Tartalom – 2020/4

 

Abstracts       585

TANULMÁNYOK

SIPOS Anna Magdolna: Bibliometriai tükörkép a könyvtár
és a könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatairól       589

BITTNERNÉ TEMESI Zsuzsanna – LENCSÉS Ákos:
A hazai holokausztkutatás könyvtári tájékoztatási forrásai és
az USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum
az EISZ Nemzeti Programban       605

BÉKÉSINÉ BOGNÁR Noémi Erika – NÉMETH Márton:
Hogyan lépjünk egyről a kettőre? A K2 műhely múltja és jelene       624

TOMORI Tímea – KOLTAY Tibor – Vincas GRIGAS :
A középiskolai tanárok viszonya az információs műveltséghez Magyarországon, Lengyelországban és Litvániában      637

BESSENYEI Ágnes: A Nemzeti Színház XIX. századi
szövegkönyvei az Országos Széchényi Könyvtárban.
A színházi szövegkönyv mint egyedi dokumentum
katalogizálása       645

MŰHELY
NÉMETH Márton: Szubjektív mozaikok a Networkshop 2020
konferenciáról        668

KÖNYVSZEMLE

„Az iskolai könyvtár mint információs kapu belépést biztosít
az ismeretek világába, elvezet az emberiség fölhalmozott
tudásához.”

CSÍK Tibor: Könyvtár és iskola. Tanulmányok. Budapest,
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2020.
(Ism. Németh Réka Valentina)          676

GEREBEN Ferenc: Boldogult olvasókoromban : Írások a ma-gyar olvasáskultúráról. Budapest, L’harmattan – TIT Kossuth Klub, 2019. Ars Sociologia sorozat (Ism. Bartos Éva)      679

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány                                           681
Könyvtár- és tájékoztatásügy                                                     685
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények                                697
Munkafolyamatok és szolgáltatások                                         705
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek                                     721
Vezetés, irányítás                                                                          726
Felhasználók és használat                                                           733
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés                  737
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület                                           741
Kapcsolódó területek                                                                    746

Kategória: 2020. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!