53. évfolyam kategória bejegyzései

Tartalom

Abstracts 657-660 TANULMÁNYOK Vidra Szabó Ferenc: A használók elégedettségének vizsgálata az Országos Széchényi Könyvtárban (2007) 661-683 Sipos Anna Magdolna: Könyvek kivonásával és megsemmisítésével a politika szolgálatában : könyvindexek 1949-1950 684-712 Némethné Hajdu Márta: A zalai pedagógiai szakkönyvtár felhasználóinak vizsgálata 713-722 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

User satisfaction survey in the National Széchényi Library VIDRA SZABÓ Ferenc In May and June 2007 the Library Institute carried out a survey initiated by the management of the National Széchényi Library on the use of the national library. It … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A használók elégedettségének vizsgálata az Országos Széchényi Könyvtárban (2007)

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) vezetősége kezdeményezésére, a Könyvtári Intézet (KI) irányításával kérdőíves vizsgálatot folytattunk az OSZK személyes használói körében 2007. május 12. és június 5. között. Elsődleges célunk az volt, hogy árnyalt képet kapjunk látogatóink legfőbb szociológiai jellemzőiről, legfontosabb … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvek kivonásával és megsemmisítésével a politika szolgálatában.

„…akik könyvek égetésével kezdik, azok emberek égetésével fogják folytatni…” (Heinrich Heine) A gondolatok szabad közzétételét és szabad hozzáférhetőségét az emberiség történelme során világszerte sokan és igen sokféle indíttatásból igyekeztek korlátozni. Ennek csupán egyik, ám talán legmeghatározóbb módszere volt az írásművek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A zalai pedagógiai szakkönyvtár felhasználóinak vizsgálata

Tanulmányomban annak jártam utána, milyen segítséget tud adni a napi szakmai munkához, a szakmai tájékozódáshoz és a szakmai képzéshez, ill. továbbképzéshez egy megyei pedagógiai szakkönyvtár, továbbá, hogy egy ilyen szakkönyvtár használóinak milyen elvárásai, igényei vannak és  miként vélekednek a könyvtár … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Mediátori szerepkörök: a tulajdonnévterek és a bibliográfusi feladatok

A könyvtárak adatbázisaiban milliós nagyságrendű, többé-kevésbé strukturált és kontrollált tulajdonnnév halmozódott fel. A tulajdonnevek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a dokumentumokat nyilvántartó rendszerekben és a keresőeszközökben: a személyek, intézmények, kiadók nevei, a folyóiratcímek, műcímek, helynevek stb. információkat összefűző elemeket is jelentenek. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A Pázmány Péter-bibliográfia módszertani kérdései

Elhangzott az MKE Bibliográfiai Szekciója által 2007. május 25-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán (Piliscsaba) tartott „Bibliográfiai műhelymunkák a PPKE BTK Könyvtárában” c. rendezvényen. Az utóbbi időben új lendületet vett régi magyarországi irodalommal kapcsolatos kutatások során Pázmány Péter … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Karakterfelismerés raszteres térképeken

Tájékoztatási szempontból a kartográfiai dokumentumok elektronikus elérhetősége, ill. visszakereshetősége éppolyan fontos, mint a monográfiáké, időszaki kiadványoké, tankönyveké stb. A KSZ/5 Földrajzi nevek mint adatbázisrekordok hozzáférési pontjai c. szabályzat 2005-ös megjelenése után sok szempontot mérlegelő, mélyreható elemzések jelentek meg e folyóirat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára

A nagy múltra visszatekintő székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár sorsa fontos fejezete a magyar könyvtártörténetnek. A könyvtár története  összefonódott a magyar kultúrtörténettel és a történelmi eseményekkel, s jól példázza azokat az erőfeszítéseket, amellyel a magyar intézmények megpróbálták túlélni a Trianon utáni impériumváltást, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Oroszországi könyvtári körkép: válság után?

„S ha minden varjú azt károgja voltál Azt felelem nyugodtan félig holtan Igazatok van udvaroncok voltam De nem ti én támadok fel újra”  (Baka István, 1948–1995) Gazdasági, társadalmi és művelődési háttér Az elmúlt kétszáz évben többször lendült ki az inga: … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtár- és információtudományi képzés Európában 2.

Az EUCLID, a könyvtár- és információtudományi képzéssel és kutatással foglalkozó független, nonprofit európai szervezet a 2002-ben, Thessalonikiben tartott konferenciáján döntött arról a projektről, amelynek keretében felmérték, milyen hatással volt a Bolognai Nyilatkozat az informatikus könyvtárosok képzésére Európa-szerte. A projekt Ź– … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Bomlasztó jótékonyság: a Google Print program és a könyvtárak jövője; A Google Library projekt Oxfordban

SANDLER, Mark: Disruptive beneficence: the Google Print program and the future of libraries és MILNE, Ronald:The Google Library Project at Oxford. (Internet Ref. Serv. Q. 10. vol. 3–4. n. 5–28. p.) tanulmányait Dévai Péter foglalta össze. A Google és a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Többszörös peremhelyzetben

ZÁGOREC-CSUKA Judit A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig ; „a muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja” / Zágorec Csuka Judit. – Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2007. 478 p. ISBN 978.961-6232-36-4 A szlovéniai magyar közösség a szlovén–magyar … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

“Kisokos” kistelepülések könyvtári ellátásáról

“Kisokos” kistelepülések könyvtári ellátásáról Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) : tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról / szerk. Richlich Ilona ; kiad. a Könyvtári Intézet. – Budapest : Könyvtári Intézet, [2006.] 100 p. – (A könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése, ISSN 1588-6859; 3.). … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A digitális írástudás gyermekkori megalapozása

KŐRÖSNÉ MIKIS Márta A digitális írástudás gyermekkori megalapozása : ajánlások a 3–10 éves gyermekek nevelőinek / Kőrösné Mikis Márta. – Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 2006. – 108 p. (Gyakorlatközelben) ISBN 963 682 566 1 ISSN 963 682 549 1 A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Beszélgessünk!

Beszélgessünk! OTTOVAYNÉ ECSEDI Kati – MAYER Vivian Volt egyszer egy Laza klub : beszélgetőkönyv / Ottovayné Ecsedi Kati ; Mayer Vivian. –  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp. 2006. 373, [9] p.;  (A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Közleményei ; 3. ; … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Tartalom

ABSTRACTS 409 TANULMÁNYOK  SIPOS Anna Magdolna: Index librorum prohibitorum a demokratikus Magyarországon (Könyvindexek 1945–1946) 413 PÉTERFI Rita: Olvasóközpontú olvasásfejlesztés 436 TÓTHNÉ HEGYI Judit: A magyarországi könyvtárak humán erőforrás gazdálkodása  449 BÉNYEI Miklós: Kertész Gyula bibliográfia-elméleti munkássága  468 Elődeink üzenik: SONNEVEND … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Banned books in post-war Hungary, 1945–1946 SIPOS Anna Magdolna The study describes the historical and political environment of book weeding activities carried out in 1945–1946, the political processes in the background of the book lists in question and their composition. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Index librorum prohibitorum a demokratikus Magyarországon (Könyvindexek 1945–1946)

A könyvtárosok és irodalmárok körében közismert, az egyéb írástudóknál pedig ismert, hogy a hegemón gondolkodás megvalósítására törekvő ideológiák a történelem kezdete, illetve az írás megjelenése óta gyakran éltek – és tegyük hozzá – napjainkban is élnek a gondolatok terjesztésére leginkább … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Olvasóközpontú olvasásfejlesztés

Tudjuk-e mi, könyvtárosok, hogy mire van szüksége az olvasónak? S ezzel mennyire van tisztában ő maga? Befolyásolhatjuk-e a bizonytalan olvasó ízlését, választását? Léteznek-e technikák, melyekkel rábírhatjuk a tétova olvasót a választásra? Ösztönözhetjük-e a számára idegen, nem ismert témák, területek felfedezésére? … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A magyarországi könyvtárak humán erőforrás gazdálkodása*

„A szervezetben rejlő tudás hordozói az emberek,  így a tudásalapú szervezeti működés alappillére elsősorban  az emberi erőforrás.” (Bencsik Andrea) Ma már Magyarországon is egyre több vezető fordít megkülönböztetett  figyelmet az emberi erőforrással való gazdálkodásra. Tisztában vannak vele, hogy  az általuk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Kertész Gyula bibliográfia-elméleti munkássága

Ha majd egyszer megírják a hazai bibliográfia-elméleti tevékenység történetét (szeretnénk hinni, hogy egyszer tényleg megírják!), ebben az áttekintésben minden bizonnyal jókora terjedelmet kapnak majd az 1950-es évek végétől kibontakozó időszak fejleményei. Részben a nagy elődök teljesítményére támaszkodva, részben a külföldi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Jegyzetek Ferenczi Zoltán (1857–1927) könyvtárpolitikai írásához

Az alábbi  sorok  három – egymást erősítő – célt tűznek maguk elé. Fel kívánják idézni Ferenczi Zoltán, a múlt századelő egyik legtekintélyesebb könyvtárosa, könyvtárpolitikusa tevékenységét. Felhívják az olvasó figyelmét Ferenczi fő könyvtárpolitikai művének publikálása kapcsán  a megértést segítő összefüggésekre, történésekre … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtárak mint a nemzeti művelődés eszközei

I. Nemrégiben egy politizáló társaságban ezt hallottam: Egy ország jóléte kivált három intézményen fordul meg: a jó bíróságon, vagyis az igazságszolgáltatás biztosságán, (tehát nem az ún. törvénykezésen), a jó közigazgatáson, azaz a polgári bátorság biztosságán és a jó közoktatáson, ti. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A nyilvános haszonkölcsönzési jog (PLR) alkalmazása a külföldi könyvtári gyakorlatban

A tanulmány célja, hogy bemutassa  az Európai Unió országainak a Public Lending Rightra (PLR), azaz a nyilvános haszonkölcsönzési jogra (illetve jogdíjra) vonatkozó gyakorlatát. Az összeállítás első része (ld. Könyvtári Figyelő 2007. 1. szám) az általános elveket, a jogalkotók és a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtár- és információtudományi képzés Európában

Szakirodalmi szemle a Journal of Education for Library and Information Science. 2007. (48.) 2. számának írásai alapján. Mint ismeretes, az európai felsőoktatási intézmények oktatási rendszerének egységes elvek alapján történő átalakítását – és ennek következményeként a diplomák kölcsönös elismerését – célzó … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A cirill betűs adatok gépi transzliterálásának problémái

A könyvtári munka számítógépesítése a dokumentumok formai feltárása terén eleinte nem jelentette a munkafolyamat szó szerinti automatizálását, amennyiben a manuális adatbevitel továbbra is megkerülhetetlen maradt. A könyvtárak közötti rekordáttöltést lehetővé tevő Z39.50-es protokoll elvi haszna, hogy egy könyvről elegendő a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Az orosz könyvpiacon: könyvek – olvasók – kiadók

Stykalina, O. S.: Knižnyj rynok: izdateli – čitateli – knigi c. írását  (Naučno Tehničeskaâ Informaciâ. Ser. 1. Org. i Metodika Inform. Raboty, 2006. No. 6. 9-17. p.) Hangodi Ágnes tömörítette. 2005 szeptemberében lezajlott a hagyományos moszkvai nemzetközi könyvkiállítás és -vásár, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Vizuális, elektronikus, digitális

Sajátos pozíciót foglal el a most bemutatásra kerülő könyv a hazai könyvtártudományi, informatikai tankönyvek sorában. Az elektronikus könyv formában való megjelenéssel a mű önmaga illusztrációját adja.1 Az internetes megjelenést a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2006-ban nyújtott támogatása tette lehetővé. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A könyves szakma és a nemi szerepek (gender-studies) közös szempontú megközelítése

A könyves szakma és a nemi szerepek (gender-studies) közös szempontú megközelítése A nők és a könyvek kapcsolata Die Freundinnen der Bücher. –  Königstein ; Taunus : Ulrike Helmer Verlag,  2001. és 2003. ISBN 3-89741-033-8 ISBN 3-89741-102-4 Jóllehet a „gender-studies” eredményeinek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Korszerű könyvtár ódon falak közt

Univerzitná knižnica v Bra-tislave : multifunkčné kultúrne centrum = The University Library in Bratislava : the multifunctio-nal cultural centre / [zost. Tibor Trgiňa]. – Bratislava : Univerzitná Knižnica, 2005. – 80 p. ; 31 cm ISBN 80-85170-83-3 A Pozsonyi Egyetemi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Tartalom

ABSTRACTS 205 TANULMÁNYOK  NEMES Erzsébet – BÁRDOSI Mónika: Könyvtárak és olvasási, könyvtárhasználati szokások 50 év távlatában a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 209 LENGYELNÉ MOLNÁR Tünde: A kivonatkészítés sajátosságai egy felmérés adatainak tükrében 227 BÁNKESZI Katalin: Új webszolgáltatások az OSZK-ban. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Libraries, reading habits and library use in the past 50 years, based on data of the Hungarian Central Statistical Office NEMES Erzsébet – BÁRDOSI Mónika The authors survey library use in the period 1950 to 2004 in Hungary. Their analysis … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárak és olvasási, könyvtárhasználati szokások 50 év távlatában, a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján

A következő tanulmány a 2006. augusztus 7-e és 10-e között Budapesten rendezett Nemzetközi Olvasástársaság (International Reading Association) 21. olvasás világkongresszusán, a  „Betűhidak – a műveltség összeköt” főcímet viselő konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata, melynek célja az volt, hogy elemezze az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A kivonatkészítés sajátosságai egy felmérés adatainak tükrében*

Kutatásaim egy  automatikus kivonatoló program tervezésére irányultak, melynek nélkülözhetetlen előfeltételét jelentette az emberi kivonatkészítés sajátosságainak vizsgálata. Ennek megismerésére készítettem egy felmérést, melyben két különböző témájú szakcikk kivonatolására kértem fel több mint 250 főiskolai és egyetemi hallgatót, valamint könyvtáros szakembereket, továbbá … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Új webszolgáltatások az OSZK-ban

 A „Jeles napok” új verziója Előzmények Az 1997 novemberében alakult Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. – akkori nevén Neumann János Kulturális Szolgáltató Kht. – 2005-ben jelentős változáson esett át. A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) és a Nemzeti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Olvasóegyletek a dualizmusban

Történelmi körülmények A  dualizmus kori (1867–1918) olvasóegyletek nemcsak szakmai szempontból érdekesek, hanem azért is, mert gazdag háttér-információval szolgálnak a vizsgált korszak társadalmi, politikai és kulturális viszonyairól. Az egyleti aktivitás formája és mértéke hatékony mércéje volt az államhatalom és az állampolgárok … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Délkelet-ázsiai könyvtári körkép

 Vietnam, Maláj Államszövetség, Dél-Korea és Szingapúr (Szakirodalmi szemle) Ez a távolinak tűnő régió egyre többet hallat magáról gazdaságban, kultúrában, sportban. Könyvtári áttekintésünk nem törekedhet még viszonylagos teljességre sem: inkább érzékelteti egy gyors átmenetet élő világ mozgási irányait. Példaországaink a fejlődés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Információs műveltség: pedagógiai forradalom a könyvtárban?

Globalizálódó világunknak olyan állampolgá-rokra van szüksége, akik rendelkeznek az írástudás készségeivel, információs műveltséggel, akik sokat olvasnak, tisztán látnak és gondolkodnak, jól értesült emberek módjára kérdeznek, megkérdőjelezik a szaktekintélyek, de még saját maguk állításait is. 1 Az információs műveltséget tehát az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A Szentgyörgyi-hagyaték és szerepe az Országos Idegennyelvű Könyvtár délszláv nyelvű gyűjteményében

1. A Szentgyörgyi-hagyaték átvétele és feldolgozásának előkészületei Az 1956-ban alapított Állami Gorkij Könyvtár, majd annak jogutódja, az 1990-től Országos Idegennyelvű Könyvtár néven működő budapesti szakkönyvtár mindig jelentős szerepet töltött be a magyarországi közgyűjteményi és közművelődési életben. Napjainkban, amikor az idegen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Lesz-e a magyarországi könyvtáraknak “védőszentje”?

“… Méltóztassék kegyesen engedélyezni, hogy ezen gyűjteményt  Magyarországnak adományozhassam, amely nekem az ezek megszerzésére szükséges eszközöket nyújtotta …” Gróf Széchényi Ferenc “… Úgy láttam, nem is lehetne a pénzt … hasznosabban felhasználni, …  mint, hogy közkönyvtárat alapítok egy településen.” Andrew … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Gondolatok a pénzszerzésről és a hatékonyságról

A könyvtári gazdálkodás egyensúlyának megteremtése több módon érhető el. A források növekedését alapesetben a kiadások megugrása követi, az ellenkezőjét pedig költséglefaragások. Az utóbbi két évtizedben és a várható következőkben is inkább az utóbbi lehet a diskurzusok tárgya. Az egyensúly megteremtésének … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A Berzsenyi Dániel Könyvtár szponzor-szerző tevékenysége

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár  a 80-as évekig – a többi közgyűjteményhez hasonlóan – a fenntartóink által biztosított költségvetésből gazdálkodott. A 80-as, de számottevő mértékben a 90-es évektől kezdődően a finanszírozás kibővült egyéb támogatásokkal is. Elsősorban olyan feladatok megoldása miatt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Mit kell (kellene) tudni az időszaki kiadványokról?

SZILVÁSSY Zoltánné Az időszaki kiadványok – és egyéb folytatódó források – könyvtári kezelése / Szilvássy Zoltánné. – Budapest : Könyvtári Intézet, 2006. – 238 p.; 24 cm. – (Továbbképzés felsőfokon ; ISSN 1589-1682) ISBN 963 201 626 2 ISBN 978 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

“Ódondászok” segédkönyve: A könyvszakma segédkönyvei

POGÁNY György A könyvszakma segédkönyvei / Pogány György. -  Bp. : Hatágú Sík Alapítvány, 2006. – 181 p. ; 20 cm. – (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785.8410 ; 9.) ISBN 963 7615482 Fáy András, a reformkori író, politikus szerint … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A József Attila Megyei Könyvtár évkönyve 2006

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára évkönyve : 2006 / szerk. Monostori Imre, Nász János, Takács Anna. – Tatabánya; Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára, 2006. – 225 p. ISSN 1218-6090 Bármely kulturális intézmény életében fontos esemény … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Tartalom

ABSTRACTS 5 TANULMÁNYOK  NAGY Attila: Olvasás és értékrend. (Változási tendenciák a könyvolvasási szokásokban)  9 HANGODI Ágnes – TÖRÖKNÉ JORDÁN Katalin: A könyvtárosok hétéves továbbképzése 2000–2006 (A Könyvtári Intézet tapasztalatai) 28 CZEGLÉDI László: Gondolatok a könyvtári gyakorlatról: értékelés, megvalósulás, minőség (Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 1. szám | Szóljon hozzá most!

2007. 1. szám – abstracts

Reading and value system. Trends in the changes of book reading The previous parts of the study were published in: Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 16 (52) 2006. no.1 and 4. pp.36-44 and 457–484. The study follows up the examinations … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Olvasás és értékrend

Alábbi írásunk a Könyvtári Figyelő 2006/1. és 2006/4. számaiban megjelent kutatási jelentéssorozatunk szerves folytatása. Vagyis újabb adalékokkal szolgálunk a TÁRKI és az OSZK közös, 2005 őszén végzett, országos, reprezentatív vizsgálatának eredményeiről. Itt most kizárólag a könyvolvasói érdeklődés alakváltozatairól, össztársadalmi méretekben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtárosok hétéves továbbképzése (2000–2006) – A Könyvtári Intézet tapasztalatai

I. A hétéves továbbképzés keretei 1. Jogszabályi háttér, a felnőttképzési tevékenység engedélyezése és ellenőrzése A könyvtári terület stratégiai céljai között a kezdetektől fogva szerepelt a könyvtárosok továbbképzése és a továbbképzés korszerűsítésének szükségessége. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 1. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!