába folytat intenzív leve¬lezést, szorgalmazza a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A HUMANUS adatbázis kifejlesztése, különös tekintettel a könyvtártudományi és könyvtörténeti dokumentációra

Az Országos Széchényi Könyvtár egyik legújabb szolgáltatását már megismerhette az érdeklődő szakmai közönség: a Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisáról, a HUMANUS-ról van szó, amely elérhető a honlapján keresztül (http://www.oszk.hu/humanus/) vagy közvet-lenül is (http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka). A 2008. február 5-én tartott, saj-tótájékoztatóval egybekötött … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Észak-Európa vagy Balkán? – Tájékozódási irányok olvasáskultúránk számára a PISA 2006 ürügyén*

Jó példákat keresve Hosszú évek, mondhatni évtizedek óta tudni lehet – többek között a magyar nyelven megjelent szakirodalomból is (legutóbb Gereben 1998, 2002) –, hogy az olvasási, könyvtárhasználati szokások országonkénti szóródása nem csupán a fejlettebb-fejletlenebb nyugat-kelet „lejtő” mentén tapasztalható, de … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Az e-könyvek szolgáltatása profitorientált dokumentumpiaci körülmények között

Miért kell az e-könyv? Az a magyarországi könyvtáros, aki először szembesül az elektronikuskönyv-szolgáltatás gondolatával, még megkérdezheti, valóban olyan fontos ez a szolgáltatás a használói célközönség, illetve a hazai könyvtáros-társadalom számára. A kérdés a világ más részein – mondjuk az Egyesült … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Virtuális tájékoztatás: helyzetkép és értékelés

Bármilyen kommunikációs eszközt adjunk is a felhasználók és könyvtárak kezébe, használni fogják a tájékoztatási tranzakciók során. A 19. században nem volt ritka a levélben küldött referensz-kérdés, majd az 1920-as évek közepén a telefon is bekerült a tájékoztatás eszköztárába; lényegében ugyanez … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Az egész életen át tartó tanulás újabb mérföldköve: könyvtárosok mentori szerepben

A “digitális lemaradók” felkarolása Az információs forradalom korszakára jellemző a változó tér és idő, illetve a tudás-kompetenciák átalakulása. Ez utóbbi tényező reflektál a „behálózott világ” okozta kihívásokra. Az információs szakemberek, könyvtárosok szerepe kulcsfontosságú ebben a folyamatban: egyrészt folyamatosan képezniük kell … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

“…legjobban tennék, ha ezeket a kiadásokat saját jószántukból indexre tennék…”

Az 1945-1950 közötti  évek központilag irányított könyvkivonási akcióiról eddig már több tanulmány jelent meg lapunkban az elmúlt néhány év során. Emlékeztetőül: Katsányi Sándor: Indexek, könyvzúzdák, könyvtárosok. Könyvkivonások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 1945–1950. (2004. 3. sz. 513–524. p.); Sipos Anna … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

“…a baloldali korlátoltság illusztrálására”

Az 1951-es év áprilisának végén levelet, valamint egy terjedelmes mellékletet kapott Nemes Dezső, a kulturális életet irányító Népművelési Minisztérium politikai csoportfőnöke. A rövid levél megmagyarázta a csatolt hatvanhat oldalas könyvselejtezési lista mibenlétét és jelentőségét. A levél tartalma szerint 1949 nyarán … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Online közösségi terek a használóknak és a könyvtárosoknak

Bevezetés Írásom egy norvégiai ösztöndíjas időszak tapasztalatain alapul. 2007  őszén a magyar és a norvég állam közötti kulturális megállapodás értelmében három hónapos ösztöndíjat nyertem Oslóba a helyi könyvtáros főiskolára. Mivel Norvégiában – egyébként nem csak a könyvtárakban, de az élet … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Kínai könyvtárügyi körkép: élni vagy olvasni?

„Minden alacsonyabb szintű, mint az olvasás.” (Kínai közmondás) Általános ismeretek Kína a világ legnépesebb országa: a ma élő 6,5 milliárdból minden ötödik ember kínai. A hivatalos nevén Kínai Népköztársaság lakossága közel 1,3 milliárdra tehető (emellett igen sok kínai él Délkelet-Ázsiában … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A kínai nemzeti bibliográfia

Le bibliografie nazionali: il caso della Cina. Di Ben Gu, pemessa di Mauro Guerrini. = Bollettino AIB, 46. vol. 2006. 3. no. 255–261. p. Mauro Guerrini a tanulmány bevezetőjében arról ír, hogy a távol- és közép-keleti országok könyvtárügyéről milyen keveset … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Digitális könyvtári nyilatkozat Olaszországból

MESSINA, Maurizio: Un manisfesto per le bibliothece digitali (Bollettino AIB, 45. vol. 2005. 4. no. 489–497. p.) c. írását és annak végén közölt nyilatkozatot Mohor Jenő fordította. 1999-ben jelent meg a Cluetrain kiáltvány1, melynek célja az volt, hogy az egyént … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Régi magyarországi szerzők

Wix Györgyné Régi magyarországi szerzők : RMSz / Wix Györgyné ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. – Budapest : OSZK, 2008-. – 1036 p. ISBN 978-963-200-534-8    A Régi Magyararoszági Nyomtatványok Szerkesztőségében folyó bibliográfiai gyűjtőmunka segédleteként 1989-ben jelent meg a Régi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Változás és kihívás – Tanulmányok az információs műveltségről

Change and challenge : information literacy for the 21st century / ed. Susie Andretta. – Adelaide ; Blackwood : Auslib Press, 2007. ISBN 9780980330113  Ritkán kerül kezünkbe ausztrál szakkönyv. Igazából a Susie Andretta szerkesztésével készült tanulmánygyűjtemény írásainak is csak egy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Fejezetek Debrecen könyv- és sajtótörténetéből

BÉNYEI Miklós A civis szellem nyomtatott hírnökei : írások a debreceni könyv- és lapkiadás történetéről / Bényei Miklós. – Debrecen, Szerzői kiadás, 2007. – 266  p. ISBN 978-963-06-2979-9 Révész Imre, Debrecen 20. századi tudós püspöke 1940-ben publikált Debrecen lelke című … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Újra itt… – A Berzsenyi Dániel Könyvtár Évkönyvének negyedik kötetéről

A Berzsenyi Dániel Könyvtár Évkönyve : 4. / szerk. Pallósiné Toldi Márta. – Szombathely : Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2007. – 211 p. ISBN 978-963-7621-90-1 A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár azon megyei könyvtárak közé tartozik, melyek évkönyv kiadására vállalkoznak. Igaz, az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Tartalom

ABSTRACTS 5 TANULMÁNYOK  KARÁCSONY Gyöngyi: Kutatás – publikálás – könyvtár 9 GREBOT, Agnes – HANGODI Ágnes: Könyvtári és információs szakemberek kompetenciái, tulajdonságai, minősítési szintjei 22 PÉTERFI Rita – TÓTH Máté – VIDRA SZABÓ Ferenc: Kisvárosi könyvtárak szerepvállalásai 35 TÓTH Gyula: … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Research, publishing, and libraries KARÁCSONY Gyöngyi The traditional process of scholarly communication librarians had been accompanied by librarians: they were present at the birth of articles, at providing the publications for users and even prepared relevant impact analyses. In the … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kutatás – publikálás – könyvtár

A könyvtárak szerepe a publikációs folyamatban A könyvtárak mindig is szerepet vállaltak a tudományos kommunikáció folyamatában, mely röviden a – kutatás – publikálás – a tudományos munka értékelése – ciklussal summázható. A könyvtár és a könyvtáros jelen van a cikk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2008. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!