2001. 2. szám

Abstracts

In memoriam Bereczky László  (1931-2001)

Futala Tibor  Győri Erzsébet

He used to work for, the Centre for Library Science and Methodology, the predecessor of the Library Institute. Beside his bibliographic activities he was editor in chief of the collection development guide entitled “Új Könyvek” (New Books). Later he edited the journal “Könyvtáros” (Librarian) between 1985 and 1992, then founded and edited “Könyv, Könyvtár, Könyvtáros” (Book, Library, Librarian).


Tovább…

Inhaltsangaben

In memoriam Bereczky László (1931-2001)

Futala Tibor  Győri Erzsébet

Von 1959 bis 1985 arbeitete er im Vorgänger des Ungarischen Bibliotheksinstituts, in der Zentralstelle für Bibliothekswissenschaft und Methodik. Neben seiner Tätigkeit im Bereich bibliothekarischer Fachliteratur und Bibliographie war er der Chefredakteur der Erwerbungshilfe “Új Könyvek” (Neue Bücher). Von 1985 bis 1992 redigierte er die Zeitschrift “Könyvtáros” (Bibliothekar), danach war er der Gründer und Redakteur der Zeitschrift “Könyv, Könyvtár, Könyvtáros” (Buch, Bibliothek, Bibliothekar).

Tovább…

Rezümé

In memoriam Bereczky László (1931-2001)

Futala Tibor   Győri Erzsébet

A Könyvtári Intézet elődjében, a Könyvtártudományi és Módszertani Központban dolgozott 1959-1985-ig. Szakirodalmi és bibliográfiai munkái mellett főszerkesztője volt az Új Könyvek. c. állománygyarapítási tanácsadónak. 1985-1992-ig a Könyvtáros c. folyóiratot szerkesztette, majd alapítója és szerkesztője volt a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóiratnak.

Tovább…

In memoriam Bereczky László (1931-2001)

Szomorú kötelességem, hogy felkészítsem a szakmát Bereczky László emlékének megőrzésére.

Életének, szakmai pályafutásának alább következő vázlata az őt ismerők számára legyen olyan keret, amelyet személyes emlékekkel egészítenek majd ki, azok számára pedig, akik koruknál és körülményeiknél fogva életében nem ismerhették meg, olyan vezérfonal, amely egy jelentős szakmánkbeli virtuális felidézéséhez vezeti el őket, ha történetesen munkásságának valamely szegmentumával találkoznak.
Tovább…

In memoriam Lisztes László ( 1929-2001)

Lisztes László (1929-2001)

Búcsúzom az igényes kollégától, a kedves jó baráttól.

Búcsúzom a kollégától, hiszen három és fél év fővárosi tanársegédi és könyvtárosi munka után Szegedre jött, s épp a Somogyi-Könyvtárba, ahol 25 hónapot töltött. Ő 1959 februárjában távozott, én 1961 januárjában érkeztem, s kezének sok-sok nyomával találkoztam, melyek mind-mind pontosságáról tanúskodtak.
Tovább…

A következő két tanulmány, Bényei Miklós és Kocsy Anikó  a Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779-1995) c. kiadvány  bemutatása alkalmából tartott konferencián (Győr, 2001. május 15.) hangzott el a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban. Bényei Miklós most olvasható szövege a konferencián elhangzott előadás némileg módosított, jegyzetekkel ellátott változata.

Könyvtáraink helyismereti tevékenységének, más megközelítésben, a hazai bibliográfiai gyakorlatnak kiemelkedő teljesítménye a megyei sajtóbibliográfiák immár teljessé vált sorozata. E sommás, ám meggyőződésem szerint jogos megállapítást számos tényező támasztja alá.

Imponálóak a mennyiségi mutatók: az első kiadványt, az 1957-ben napvilágot látott Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája c. kaposvári összeállítást az azóta eltelt negyvennégy esztendőben a legutóbb megjelent Győr-Moson-Sopron megyei regiszterrel együtt további huszonegy követte; a szolnokiak és a Pest megyeiek ugyanis közzétették a korábbi jegyzék folytatását, Miskolcon pedig külön elkészítették az Abaúj-Torna, Gömör-Kishont és Zemplén megyei anyagot. A huszonkét kötet (vagy füzet) együttes terjedelme megközelíti a hatezer oldalt, a feltárt évek, pontosabban évfolyamok száma pedig meghaladja a kettőezer-nyolcszázat.1
Tovább…

Nagy kihívás előtt áll a magyar könyvtáros társadalom. E kihívást Magyarország európai integrációjának közelsége jelenti, hiszen történelmünk és kultúránk megismertetése annak igen fontos eleme. Mindannyiunk célja az lehet, hogy közelgő – és itt idézni szeretném Markó Péternek, Vas Megye Közgyűlése elnökének szavait a Vas Megyei Könyvtárak Értesítőjéből: „… európai létünk eufóriájában se feledkezzünk el sajátos, csak ránk jellemző és csak általunk létező értékeinkről. A globalizáció nemcsak a lehetőségek, hanem az elszemélytelenedés, uniformizálódás tendenciáját is magában hordja. El kell fogadnunk mindazt, ami megkönnyíti létünket ezen a földrészen: közös nyelvet, de úgy, hogy teljes pompájában megőrizzük a magunkét, európai kultúrát, úgy, hogy megmutatjuk Európának magyarságunkat… Talán soha nem volt még akkora szükség önmagunk meghatározására, mint ma. Ez pedig csak saját szellemi értékeink, magyar voltunk tudatosításán keresztül lehetséges.” 1
Tovább…

 

Az elektronikus dokumentumok között már vannak olyan szép kivitelű munkák, amelyek tartalmukban és formájukban is felveszik a versenyt a papíralapú kiadványokkal. Digitalizálnak korábban már nyomtatásban megjelent műveket és készülnek olyan munkák is, amelyeket csak elektronikus formában rögzítettek. A nyomtatott művekről készült változatok – a szerzői jogi problémák miatt – nagyrészt a klasszikus irodalom köréből származnak, főként antik művek, történelmi alapdokumentumok, vallásos tárgyú kiadványok. Ilyen jellegű dokumentumok elektronikus verziójából áll például a világ egyik legjelentősebb szöveggyűjteménye, az Oxford Text Archivum (http://ota.ahds.ac.uk), amely 25 nyelven több mint 2500 dokumentumot tartalmaz. De hazai példát is lehet említeni, hiszen a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) is sokféle dokumentumtípust tartalmazó, rendszeresen gyarapodó, jelentős gyűjtemény. A Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár ugyancsak az elektronikus kiadványok hálózati szolgáltatásának kialakítására törekszik.
Tovább…

Az emberi tudás és az információkat hordozó dokumentumok mennyiségi növekedésével mindinkább utópiává válik az egyetemes gyűjtőkörű könyvtár, a teljességre törekvő gyűjtés és a világ kiadványtermésének egy katalógusban történő regisztrálása. Mindazonáltal éppen ezek a változások teszik vissza-visszatérővé és elengedhetetlenné az emberi tudás egyetemes számbavételét. Mint tudjuk Conrad Gesner „Bibliotheca universalis”-a (1545) sem lett világbibliográfia, szakmai közhellyé kopott a „Barnaby Rich szindrómá”-nak nevezett jelenség,* mégis a XX. század könyvtárügye is ezen kihívásokkal találta szemben magát. Minél jobban túllép egy könyvtár közvetlen környezetének információellátásán, minél közelebb áll ahhoz, hogy a „világkönyvtár” részévé váljék, annál fontosabb, hogy a könyvtári dokumentumok formai jegyeinek rögzítése és az állományt tükröző katalógusok építése egységes szempontok szerint – és lehetőleg – egyazon szabvány értelmében történjék. Az egységes katalogizálási szabvány megalkotásának előfeltétele viszont a leíró katalógusok funkcióinak elméleti kidolgozása és fogalomrendszerének, elvi alapjainak kimunkálása.
Tovább…

Az elektronikus dokumentumok és könyvtári használatuk

Helyzetkép

A következő összeállítás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtári osztálya számára készült 2001 márciusában.

Könyvtári Figyelő Új folyam 11. ( 47.) évfolyam 2001. 2. szám 275-297. oldal

Terminológia

A téma tárgyalásához szükségesnek látszik meghatározni, mit neveznek ma a könyvtári gyakorlatban elektronikus dokumentumnak.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)