2007. 3. szám kategória bejegyzései

Tartalom

ABSTRACTS 409 TANULMÁNYOK  SIPOS Anna Magdolna: Index librorum prohibitorum a demokratikus Magyarországon (Könyvindexek 1945–1946) 413 PÉTERFI Rita: Olvasóközpontú olvasásfejlesztés 436 TÓTHNÉ HEGYI Judit: A magyarországi könyvtárak humán erőforrás gazdálkodása  449 BÉNYEI Miklós: Kertész Gyula bibliográfia-elméleti munkássága  468 Elődeink üzenik: SONNEVEND … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Banned books in post-war Hungary, 1945–1946 SIPOS Anna Magdolna The study describes the historical and political environment of book weeding activities carried out in 1945–1946, the political processes in the background of the book lists in question and their composition. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Index librorum prohibitorum a demokratikus Magyarországon (Könyvindexek 1945–1946)

A könyvtárosok és irodalmárok körében közismert, az egyéb írástudóknál pedig ismert, hogy a hegemón gondolkodás megvalósítására törekvő ideológiák a történelem kezdete, illetve az írás megjelenése óta gyakran éltek – és tegyük hozzá – napjainkban is élnek a gondolatok terjesztésére leginkább … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Olvasóközpontú olvasásfejlesztés

Tudjuk-e mi, könyvtárosok, hogy mire van szüksége az olvasónak? S ezzel mennyire van tisztában ő maga? Befolyásolhatjuk-e a bizonytalan olvasó ízlését, választását? Léteznek-e technikák, melyekkel rábírhatjuk a tétova olvasót a választásra? Ösztönözhetjük-e a számára idegen, nem ismert témák, területek felfedezésére? … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A magyarországi könyvtárak humán erőforrás gazdálkodása*

„A szervezetben rejlő tudás hordozói az emberek,  így a tudásalapú szervezeti működés alappillére elsősorban  az emberi erőforrás.” (Bencsik Andrea) Ma már Magyarországon is egyre több vezető fordít megkülönböztetett  figyelmet az emberi erőforrással való gazdálkodásra. Tisztában vannak vele, hogy  az általuk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Kertész Gyula bibliográfia-elméleti munkássága

Ha majd egyszer megírják a hazai bibliográfia-elméleti tevékenység történetét (szeretnénk hinni, hogy egyszer tényleg megírják!), ebben az áttekintésben minden bizonnyal jókora terjedelmet kapnak majd az 1950-es évek végétől kibontakozó időszak fejleményei. Részben a nagy elődök teljesítményére támaszkodva, részben a külföldi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Jegyzetek Ferenczi Zoltán (1857–1927) könyvtárpolitikai írásához

Az alábbi  sorok  három – egymást erősítő – célt tűznek maguk elé. Fel kívánják idézni Ferenczi Zoltán, a múlt századelő egyik legtekintélyesebb könyvtárosa, könyvtárpolitikusa tevékenységét. Felhívják az olvasó figyelmét Ferenczi fő könyvtárpolitikai művének publikálása kapcsán  a megértést segítő összefüggésekre, történésekre … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtárak mint a nemzeti művelődés eszközei

I. Nemrégiben egy politizáló társaságban ezt hallottam: Egy ország jóléte kivált három intézményen fordul meg: a jó bíróságon, vagyis az igazságszolgáltatás biztosságán, (tehát nem az ún. törvénykezésen), a jó közigazgatáson, azaz a polgári bátorság biztosságán és a jó közoktatáson, ti. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A nyilvános haszonkölcsönzési jog (PLR) alkalmazása a külföldi könyvtári gyakorlatban

A tanulmány célja, hogy bemutassa  az Európai Unió országainak a Public Lending Rightra (PLR), azaz a nyilvános haszonkölcsönzési jogra (illetve jogdíjra) vonatkozó gyakorlatát. Az összeállítás első része (ld. Könyvtári Figyelő 2007. 1. szám) az általános elveket, a jogalkotók és a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtár- és információtudományi képzés Európában

Szakirodalmi szemle a Journal of Education for Library and Information Science. 2007. (48.) 2. számának írásai alapján. Mint ismeretes, az európai felsőoktatási intézmények oktatási rendszerének egységes elvek alapján történő átalakítását – és ennek következményeként a diplomák kölcsönös elismerését – célzó … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A cirill betűs adatok gépi transzliterálásának problémái

A könyvtári munka számítógépesítése a dokumentumok formai feltárása terén eleinte nem jelentette a munkafolyamat szó szerinti automatizálását, amennyiben a manuális adatbevitel továbbra is megkerülhetetlen maradt. A könyvtárak közötti rekordáttöltést lehetővé tevő Z39.50-es protokoll elvi haszna, hogy egy könyvről elegendő a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Az orosz könyvpiacon: könyvek – olvasók – kiadók

Stykalina, O. S.: Knižnyj rynok: izdateli – čitateli – knigi c. írását  (Naučno Tehničeskaâ Informaciâ. Ser. 1. Org. i Metodika Inform. Raboty, 2006. No. 6. 9-17. p.) Hangodi Ágnes tömörítette. 2005 szeptemberében lezajlott a hagyományos moszkvai nemzetközi könyvkiállítás és -vásár, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Vizuális, elektronikus, digitális

Sajátos pozíciót foglal el a most bemutatásra kerülő könyv a hazai könyvtártudományi, informatikai tankönyvek sorában. Az elektronikus könyv formában való megjelenéssel a mű önmaga illusztrációját adja.1 Az internetes megjelenést a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2006-ban nyújtott támogatása tette lehetővé. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A könyves szakma és a nemi szerepek (gender-studies) közös szempontú megközelítése

A könyves szakma és a nemi szerepek (gender-studies) közös szempontú megközelítése A nők és a könyvek kapcsolata Die Freundinnen der Bücher. –  Königstein ; Taunus : Ulrike Helmer Verlag,  2001. és 2003. ISBN 3-89741-033-8 ISBN 3-89741-102-4 Jóllehet a „gender-studies” eredményeinek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Korszerű könyvtár ódon falak közt

Univerzitná knižnica v Bra-tislave : multifunkčné kultúrne centrum = The University Library in Bratislava : the multifunctio-nal cultural centre / [zost. Tibor Trgiňa]. – Bratislava : Univerzitná Knižnica, 2005. – 80 p. ; 31 cm ISBN 80-85170-83-3 A Pozsonyi Egyetemi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!