gaald bejegyzései

A bibliográfiai számbavétel Németországban

FABIAN, Claudia Claudia Fabian: Il controllo bibliografico in Germania c. cikkét (Bollettino AIB, 44.vol. (2004) 1.no. 9-18.p.) Mohor Jenő tömörítette A háttér A szövetségi államszervezetű Németország tudományos könyvtárai a szövetséges államok kompetenciájába tartoznak. Németországnak soha nem volt úgy nemzeti könyvtára, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az iskolai könyvtárak helyzete és problémái Szlovéniában. A szlovéniai könyvtárostanárok első kongresszusa Radencin

Előzmények A Szlovén Könyvtárosok Egyesülete keretében működő Iskolai Könyvtárosok Szekciója és a Muravidéki Könyvtárosok Egyesülete 2004. október 21-től 23-ig háromnapos kongresszust szervezett Radencin Iskolai könyvtárak a múltban, a jelenben és a jövőben címmel. A kongresszus egyúttal a szlovéniai könyvtárostanárok (iskolai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárostanár és/vagy menedzser?

TILKE, Anthony Managing your school library and information service : a practical handbook / Anthony Tilke. – London, Facet, 2002. XXVI, 285 p. ISBN 1-85604-437-8 Manapság sokkal több tudnivaló van, és sokkal több forrás áll a rendelkezésünkre, mint eddig valaha … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Egy médiatörténet

BARBIER, Frédéric – LAVENIR, Catherine Bertho A média története : Diderot-tól az internetig / Frédéric Barbier ; Catherine Bertho Lavenir ; ford. Balázs Péter. – Bp. : Osiris, 2004. 402 p. (Osiris Kézikönyvek ; ISSN 1416 6321) ISBN 963 389 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

“Debrecenben diáknak lenni fantasztikus volt!”

A debreceni népművelő-könyvtáros képzés jubileumi évkönyve : 1963-2003 / szerk. Goda Éva ;    Suppné Tarnay Györgyi; kiad. a. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. – Debrecen : Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2003. 264 p. ISBN 963 7288 41 4 A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Új hungarikák az OSZK-ban. “Mi a magyar most .” – magyar könyvek Moszkvában

A rendszerváltás utáni években az orosz könyvpiacon csak elvétve jelentek meg magyar szerzők művei. Magyar nevekkel inkább az irodalmi folyóira- tok hasábjain találkozhattunk, ahol a magyar szerzők egy-egy elbeszélését vagy novelláját közölték. A magyar irodalom iránti érdeklődés 2000 óta élénkült … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Unanswered questions in the training in library and information sciences BÉNYEI, Miklós The graduate training in library and information sciences is currently available at 13 training institutions in Hungary. The training is offered both in full-time and part-time mode and … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Nyitott kérdések a könyvtárosképzésben BÉNYEI Miklós Magyarországon jelenleg az informatikus-könyvtáros felsőfokú szakképzés 13 képzőhelyen folyik nappali, esti, levelező és távoktatás formájában, a tanulók száma kb. 4000 fő. A képzés végén főiskolai és egyetemi oklevelet lehet szerezni. A bolognai-folyamathoz való csatlakozás … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Nyitott kérdések a könyvtárosképzésben*

Nagy változások előtt áll a magyar felsőoktatás, és ennek következtében a hazai könyvtárosképzés is. Szeretnénk hinni, hogy az Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozás, az európai uniós elvárásokhoz igazított mélyreható szerkezeti és financiális reform nemcsak változást jelent, hanem remélhetően igazi korszerűsödést, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az informatikus könyvtárosképzés helyzete és tendenciái*. Veszélyek és lehetőségek

Az MKE-IKSZ mellett működő képzési-továbbképzési bizottság tagjaként az informatikus könyvtárosképzés helyzetéről, jövőbeni fejlődési elvárásairól fogok képet adni, különös tekintettel arra, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) milyen elvárásokat támaszt általában a szakok indításával szemben. Mondandómat öt pont köré csoportosítom. Először … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

100 éves a szociológia országos szakkönyvtára. Szabó Ervin szociológiai világbibliográfiájától a világhálón megjelenő szociológiai adatbázisokig

Pillanatképek az elmúlt 100 évből Az évfordulók, különösen egy 100 éves évforduló a propagandaértékén és az ilyenkor jószerint kötelező megemlékezéseken túl, mindig hordoz magában valami igazán fontosat, elgondolkodtatót is. A jelent bárki láthatja, értékelheti, de milyen volt a múlt, a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának Társadalomelméleti Gyűjteménye

Gyűjteményünket 1985-ben az akkor még József Attila Tudományegyetem (JATE) Bölcsészettudományi Karának néhány fiatal oktatója és hallgatója hozta létre azzal a céllal, hogy a Magyarország, valamint Közép- és Délkelet-Európa 20. századi történetét érintő társadalomelméleti, eszme- és politikatörténeti munkák, emigráns és szamizdat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az MTA Könyvtára a humán- és a társadalomtudományok szolgálatában

Megtisztelő volt a felkérés, hogy a Fővárosi Könyvtár 100 éves születésnapján a hetvennyolc évvel idősebb országos feladatkörű szakkönyvtár (és az ODR tagkönyvtára) társadalomtudományi állományának alakulásáról, mai helyzetéről és szolgáltatásairól szóljunk. Ez a számvetés, amely most nyilvánosságot kap, számunkra is tanulságokkal … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A regionális tudomány magyarországi könyvtára (MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs)

Tudománytörténeti előzmények Az 1943-ban alapított Dunántúli Tudományos Intézet létrejöttének körülményei az I. világháború utáni kelet-közép-európai politika alakulásában, valamint a magyar tudományos élet egykorú helyzetében gyökereznek. A német politika Duna-völgyi előrenyomulását tudományosan megalapozó müncheni és stuttgarti kutatóintézetekben komplex regionális tervek készültek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A Magyar Tudományos Akadémia Egyesített Társadalomtudományi Könyvtára

Örömmel teszek eleget a felkérésnek, hogy bemutassam az egyik legfiatalabb társadalomtudományi gyűjteményt, a Magyar Tudományos Akadémia Egyesített Társadalomtudományi Könyvtárát. Könyvtárunk öt éve jött létre 3 akadémiai kutatóintézet műhelykönyvtárának összevonásával. Az elmúlt években – szakmai körökben – nem sok szó esett … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kötelespéldány-szolgáltatás és nemzeti bibliográfia. Nemzetközi kitekintés

A kötelespéldány-jogszabályok tartalma A kötelespéldány-beszolgáltatás törvényi szabályozásának célja az egyes országok nemzeti írott örökségének megőrzése és a nemzeti bibliográfiai szolgáltatások biztosítása.1 Azt szokták mondani, hogy a nemzeti bibliográfiák olyan mértékben teljesek, amennyire az ország kötelespéldány törvényei hatékonyak.2 Nem véletlen, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Offenzívában a szabad hozzáférés? Széljegyzetek egy brit alsóházi jelentés margójára

A „The United Kingdom Parliament. House of Commons. Select Committee on Science and Technology Tenth Report. 20.” July 2004. c. jelentéshez (http://www.publication.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/sctech/399/39902.htm)kapcsolódó véleményeket Koltay Tibor ismerteti. Mindezidáig talán nem minden alapot nélkülözve gondolhattuk, hogy a szabad hozzáférés egyik akadálya a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Megjegyzések az antikvár könyvkereskedés 19. és 20. századi történetéhez

Bernard M. Rosenthal előadásának (2001. szeptember 25. Lyon) olasz nyelvű változatát (Aspetti del commercio librario antiquario in Europa e negli Stati Uniti nel XIX e XX secolo. In: Accademie e Bibliotheche d’Italia, 70.a. 2002. 3-4. no. 55-63.p.) Mohor Jenő tömörítette. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Önkormányzati könyvtárpolitika Olaszországban. Szakirodalmi szemle

A dokumentum Az olasz tartományi és megyei elnökök konferenciája, az olaszországi községek országos egyesülete és az olasz megyék uniója 2003 októberében egyezményt fogadott el az önkormányzatok könyvtárpolitikájának fő vonalairól, melyet a 2003 novemberében tartott IV. országos könyvtári konferencián is bemutattak. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A feladatra készülni kell

A feladatra készülni kell: a cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár / szerk. Nagy Attila; Péterfi Rita. – Bp.: Országos Széchenyi Könyvtár; Gondolat K., 2004. – 244 p. – (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163) ISBN 963 200 486 8

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Repertórium a régi magyarországi nyomdák tipográfiai készletéről

V. ECSEDY Judit A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473-1600 / V. Ecsedy Judit. – Bp.: Balassi K.; Országos Széchenyi Könyvtár, 2004. – 640 p. – (Hungaria typographica: 1.; ISSN 1785-7201) ISBN 963 506 583 3 A magyarországi művelődéstörténet … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Egy figyelemre méltó sorozat indulása. A könyves szakképzés füzetei

  Indul a NAGY KÖNYV médiakampánya. Csinnadratta, vetélkedő, show-műsor. Könyvtárosok és könyvesek csapatokat szerveznek, kampányolnak, szavazatokat gyűjtenek … most történetesen egy tárgy körül forog majd a villódzó ringlispil. Majd kiderül a végén, hogy melyik könyv a legnépszerűbb, a legeladhatóbb. Hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A mezőgazdasági tájékoztatás ünnepe. Hasznos könyv egy fontos jubileumról

Ötven év a magyar agrárágazat információellátásának szolgálatában: az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ története 1952-2002 / OmgK jubileumi emlékbizottság. – Bp. [Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ], 2002. 104 p. ISBN 963 9061 05 0

Kategória: 2005. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

The Bibliographer Section of the Association of Hungarian Librarians is celebrating its 30th anniversary As a successful example of professional self-organisation, the Bibliographer Committee within the Association of Hungarian Librarians has been founded in 1973. The Committee has grown into … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Harminc éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója A szakmai önszerveződés sikeres példájaként 1973-ban alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) keretein belül a Bibliográfiai Bizottság, szekcióvá szerveződésük 1990-ben történt. A megalakuló bizottság fő céljai között szerepelt a magyar bibliográfiai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Harminc éves az MKE Bibiliográfiai Szekciója. Az MKE Bibliográfiai Bizottságának működése. 1973-1990

  Megalakulásának harmincadik évfordulójáról emlékezett meg 2003. november 20-án a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Szekciója a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban tartott emlékülésen. A következőkben az elhangzott előadások közül Korompai Gáborné, Nagy Anikó és Bényei Miklós visszaemlékezését ismerhetik meg … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Nyolc év a bibliográfiai szekció élén. 1990-1998*

Talán a visszaemlékezés műfaja megengedi, hogy kissé személyesebb hangvételben adjam elő mondandómat. Kezdem azzal, hogy nem kis meglepetést okozott, amikor 1990 nyarán, a debreceni országos bibliográfiai értekezlet egyik szünetében Lisztes László kollégám megpendítette: arra gondoltak, elnöksége lejárta után engem jelölnének … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A Bibliográfiai Szekció munkája 1999-2003-ban

Az 1998. novemberi tisztújító taggyűlésünkön ért először az a megtiszteltetés, hogy a Bibliográfiai Szekció tagsága engem választott meg elnöknek. Az elmúlt évekre visszatekintve elmondhatom, hogy a szekció irányításában részben könnyű feladatom volt, hiszen minden tekintetben folytathattam a Csűry István, Lisztes … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Sándor István és a Magyar Könyvesház[1]

A magyar bibliográfia történetében kiemelkedő helyet foglal el a kétszáz éve megjelent Magyar Könyvesház, Sándor István könyvészete. Természetesen vitathatatlan tény, hogy mára már “csak” tudománytörténeti forrás, a napi gyakorlati munkában közvetlenül nem, vagy alig lehet felhasználni. Hosszú évtizedekig, a 19. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A használók elvárásának és elégedettségének kérdőíves vizsgálata a könyvtárakban. Módszertani útmutató

1. Bevezetés Korszerű intézményi működés csak úgy képzelhető el, ha pontosan megfogalmazzuk a működési koncepciónkat, kidolgozzuk az intézmény stratégiai tervét, és alapvető minőségmenedzsment módszereket alkalmazunk. Mindezek megalkotásakor támaszkodhatunk saját elképzeléseinkre, vágyainkra, kiindulhatunk hagyományainkból, eddig elért eredményeinkből, meríthetünk más intézmények gyakorlatából. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Elektronikus dokumentumok könyvtári kezelése*

Az időszaki kiadványok kezelése a legtöbb intézményben kényes kérdés. A helyi hozzáférésű, kézzelfogható elektronikus dokumentumoktól is idegenkedik a papírkönyvtár, az on-line dokumentumok pedig, nehezen körülhatárolható, virtuális létüknek köszönhetően különösen nehezen tudják kiharcolni helyüket a könyvtári gyűjteményekben. Célom, hogy e mindkét … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A műarchaeologia és szaksajtója a 19. századi Magyarországon

Hosszú időn át a mondák, mítoszok világán keresztül tekintett vissza az emberiség a kezdetek kezdetére. A mitikus emlékezés helyébe fokozatosan a tudományos feltárás, az archaeologia lépett, a mítoszok pedig a legfejlettebb társadalmakban is megőrződtek úgy, hogy átalakultak, hiedelemmé, szokássá.[i] A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Maros megye a könyvekben. Egy helyismereti bibliográfia összeállításának műhelygondjai

A történet 1993-ban kezdődött. A helyszín  Marosvásárhely, a Maros Megyei Könyvtár bibliográfiai részlege, ahol már másfél éve munkaerő hiányában  megszűnt mindennemű tájékoztató-bibliográfiai tevékenység. 19 évvel  ezelőtt dolgoztam ezen a részlegen, ahova 1993-ban  visszakerültem. Gyorsan és  hatékonyan kellett elkezdeni a munkát, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Segédlet a könyvtárostanárok számára

Iskolai könyvtárosi ismeretek / Dán Krisztina ; [kiad. a Könyvtári Intézet].- Bp. ; Könyvtári Intézet, 2002. – 86 p. ; 24 cm. – (Továbbképzés felsőfokon ; ISSN 1589-1682) ISBN 963 201 525 8 Jól ismert tény, hogy a gyerekek és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Digitális könyvtári kérdések

ARMS, William Y. Digital libraries / William Y. Arms. – Cambridge ; London : The MIT Press, 2001. – XI, 287 p. ; 23 cm. – (Digital libraries and electronic publishing). – ISBN 0-262-01880-8 William Y. Arms a digitális könyvtárak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Bevezetés a digitális könyvtárak világába

CHOWDHURY, Gobinda – CHOWDHURY, Sudatta Introduction to digital libraries /G[obinda] G. Chowdhury ; Sudatta Chowdhury. – London : Facet, 2003. – XV, 359 p. ; 23 cm ISBN 1.85604-465-3 A könyv átfogó jellegű munka, amely elsősorban a digitális könyvtárakkal könyvtár … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

About the bibliographies of articles By KOLTAY, Klára In order to understand the status of bibliographies of articles and why such services have to progress towards standardization, the author outlines the purposes of the use of such bibliographies, the ways … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Gondolatok a folyóirat-repertóriumokról KOLTAY Klára A folyóirat-repertóriumok sorsáról és az egységesedés irányába ható szolgáltatás kialakításáról gondolkodva a szerző először bemutatja, hogy a használók milyen célra és hogyan használják ezeket az adatbázisokat, s egyáltalán mit várnak el egy ilyen adatbázistól. Egyetemi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

ELŐADÁSOK a nemzeti cikkrepertÓrium megvalÓsÍthatÓsÁgÁÉrt. Gondolatok a folyóirat- repertórium(ok)ról

  Lapunk előző számában Berke Barnabásné, Sonnevend Péter, Wolf Magda, Rácz Ágnes és Murányi Péter írását olvashatták a sajtórepertórium kérdéseiről. Akkor megígértük, hogy a nagykanizsai vándorgyűlésen elhangzottak közlésével folytatjuk a közös gondolkodást. A most következő tematikai részben Koltay Klára elméleti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Hírlap- és folyóiratcikkek a megyei könyvtárak helyismereti gyűjteményeiben Egy vizsgálat tapasztalatai

A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóriuma 2003. évvel történő megszüntetése után felmerült az a gondolat, hogy megoldható-e a magyarországi hírlapokban és folyóiratokban megjelenő tudásvagyon regisztrálása, feltárása a különböző területeken működő könyvtárak együttműködésével. A kérdést – a hiány jelentkezésén túl … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Cikkfeldolgozás a hazai felsőoktatási és szakkönyvtárakban. Kérdőíves felmérés elemzése

Előzmények A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 2003. április 15-én tartott rendezvényének egyik témaköre a „Tanácskozás a nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságáról” volt. A témában négy előadás hangzott el: Sonnevend Péter: A nemzeti folyóirat-repertórium gyűjtőköri módosítása (1981). Visszatekintés a kooperációs döntések indokaira, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A hátrányos helyzet megítélése és társadalmi elfogadottságának változása

 A Publika Magyar Könyvtári Kör 2003 május 30-án konferenciát tartott a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban „Fogyatékkal élő emberek a közkönyvtárban – követelmények és lehetőségek az Információs Technológia Társadalmában” címmel. A konferencia támogatói a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, a budapesti British … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Információs szükségletek, információs hátrányok, esélyegyenlőség

  Mottó: “Az a baj, hogy az ember akkor informálódik, amikor már ott a probléma; mert a döntést sajnos mi is azelőtt hoztuk meg, mielőtt tisztában lettünk volna a lehetőségeinkkel.” (Sz. Gabriella, Solymár) Bevezető Miközben Magyarországon 1998 és 2000 között … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Számítógép-ellátottság és internethasználat Magyarországon az ezredfordulón

Ha a kutató a magyarországi informatikai piac hiteles leírására vállalkozik, előbb-utóbb szembesül a feladat nehézségeivel. Egymásnak ellentmondó adatokkal találkozik, amelyek a különböző módszertani megközelítésekből adódnak. A különböző mérési módszerek más és más eredményeket adnak, de a tendenciák ennek ellenére jól … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Kísérleti hivatkozási index összeállítása egy jogi könyvtárban

Amikor 2001-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közzétette tíz év tudományos munkásságát regisztráló bibliográfiáját (Kari hivatkozási index. Kísérleti változat. 1998–2001) bizonyosságot tett arról, hogy az egyetem még mindig az állam- és jogtudományok egyik fellegvára. A közel ötezer tétel látványos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Már kétszázezer … Hatéves a WebKat.hu a Neumann-házba*

A WebKat.hu (www.webkat.hu) a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ, röviden Neumann-ház legrégibb szolgáltatása. Az 1998 óta épülő internetes katalógusban a magyar internetforrásokat gyűjtjük össze. Az adatbázis teljes szövegű visszakeresést kínál a feltárt dokumentumokhoz, melyek között képek, dolgozatok, tanulmányok, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Lectures for the sake of the national bibliography of articles NAGY Anikó The Bibliographer Section of the Association of Hungarian Librarians held a professional meeting on 15 April 2003 on the national bibliography of articles. This problem has become urgent … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Előadások a nemzeti cikkrepertórium megvalósításáért Nagy Anikó A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 2003 április 15-én szakmai napot tartott a nemzeti cikkrepertóriumról. A téma megvitatása azért vált szükségessé, mert az Országos Széchényi Könyvtárban a kurrens periodikumok repertorizálása 2003. január 1-jétől … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Előadások a nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságáért

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 2003. április 15-i szakmai rendezvényének második felében1 vitasorozatot indított a könyvtáros/bibliográfus társadalom előtt álló országos feladatról: a nemzeti cikkrepertórium kérdéséről. A téma előtérbe helyezését sürgette az a tény, hogy az Országos Széchényi Könyvtárban a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A teljes nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságának lehetőségei

          Úgy gondolom, Önök elé kell tárnom azokat az előzményeket, amelyek ahhoz a döntéshez vezettek, amelyről Monok István főigazgató úr nevében tájékoztató levelet írtam a Katalist-re. Az MNB kiadványokat érintő kérdések között többek között szerepelt, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!