52. évfolyam kategória bejegyzései

Abstracts

Experts or computers? Trends in the changes of library using habits NAGY Attila Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 16 (52) 2006. no. 4. The study follows up on the preliminary report published in the Könyvtári Figyelo (Libraries, computers, reading. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Szakemberek helyett gépek?

(Változási tendenciák a könyvtárhasználati szokásokban) 1. A könyvbeszerzés forrásai Amint arra már előző írásunkban (Nagy – Péterfi 2006) ugyancsak kifejezetten törekedtünk, most sem egyszerűen egy „pillanatfelvétel részleteit nagyítjuk majd ki”, de sokkal inkább az egyébként is tapasztalt társadalmi átalakulások sorával … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárhasználati szokások alakulása a számítógép- és az internethasználat tükrében

1. Bevezetés Jelen tanulmányban a számítógép- és az inter-nethasználat könyvtári vonatkozásait térképezzük fel. Kutatásunk során lehetőségünk nyílt arra, hogy a szorosan vett könyvtári kérdéseket az új technológiai eszközökre vonatkozó kérdésekkel vessük össze, mivel kérdéseink egy úgy nevezett omnibusz1 kérdőívben jelentek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Digitális könyvtári témák a könyvtárosképzésben: A képzés Jászberényben és Szombathelyen

Elődeink üzenik … Bevezetés A hálózatok és a digitális technológia elért már egy bizonyos érettséget, ami lehetővé teszi digitális könyvtárak létrehozását. Mindez a képzés számára lehetőségeket és problémákat is magával hoz.1 Ahogy arra a könyvtárosképzés jövőjét illetően Pálvölgyi Mihály 2000-ben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Hazai könyvtártudományi kézikönyvek: Szöveggyűjtemény

Néhány éve teljessé vált a Könyvtárosok kézikönyve című öt kötetes – minden ízében modern felfogású – sorozat, melyet az Osiris Kiadóval együttműködve Horváth Tibor és Papp István szerkesztett. Az 1999-ben napvilágot látott első kötet előszavában a szerkesztők a közvetlen elődre … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

„… a káros sajtóterméknek a terjesztését megakadályozhassam.”

„ A barbár lélek hatalmat lát a betűben […] előnyt, propagandát,  fegyvert, egyszóval hatalmat.[…]A Könyvben is az erőt tiszteli, a hatalmat, a harc fegyverét, a propaganda eszközét, és nem célját.” Babits Mihály1 A könyvtári zártság gyakorlata a negyvenes évek második … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Merre tovább, katalógus?

A nemzetközi szakmai közéletet ma is borzolja az a cikksorozat, amely a könyvtári katalógusok jövőbeli szerepéről szól. Bár a felvetések a jelenlegi stádiumban inkább elméleti jellegűek – mint általában a jövővel foglalkozó diskurzusok –, de néhány, a jelenben is megfogható … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az autorizálás (authority control) az információszervezés és -hozzáférés feladatkörében – definiálás és nemzetközi tapasztalatok

Authority control in organizing and accessing information: definition and international experience / guest editors Arlene G. Taylor, Barbara B. Tillett with the assistance of  Mauro Guerrini, Murtha Baca = Cataloging & Classification  Quarterly. Part 1, Vol. 38 no. 3–4 (2004).  … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tématérkép (Topic Map) alkalmazások az interneten 2. rész*

Az internetre tekinthetünk úgy is, mint egy nagy könyvtárra. Ezen a hálózaton azonban az olvasóterem világméreteket ölt és minden rákapcsolódott személy nemcsak használhatja az itt őrzött dokumentumokat, hanem maga is elhelyezheti saját szellemi termékeit, ezáltal alkotó szervezője lehet ennek a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A kutatási eredmények közzététele a könyvtári-tájékoztatási szakfolyóiratokban

SHENTON, Andrew K.: Publishing research in LIS journals címu cikkét (Education for Information. 23. vol. 2005. 3. no. 141-163.p.) Koltay Tibor tömörítette Miért publikáljunk? A publikálásra többféle okból érezhetünk késztetést. A szaksajtó cikkeit olvasva sokan érezhetik úgy, hogy hasonló cikkeket … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Középkori szláv kéziratok elektronikus feldolgozása a Bolgár Tudományos Akadémián: a „Repertorium“ projekt

Bevezető A középkori kéziratos források vizsgálata rengeteg tanulsággal bír mind a nyelv-, illetve irodalomtörténet, mind a filológiát, a paleográfiát segédtudományként alkalmazó történettudomány számára. A különböző kódexek, tekercsek a nyelvállapotok rögzítésén túl a szövegverziók összevetésének lehetőségével is szolgálnak, valamint – tanulmányozásuk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Maros megye 1944-ig – könyvekben

FÜLÖP Mária – FERENCZ Klára Bibliografia locală retrospektivă a judeţului Mureş = Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete : autori, apariţii editorale, referinţe locale, cărti editate până în anul 1944 : szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek / Fülöp Mária, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárügy a pannon térségben

Könyvtárügy a pannon térségben : Fejezetek Pallósiné Toldi Márta kutatásaiból / [közread. a] Könyvtári Intézet. – Budapest : Könyvtári Intézet, 2005. – 162 p. ; 21 cm – (EuroTéka ; ISSN 1787-0283) ISBN 963 201 620 3

Kategória: 2006. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Előszó

Ez az összeállítás folytatása a Könyvtári Figyelő 2003. évi különszámában közreadott, az új évezred első esztendejének könyvtári kronológiáját tartalmazó, több mint 250 eseményt regisztráló, név- és tárgymutatóval kiegészített összeállításnak.

Kategória: 2006. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Decision making in text digitisation TÓSZEGI Zsuzsanna Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 16. (52.) 2006. no. 2. Librarians involved in digitisation projects need to make many important decisions during the digitisation process. This study aims to support the decision making … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A szövegdigitalizálás döntési folyamata

Az utóbbi évtizedben gyakran találkozhattunk a hazai könyvtári szaksaj-tóban a digitalizálás módszereivel, eszközeivel, eredményeivel, de kevés olyan publikáció jelent meg, amely a napi gyakorlat, és azon belül is az eldöntendő kérdések felől közelíti meg ezt a sok összetevőből álló folyamatot. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A nemzeti bibliográfiák gyűjtőköre, avagy elérhető-e a teljesség?

Törekvések a teljes körű bibliográfiai feltárásra – az egyetemes bibliográfia gondolata Az egyetemes bibliográfia gondolata az egyéni tudás kiterjesztésnek igényéből ered: az összeállító az általa ismert összes könyv jellemző adatait (szurrogátumát) írta le. A dokumentum jellemzőit összefoglaló leírás természetesen nem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A vakok könyvtári számítógép használata

Az ELTE főiskolai informatikus-könyvtáros szakán az egyik szakkollégium a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásával foglalkozott. Ennek keretében a hallgatók azt a feladatot kapták, hogy vegye-nek tüzetesen szemre egy-egy részterületet és számoljanak be a tapasztaltakról. Az itt következő írás ezekből a beszámoló-mozaikokból … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kovács Máté, az államtitkár

Kovács Máté (1906–1972) születésének századik évfordulójára emlékeztek az ELTE BTK Könyv-tártudományi és Informatikai Tanszékén 2006. március 22-én. Azon a tanszéken, amelynek államtitkári és debreceni könyvtárigazgatói évei után, 1956–1972 között irányítója és meghatározó, karizmatikus személyisége volt.   Az emlékülésen egykori tanítványai, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Szinnyei József alapítása, a hírlapkönyvtár

Ősszel múlt 125 éve, hogy idősb Szinnyei József korszakos jelentőségű cikke – Alapítsunk hírlapkönyvtárakat!  – napvilágot látott A Hon című napilap 1880. október 16-i reggeli kiadásában. A Könyvtári Figyelő örvendetes módon vállalta, hogy e szöveget most közzéteszi, minthogy ismereteink szerint … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

„A magyar könyvtárügy úttörő mestere” Fitz József reformtörekvései az 1930-as évek Széchényi Könyvtárában

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

VIDA Zoltán (1906-2006)

A hazai könyvtárügy ritka kivételes ünnepnapja lett volna 2006. június 15-e: ekkor töltötte volna be századik életévét az oly sok könyvtárlátogató és társadalomkutató által ismert, nagyra becsült és szeretett Vida Zoltán, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának és Dokumentációs Szolgálatának nyugalmazott … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kísérlet az internetes keresok nyelvi lehetoségeinek felmérésére

1. A tesztelés célja és motivációja Írásomban egy olyan tesztelés eredményeiről szeretnék beszámolni, amely Judit Bar Ilan és Tatyana Gutman 2002 novemberében végzett vizsgálatához kapcsolódik. Ők elsődlegesen morfológiai szempontból elemezték az orosz, francia, magyar és a héber nyelvű lekérdezések értelmezését … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Ismét egy technikai újdonság: a rádiófrekvenciás azonosító rendszerek könyvtári alkalmazása

KERN, C: Radio-frequency-identification for security and media circulation in libraries (The Electronic Library, 2004. 4. no. 317–324. p.), MOFFITT, J.: Choosing the robot (Netconnect, 2004. 27–29. p.), SCHAPER, L.: The little chip that could (Netconnect, 2004. 5. p.), SMART, L.: … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A közkönyvtárak szabadidős szerepe

Történeti áttekintés és olvasói vélemények HAYES, Emma és MORRIS, Anne: Leisure role of public libraries: A historical perspective. (Journal of Librarianship and Information Science, 37.vol. 2005. 2.no. 75–81.p.) és Leisure role of public libraries: User views (Uo. 37.vol. 2005. 3.no. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A lengyel könyvtárak múltja és jelene

GÓRNY, Miroslaw – NIKISCH, Jan Andrzej: Passato e presente delle biblioteche polacche c. írását (Bollettino  AIB, 44.vol. 2004. 2.no. 153–162.p.) Mohor Jenő tömörítette. 

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Mi van a megaadatbázisok keresőmaszkja mögött?

Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases (magyar) Szöveges CD-ROM és webes adatbázisok tartalmának elemzése [hálózati elekronikus mu] / Jacsó Péter; ford. Murányi Péter. – Budapest : Könyvtári Intézet: Magyar Elektronikus Könyvtár, 2005. URL: http://mek.oszk.hu/03000/03040 Formátum-változatai: Html. – ISBN … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtári szolgáltatások értékelése a használók szempontjából

„A használók elégedettsége nem múló szeszély” Michael D. Johnson HERNON, Peter – WHITMAN, John R. Delivering satisfaction and service quality : a customer-based approach for libraries. – Peter Hernon, John R. Whitman ; [ed. by the] American Library Association. – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Életrajzi források a helyismereti kutatás számára

KÉGLI Ferenc: Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz: regionális és lokális életrajzgyujtemények válogatott annotált bibliográfiája / Kégli Ferenc. – Bp. : Könyvtári Intézet, 2005. 184 p. – (Továbbképzés felsofokon ; ISSN 1589-1682) ISBN 963 201 615 7         … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Esélyteremtés könyvtári eszközökkel

Esélyteremtés könyvtári eszközökkel : európai elvek és tapasztalatok / [közread. a] Könyvtári Intézet. – Budapest: Könyvtári Intézet, 2005. – 104 p. (EuroTéka ; ISSN 1787-0283) ISBN 963 201 622X            

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kalauz a történeti múltú szlovákiai könyvtárakhoz

  Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku / Peter Sabov a kol. – Martin : Slovenská národná knižnica. – 2 db ; 21 cm 1. zv. – 2001. – 164 p. : ill. – ISBN 80-89023-10-X 2. zv. – 2004. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Where to find the book reviews? MURÁNYI Péter Könyvtári Figyelő (Library Review) vol. 16. (52.) 2006. no. 1. pp. 9-30. The article investigates the Hungarian information sources where book reviews of the past few years can be found. The availability … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Hol vannak a recenziók?

A címben a recenziók helyett szerepelhetne “könyvkritikák”, vagy “könyvismertetések” is. Alcímként is sok lehetőség jöhetett volna számításba, köztük “Dúsuló konklúziók”, “Valóságkeresés”, “Az újraalapozás igénye”, “Mi veszett el?”, hogy ezek a lehetőségek honnan származnak, valamivel később derül majd ki az írásomból.

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Olvasás, könyvtár- és számítógép-használat

GYORSJELENTÉS A TÁRKI ÉS AZ OSZK 2005-ÖS VIZSGÁLATÁRÓL A 2005. évi TÁRKI Háztartás Monitor kutatás egy 1992 óta folyó longitudinális vizsgálatsorozat része, melynek célja a magyar társadalom strukturális változásainak évenkénti nyomon követése. A kutatás állandó témakörei a következők: a) A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Gyakorisági szótárak

MAGYARORSZÁGI HELYZETKÉP A gyakorisági szótárak szerepe a tartalmi feltárásban Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a tartalmi feltárás automatizálása. Egyik legaktuálisabb felhasználási területe az információkereső rendszerek hatékonyságának növelése, továbbá az internetes keresőoldalak keresőmotorjának fejlesztése. Véleményem szerint azonban nem csak az interneten … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Törvényről törvényre

A MAGYAR KÖNYVTÁRÜGY JOGI SZABÁLYOZÁSA A MONARCHIA IDEJÉN Előzmények A Könyvtári Figyelő hasábjain hasonló címmel már korábban megjelent tanulmányok folytatására vállalkozik az írás. A megjelenés sorrendjében az első, de kronológiailag a harmadik rész 1945-től az 1997. évi, többek között a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Horváth Magda (1914–2005)

Rendhagyó emlékezés következik most Horváth Magdáról, olyan, amelynek minden sorát Magda írta egy szerkesztői felkérésre még 1988-ban.

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar könyvtárosság etikai kódexe

I. KÖNYVTÁROSI ETIKA A könyvtárosi tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások, valamint jogszabályok és szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik. II. ALAPÉRTÉKEK A könyvtáros elkötelezett az emberijogok, a demokrácia, ajogállamiság, az esélyegyenlőség, a szellemi szabadság és az információ szabadsága … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

“Gormangate”, vagy a bloggerek bosszúja?

Mottó: “…Hát az úgy kezdődött, hogy a Józsi visszaütött!” A tömörítést Mohor Jenő készítette a Library Journal következő cikkei alapján: GORMAN, Michael: Revenge of the Blog People! In: Library Journal, 2005. febr. 15. p. 44. ; ALBABESE, Andrew: Is this … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Német nyelvű könyvek beszerzése három budapesti nagykönyvtárban 1900-1990

KULTURÁLIS VISZONYOK ÉS KÖNYVTÁRI SZEREPOSZTÁS 2. rész: 1945-19901 NIESSEN, James P. niessen@rci.rutgers.edu Ez a tanulmány az Országos Széchényi Könyvtár, az Egyetemi Könyvtár (ELTE) és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára német könyvgyarapítását vizsgálja a német-magyar kulturális kapcsolatok és a könyvtárközi együttműködés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Digitalizálás DjVu-val magyarul

Bevezetés A könyvtári állomány fejlesztése és megőrzése időigényes és jelentős anyagi forrásokat emészt fel. A konzerválás célja minden esetben az eredeti anyag szellemi tartalmának megtartása ugyanazon vagy más formában. A konzerválás módjának megválasztását a legtöbb esetben az anyagi források, eszköz-és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kézikönyv az információs kultúráról, gyakorló szakembereknek

 Susie Andretta könyve az információs kultúráról, vagy – ahogy az angol information literacy kifejezésnek az eredetihez jobban ragaszkodó fordításaként gyakran nevezzük – az információs írástudásról szól. (A következőkben e két kifejezést legtöbbször egymással egyenértékűként fogjuk használni.) Elöljáróban szögezzük le, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Olvasáskultúra és identitás

  GEREBEN Ferenc Olvasáskultúra és identitás : a Kárpát-medence magyarságának kulturális és nemzeti azonosságtudata / Gereben Ferenc. – Budapest : Lucidus Kiadó, 2005. – 215 p. – (Kisebbségkutatás könyvek; ISSN 1566 3144) ISBN 963 9466 27 5 

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Tanulmányok az olvasásról

  KAMARÁS István Olvasásügy / Kamarás István. – Iskolakultúra : Pécs, 2005. – 180 p. (Iskolakultúra-könyvek ; 25. ; ISSN 1586-202X) ISBN 963 217 789 4 Mottó: Az értelmezés mindig önmagunk megértése is. (H. G. Gadamer)

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az egyetemi könyvtári rendszerek pénzügyi szükséglete

GRIEBEL, Rolf Etatbedarf universitärer Bibliothekssysteme : ein Modell zur der Literatur-und Informationsversorgung an den Universitäten / Rolf Griebel. – Franfurt am Main : V. Klostermann, 2002. – 190 p. – (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie ; Sonderheft ; 83.) ISBN … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2006. 1. szám | Szóljon hozzá most!