Digitális gyűjteményépítés Omeka alapokon: egy lehetséges válasz a könyvtárak (helytörténeti) digitalizált anyagainak szolgáltatására

Bevezetés

Néhány évvel ezelőtt Sirhán Bálint jóvoltából rövid összefoglalót1 olvashattunk az Omeka rendszerről a Tudományos és Műszaki Tájékoztatásban, amely egyúttal a hazai szaksajtóban történő debütálását is jelentette ennek a speciális tartalomkezelő rendszernek. Azóta több konferenciaelőadásban2,3 is bemutatásra kerültek a szoftver által biztosított lehetőségek. Ahogyan Sirhán is az egyetemi repozitóriumok oldaláról közelített – tulajdonképpen azok alternatívájaként bemutatva a rendszert –, úgy saját gyakorlatából kiindulva az SZTE Klebelsberg Könyvtár munkatársai is a program saját, felsőoktatási praxisukban való használatát ismertették elsősorban előadásaikban. Jelen tanulmányban a szoftver egy másik potenciális felhasználási módját szeretnénk kiemelni: úgy hisszük, hogy a szoftver képes volna pótolni azt az űrt, amellyel észrevételünk szerint a közművelődési könyvtárak küzdenek a helyben digitalizált, főként helytörténeti témájú digitális gyűjteményeik felhasználóbarát webes megjelenítése kapcsán.

Jelen pillanatban milyen lehetőségei vannak a könyvtáraknak a digitalizált anyagaik webes közzétételére? Milyen jó és milyen rossz gyakorlatokat ismerünk? Az általános, hazánkban elterjedt tartalomkezelő rendszerekben (WordPress, Joomla, Drupal) való közzététel is jó lehetőségnek tűnik, ugyanakkor ezek a rendszerek extra fejlesztések nélkül kevésbé alkalmasak célzottan a digitális gyűjtemények felhasználóbarát szolgáltatására. A nagyobb könyvtárak előszeretettel használják ilyen célból valamelyik nemzetközileg is elterjedt repozitóriumszoftvert (Dspace, EPrints), ugyanakkor ezek üzemeltetése komoly szerverkörnyezetet, testreszabásuk pedig komoly informatikai szaktudást követel meg, így a kisebb intézmények számára nem nyújtanak reális alternatívát, arról nem beszélve, hogy ezek a rendszerek elsősorban tudományos publikációk közvetítésére optimalizáltak, így például egy digitalizált napilap olvasóbarát szolgáltatására kevésbé tűnnek alkalmasnak. Sok könyvtár digitális anyagai közzétételére a Hungaricana közgyűjteményi portált választotta, amely az adatbázis bővüléséhez vezetett, azonban – ahogyan a portál is fogalmaz – „a több mint 10 millió oldalnyi anyag digitalizálását jórészt az NKA támogatta”, azaz kevésbé találhatóak meg itt a saját intézményi forrásból és elhatározásból készült anyagok.

Sok könyvtár használja digitális anyagai közzétételére a Monguz Információtechnológiai Kft. JaDoX szoftverét.4,5 Mivel nagyjából egy 15 éves szoftverről van szó, amely az idő múlásával ugyan átesett néhány kisebb-nagyobb ráncfelvarráson, de lényegi koncepciójában valójában nem sokat változott, bizonyos pontokon már nem felel meg mindenben a mai kor elvárásainak. (Sajnos felhasználó-barátságát tekintve is akadnak vele problémák, legalábbis a szoftvert használó könyvtárak hozzánk eljutott visszajelzései alapján.) A fentiekben kifejtett, az egyes megoldási utakon tapasztalható nehézségekre adott egyfajta válaszként, azokat kiegészítő-kiváltó alternatívaként szeretnénk ismertté tenni az önálló közgyűjteményi digitális gyűjteményépítést modern eszközökkel szolgáló, Omeka elnevezésű programcsomagot.

Az Omeka projektről

Az Omeka egy nyílt forráskódú webes tartalomkezelő rendszer, amelyet elsősorban a könyvtárak, múzeumok, levéltárak számára fejlesztenek, azonban számos digitális bölcsészeti tematikájú projekt is kihasználja a szoftverben rejlő lehetőségeket. Az Omeka az amerikai Corporation for Digital Scholarship, a Roy Rosenzweig Center for History and New Media és a George Mason Egyetem közös projektje, melyet több szervezet is támogat. Számos más projektet gondoznak, ilyen például a hazánkban is széles körben ismert és elterjedt Zotero hivatkozáskezelő szoftver fejlesztése.

Maga az Omeka szó szuahéli eredetű, jelentése: megjelenít, elrendez, elterjeszt, kicsomagol. A projekt támogatói között szerepel többek között a Library of Congress, a Getty Foundation és az Institute of Museum and Library Services. A projekt 2007-es indulásakor még kevés lehetőség állt a múzeumok, könyvtárak és levéltárak rendelkezésére gyűjteményeik interneten való közzétételére. Weboldala természetesen már akkoriban is volt az intézményeknek, de a szabványos tartalomszolgáltatás feltételei kevésbé voltak adottak.6

A projekt résztvevői célul tűzték ki egy ingyenes, hivatalos irányelvekre épülő és szabványos metaadatokat tartalmazó szoftver készítését, ami a blogokhoz hasonlóan CMS (Content Management System) alapú. Az így létrejött Omeka szoftver könnyen használható adminisztrációs felületével egyesíti a weboldal-üzemeltetés, a gyűjteményszervezés és az archiválás funkcióit. A különféle bővítményekben rejlő lehetőségek kihasználásával további hasznos funkciók építhetők be.

A szoftver első verziója 2008-ban jelent meg, és hamar az egyik vezető web-publikációs platform lett az amerikai közgyűjtemények körében. Felismerve, hogy nem minden intézménynek van erőforrása/kapacitása saját szervert üzemeltetni, 2010-ben elindították az Omeka.net7 tárhelyszolgáltatást, majd ugyanebben az évben a Library of Congress, elismerve az Omeka könyvtár- és információtudomány számára nyújtott potenciális lehetőségeit, kétéves támogatást nyújtott a szoftver további fejlesztésére és a fejlesztői közösség megerősítésére.

A különböző partnerségi szerződéseknek köszönhetően a projekt finanszírozása és fejlesztése egyenletes ütemben zajlik. Folyamatosan jelennek meg az újabb bővítmények, felhasználói és fejlesztői dokumentációk. A 2012-es évtől bárki elkészítheti a saját nyelvének megfelelő fordítást a Transifex felületén8 keresztül. Regisztrálás és a megfelelő projekthez való csatlakozás után online szerkeszthetőek és letölthetőek a nyelvi fájlok. Az SZTE Klebelsberg Könyvtár munkatársainak segítségével elkészült több bővítmény és az alaprendszer nagy részének magyar fordítása, amely elérhető a fent említett oldalon, és hivatalosan is bekerült az Omeka Classic 2.7-es verziójába. A folyamatos fejlesztések eredményeként 2017 novemberétől az Omeka Classic mellett elérhetővé vált a nagyobb intézményi felhasználók igényeit is kielégítő Omeka S szoftver. Ennek segítségével egy központi telepítés alatt akár több önálló oldal is működhet. A két szoftverváltozat megléte miatt szükséges leszögeznünk, hogy a tanulmány további részében előforduló „Omeka” név alatt mindig az Omeka Classic szoftverváltozatot értjük, hacsak nem hangsúlyozzuk külön, hogy az Omeka S verzióról van szó.

Technikai háttér, praktikus tudnivalók

A szoftver nemcsak használatában hasonlít az elterjedt CMS rendszerekéhez, hanem rendszerkövetelménye is hasonló, így a legtöbb hazai tárhely-szolgáltatónál előfizethető tárhelyre telepíthető, valamint saját szerveren való használata is viszonylag egyszerűen megoldható. Az Omeka működéséhez szükséges környezet: Linux operációs rendszer, Apache HTTP szerver, MySQL adatbázis-kezelő, PHP szkriptnyelv és ImageMagick képszerkesztő.9 Kezelőfelülete hasonlít az elterjedt tartalomkezelő rendszerekhez (pl. WordPress), így viszonylag könnyen megtanulható a kezelése. Az Omeka nemcsak felhasználói10, de fejlesztői11 szempontból is jól dokumentált, valamint aktív felhasználói közösséggel rendelkezik a hivatalos fórumon.12 Mindezek nagyban megkönnyítik és meggyorsítják a rendszer megismerését, adaptálását.

1. ábra
Az Omeka Classic adminisztrátori felülete
Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és
Médiatéka – https://mediateka.ek.szte.hu

Adatszerkezet

A rendszer összesen 16 elemtípust tartalmaz: szöveg, mozgókép, oral history, hang, kép, weboldal, esemény, e-mail, tanterv, hiperlink, személy, interaktív forrás, adathalmaz, tárgy, szolgáltatás, szoftver. Mindegyik elemtípus a szabványos Dublin Core metaadatokkal írható le, az aktuális típushoz tartozó megfelelő mezők kitöltésével. A Dublin Core a következő 15 metaadatot használja: cím, téma, kiadó, dátum, típus, formátum, azonosító, létrehozó, forrás, nyelv, jogok, tartalmi leírás, közreműködő, kapcsolat, tér-idő vonatkozás.13 Abban az esetben, ha a leíráshoz nem elég az alapértelmezett 15 elem, a Dublin Core Extended14 bővítmény elérhetővé teszi a többi Dublin Core metaadat mezőt is (pl. létrehozás dátuma). A részletes Dublin Core elemkészlet megtalálható a Dublin Core™ Metadata Initiative honlapján.15

Rekordok feltöltése

Egy rekord feltöltési folyamata többlépcsős: első lépés a metaadatmezők kitöltése, majd következik az elem típusának meghatározása. Ezután lehet feltölteni a rekordhoz tartozó fájlokat. A következő lépésben címkék (tagek) hozzáadására van lehetőség, ennek segítségével tovább pontosítható a leírandó elem. Az itt megadott címkékből automatikusan generálódó címkefelhő a böngészőnézeteknél jelenik meg. A szerkesztési űrlap legvégén a telepített bővítmények nyújtotta többletszolgáltatások érhetőek el, ilyen például a helyszín térképen való megjelölése. Lehetőség van tömeges adatfeltöltésre is CSV Import+ bővítmény segítségével, mely nemcsak metaadatokat és fájlokat, hanem egyéb adatelemeket, pl. geokódokat is tud importálni. Többféle CSV struktúra áll rendelkezésre, így akár egy rekordhoz több fájl is betölthető egyszerre; utólagos nagy tömegű módosítás is végrehajtható, illetve az egész betöltés vissza is vonható.

Felhasználói típusok

A felhasználói típusok tárgyalása előtt a hozzáférési szintekkel érdemes megismerkednünk: a rendszer kétféle hozzáférési szintet kezel, egy elem nyilvános, vagy privát lehet. A felhasználó-kezelés tekintetében széleskörű lehetőségek állnak rendelkezésre. A négy felhasználótípus egyike a köztes lehetőségeket biztosító „researcher” felhasználó, aki megtekintheti a nyilvános és zárt tartalmakat is, de semmilyen módon nem tudja azokat módosítani. Ebben az esetben vagy megengedjük felhasználóinknak, hogy regisztráljanak oldalunkra (ahol adminisztrátori jóváhagyás után a kutatók hozzáférést kaphatnak a gyűjtemény azon elemeihez is, amelyeket nem feltétlenül szeretnénk nyilvánossá tenni), vagy mi osztunk ki számukra ilyen jogosultságokat.

A „super” elnevezésű felhasználó a legmagasabb szintű jogosultság, mellyel a rekordok létrehozása, szerkesztése és törlése mellett az oldal általános beállításaihoz, megjelenéséhez, a bővítmények konfigurációjához és a felhasználók kezeléséhez férhetünk hozzá. Az „admin” szint képes új elemek feltöltésére, illetve a már meglévő elemek szerkesztésére, törlésére. A „contributor” felhasználó ugyan tud új elemet feltölteni, azonban ezek csak ellenőrzés után válnak nyilvánossá. Ez a felhasználótípus bevonható a felhasználók általi gyűjteménygyarapítás folyamatába, ezzel is kiszolgálva a crowdsourcing (közösségi közreműködés) típusú kezdeményezéseket. A megfelelő működéshez szükséges a Contribution16 bővítmény telepítése is.

A Guest User17 bővítmény segítségével megadható egy ötödik típus, az úgynevezett „guest” felhasználó, amely más – mint például a hozzászólást lehetővé tévő Commenting18 – bővítmények működéséhez szükséges. Talán ez a megoldás is szépen rávilágít a szoftver bővítményeken keresztül megvalósított moduláris működésére, amelyről a következőkben részletesebben is olvashatunk.

2. ábra
A betöltött elemek az adminisztrátori felületen
Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és
Médiatéka – https://mediateka.ek.szte.hu

A szoftverben rejlő lehetőségek: nemzetközi és magyar példák

A sokrétű tartalomszolgáltatási funkcionalitásnak köszönhetően a rendszer teljeskörűen testre szabható, a szolgáltató intézmények igényei szerint. Az interneten elérhetőek sablonok,19 de ezek mellett szabadon elkészíthető az adott intézmény arculatához illeszkedő megjelenés is. A rendelkezésre álló bővítmények funkcionalitása igen szerteágazó: segítségükkel a gyűjtemény elemei akár térképen is megjeleníthetőek, vagy akár különféle tematikus virtuális kiállítások készíthetőek belőlük. A legfontosabb bővítmények használatát kipróbált, illetve elképzelt példákon keresztül mutatjuk be.

Az egyik tipikus felhasználási módot jelenti, amikor egy időszaki kiállításhoz párhuzamosan elkészül egy, a kiállítást virtuálisan is bemutató weboldal, amely a kiállítás bezárása után is elérhető marad, megteremtve ezzel egyfajta digitális kiállítási katalógust. Például ebbe a kategóriába tartozik a kanadai Ryerson Egyetem Remembering the Real Winnie című kiállításának oldala20, ahol megtekinthetőek a digitalizált kiállítási tárgyak és fotók. Maga a kiállítás 2014. november 5. és december 7. között volt látogatható, de weboldala segítségével bárki számára elérhető a mai napig.

Az alaprendszerhez kapcsolódó, szintén ingyenes Omeka Everywhere21 elnevezésű, mobilalkalmazás- alapú keretrendszer lehetővé teszi az Omeka rendszert használó közgyűjtemények számára, hogy mobileszközök segítségével interaktív kiállításokat hozzanak létre. Ily módon a látogatók egy tárlaton végigsétálva, az alkalmazást használva saját telefonjaikra menthetik a számukra leginkább tetsző kiállítási tárgyakat, alkotásokat, és egyúttal a közösségi médiában is megoszthatják azokat.

Mivel a rendszer képes többféle felhasználótípus kezelésére, alkalmas közösségi közreműködés alapú projektek megvalósítására is, melynek egyik kiváló példája a The September 11 Digital Archive.22 A crowdsourcing funkciók segítségével a felhasználók is bevonhatóak a feldolgozás folyamatába közreműködések és hozzászólások formájában. A crowdsourcing egyfajta önkéntességen alapuló kiszervezett munkavégzés, mely a különböző memóriaintézményeknek nyújt lehetőséget a célközönséggel való élő kapcsolat kiépítésére.23 Különösen hasznos és széles körben használt lehetőséget jelent a helytörténeti jellegű anyagok felkutatására és feldolgozására, többek között emiatt is tartjuk alkalmasnak a szoftvert a közművelődési könyvtárak ilyen jellegű projektjeinek támogatására.

A programot világszerte több ezer intézmény használja digitális tartalmainak szolgáltatására24, ezek között rengeteg helytörténeti jellegű található. Ilyen például a Cleveland Historical25 oldal, amely a város jelentős személyeit, helyeit és eseményeit mutatja be képeken és részletes leírásokon keresztül, mindezeket térképen is ábrázolva.

Az EHRI Documents26 a European Holocaust Research Infrastructure projekt részeként működő EHRI Document Blogon27 megjelenő tartalmak adatbázisa. A WordPress alapú blog egyes bejegyzéseihez az adatbázisban tárolt dokumentumokat és az Omeka Neatline bővítmény segítségével elkészített adatvizualizációkat kötik be. Az EHRI célja összegyűjteni minden, holokauszthoz kapcsolódó írott és képi anyagot, ezért lehetőséget biztosítanak a felhasználóknak (ellenőrzött körülmények között) saját blog-bejegyzés létrehozására.28 A projektet az Európai Bizottság támogatja az FP7 és a Horizont 2020 program keretében.

A külföldi példák után a magyar Omeka-alapú szolgáltatásokat is bemutatjuk, – tudomásunk szerint jelen pillanatban hazánkban ezek a telepítések léteznek.

Nagyszerű hazai példa a helytörténeti jellegű gyűjteményre a Salgótarjáni Értéktár, amelyet a Balassi Bálint Megyei Könyvtár épít. Itt őrzik és adják közre a településhez köthető szöveges és képi anyagokat, melynek összegyűjtésében a lakosok segítségére is számítanak. A Magyar Shakespeare Archívum29 célja Shakespeare műveinek angol és magyar nyelvű szöveges, színházi és filmes változatainak gyűjtése, emellett egyfajta eligazító portál szerepet is szeretne betölteni az interneten található műveket tartalmazó adatbázisokhoz. (Jelenleg a Sok hűhó semmiért és a Macbeth különböző változatai találhatóak meg az oldalon.)

A Magyar Fotóirodalmi Adatbázis (MAFIA)30 a magyar nyelvű fotókkal illusztrált szépirodalmi könyvek gyűjteménye, amely a francia PHLIT adatbázis31 mintájára készült. Az adatgyűjtés a Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtára és az SZTE Klebelsberg Könyvtár kötetein alapult. A több, mint 27 ezer átnézett kiadvány között 400 darab fotóval illusztrált könyvet azonosítottak, ezekből 250 került be az adatbázisba. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár32 a digitalizált anyagait szintén Omeka rendszeren keresztül teszi elérhetővé a nagyközönség számára. A csaknem 10 ezer rekordot tartalmazó adatbázisban fényképek és tárgyfotók mellett könyvek és levéltári iratok is megtalálhatóak.

Az <1956> Digitális Gyűjteményt33 az OSA Archívum34 készítette. Az adatbázisban rádióközvetítések, tanúvallomások hangfelvételei, filmfelvételek, gépelt jelentések és beszámolók, illetve a Fortepanról átemelt több mint 900 fotó található. A gyűjtemény népszerűsítésére és használatának ösztönzésére 2016-ban két pályázatot is szerveztek, melynek anyagai szintén elérhetők az adatbázisban.

Az SZTE Képtár és Médiatéka35 az SZTE Klebelsberg Könyvtár kép-, illetve egyéb médiaanyagainak központi digitális tároló- és kiállítóhelye. Az egyetemtörténeti jelentőségű fotók és videók mellett megtalálható a gyűjteményben Shvoy Károly altábornagy teljes fotóalbum-hagyatéka, melyben az I. világháborús frontokon készült fotók, illetve utazási témájú képei is elérhetőek.

A fenti példák jól illusztrálják, hogy az Omeka akár egy helytörténeti jellegű, holisztikus szemléletű, portálszerű gyűjtemény- és szolgáltatásépítés során is kiváló társunk lehet. Alkalmas szövegek, képek, audió- és videó-anyagok és szinte minden egyéb tartalomtípus felhasználóbarát kezelésére.

További lehetőségek bővítmények használatán keresztül

Már az eddigiekben is említettünk néhány bővítményt, a következőkben a hivatalos oldalon található több, mint 90 bővítmény36 közül mutatjuk be a legfontosabbakat.

A Neatline37 egy olyan kiállításszerkesztő bővítménycsomag, amelynek segítségével a gyűjtemény elemeit felhasználva interaktív térképeket, képmegjelöléseket és idővonalas ábrázolásokat38 lehet készíteni. Lehetőség van a szöveges dokumentumokban az egyes bekezdésekhez, mondatokhoz és szavakhoz kommentárokat fűzni, ami használható például egy kéziratos szöveg és a hozzá készült átirat esetében.39 A képeken szabad rajzolással megjelölhetünk dolgokat, amelyek összekapcsolhatóak a gyűjtemény egyes elemeivel.40

3. ábra
A Gettysburgi beszéd átirata Neatline használatával
Forrás: http://neatline.dclure.org/neatline/show/gettysburg-address

4. ábra
A festményen szereplők megjelenítése
a Neatline alkalmazásával
Forrás: http://neatline.dclure.org/neatline/show/declaration-of-independence

5. ábra
Chicago épületei térképen, idővonallal,
a Neatline bővítmény alkalmazásával
Forrás: http://buildinghistory.iit.edu/#records/16

Az OpenStreetMap alapú Geolocation41 bővítmény jól használható az egyes elemek térképen való ábrázolására. Ez esetben nem szükséges külön kiállítás készítése, ugyanis a bővítmény hozzákapcsol a feltöltő űrlaphoz egy térképes szerkesztő felületet, ahol megadhatjuk a pontos helyet. Az összefoglaló térképes nézetben konfigurálható, hogy megjelenjen az összes térképen ábrázolt rekord, vagy csak a megadott gyűjteményhez, címkéhez tartozó rekordok.

6. ábra
Térképes böngésző nézet a Geolocation bővítménnyel
Forrás:
https://mediateka.ek.szte.hu/geolocation/map/browse

Az Exhibit Builder42 bővítménnyel több aloldalt tartalmazó virtuális kiállítást tudunk létrehozni, melynek akár a főoldaltól eltérő egyedi megjelenést is készíthetünk. Az Exhibit Image Annotation43 ezen belül a képen szereplő dolgok, személyek megjelölésére (tagelésére) alkalmas, modern eszközt nyújtva ezzel a képi információk magas színvonalú feldolgozásához.

7. ábra
Személyek megjelölése az Exhibit Image
Annotation bővítménnyel
Forrás:
https://mediateka.ek.szte.hu/exhibits/show/egy/egy_kepek

A Simple Pages44 lehetővé teszi a nyilvános felületen megjelenő, egyszerű szöveges (pl. bemutatkozó) oldalak létrehozását. Vizuális és HTML szerkesztő felület is elérhető hozzá, és az itt szerkesztett oldalakhoz beszúrhatóak az adatbázis elemei, kiállításai, egyéb fájlok és shortcode-ok is. Az Omeka 2.2-es verziójától kezdve néhány bővítmény (pl. Simple Pages, Exhibit Builder) támogatja az ún. shortcode-okat. Segítségével kiválasztható, hogy mely címkék vagy gyűjtemények elemei jelenjenek meg az adott oldalon. A következő shortcode például azt a tíz elemet mutatja cím szerinti növekvő sorrendben, ahol a gyűjtemény ID=5 és a címke ’kosárlabda’: [items num=10 collection=5 tags=basketball sort=„Dublin Core,Title” order=a], tulajdonképpen egy egyszerű keresési lekérdezést tudunk így beilleszteni és megjeleníteni.

Az alapértelmezettek mellett az egyes bővítményeknek is lehet saját shortcode készlete. Ilyen például a Geolocation bővítmény, ahol a fenti példához hasonló paraméterek alapján tudjuk szűrni a térképen megjelenő elemeket, illetve segítségével finomhangolhatjuk a térkép különféle méretarányait (pl.: [geolocation lat=42 lon=117 zoom=7 type=hybrid collection=5 tags=baseball height=500px width=500px]). További lehetőséget nyújt a Shortcode Carousel45 bővítmény, melynek segítségével automatikusan mozgó módon, galériaszerűen listázhatóak ki az elemek, mint például a legfrissebb feltöltések ([recent_carousel autoscroll=true interval=700 showtitles=true]).

Az Admin Images46 az adminisztrátori felületen lehetővé teszi olyan képek feltöltését is, amelyek nem tartoznak egyetlen elemhez sem. Ezek az önálló képek (pl. logók vagy más illusztrációk) szabadon beköthetők a virtuális kiállításokhoz és egyéb oldalakhoz. Folytatva a bővítmények felsorolásszerű bemutatását, a Social Bookmarking47 minden elemhez megosztás gombokat társít (pl. Facebook, Twitter) a nyilvános felületeken, míg a SimpleContactForm48 regisztráció nélküli üzenetküldésre használható. A hierarchikus gyűjteményépítés a Collection Tree49 bővítmény segítségével lehetséges, míg a PDF Embed50 bővítmény a PDF fájlok beágyazására szolgál.

A fentiekben volt már szó néhány crowdsourcing megoldásról (ld. Commenting, Contribution). A Scripto51 ezek sorába illeszkedik; segítségével szövegátiratok készülhetnek az egyes elemekhez. A bővítmény a MediaWiki szoftvert használva az adminisztrátori és a publikus oldalra is egy funkciókban gazdag felületet ad, melyen regisztráció után az egyes felhasználók elkészíthetik az átiratukat, javíthatóak az esetleges hibák, és adminisztrátori jóváhagyásra is van lehetőség. A felület mutatja az egyes átiratok készültségi fokát is.

8. ábra
Átirat készítése a Scripto bővítménnyel
Forrás: http://diyhistory.lib.uiowa.edu/transcribe/5098/159095

A feldolgozó munkát megkönnyítendő és egységesítendő, a Simple Vocab Plus52 bővítmény segítségével automatikus kiegészítés (autocomplete) funkciót ellátó tárgyszólistát tudunk készíteni a kiválasztott Dublin Core metaadatmezőkhöz. Így például a többször előforduló tárgyszavakat nem kell egyesével begépelni, és a tartalmi feltárás is sokkal egységesebb lesz.

Természetesen a különböző adatbázisok közötti szabványos kapcsolat és átjárhatóság megteremtésére létrejött OAI-PMH protokollt is ismeri az Omeka. Ezt a funkciót a következő két bővítmény segítségével lehet megvalósítani: az OAI-PMH Repository53 bővítménnyel exportálhatók a Dublin Core metaadatok, míg az OAI-PMH Harvester54 bővítmény a másik irányt biztosítja; segítségével importálhatóak az adatok a saját rendszerünkbe a különböző OAI-PMH kompatibilis adatszolgáltatóktól.

Már-már a szemantikus megoldásokra hasonlítva, az AvantRelationships55 bővítmény segítségével kapcsolati hálót hozhatunk létre az egyes elemek között. Egy rekord megtekintésekor a bővítmény megmutatja az adatbázisban található többi, definiált kapcsolódó elemet. A kapcsolati típusok a különböző igényeknek megfelelően szerkeszthetőek. A kapcsolat lehet egy- vagy kétirányú, illetve lehetnek közvetett kapcsolatok is.56

Az AvantSearch57 bővítmény kiterjedt keresési és találati lista megjelenítési lehetőségeket nyújt, teljes mértékben felülírva az Omeka beépített keresőjének funkcióit a nyilvános felületen. Tartalmaz egy összetett és egy egyszerű keresőt, illetve négyféle

9. ábra
Kapcsolati háló megjelenítése AvantRelationships
bővítménnyel
Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár által készített
látványtervek

találatilista-nézetet. Ha az AvantRelationships bővítmény is használatban van, akkor egy plusz ötödik nézet is elérhető, amely a találatok mellett a hozzájuk kapcsolódó elemeket is megjeleníti. A táblázatos és a képes megjelenítő nézetben egy-egy nézőkép (thumbnail) mutatja az elemhez tartozó képet. A beépített lightbox megjelenítő funkciónak köszönhetően erre a kis képre kattintva felugrik a kép nagyobb változata, a képek között nyilak segítségével lehet navigálni.

10. ábra
AvantSearch találati lista, táblázatnézetben
Forrás: https://bit.ly/3aZqHiu

11. ábra
AvantSearch találati lista, képnézetben
Forrás: https://bit.ly/3lmcyjZ

Az összetett kereső űrlapon megadható, hogy melyik Dublin Core mezőben szeretnénk keresni, hány darab találatot szeretnénk egy oldalon látni, illetve milyen nézetben jelenítse meg a találatokat. Lehet keresni címkék és kulcsszavak szerint is. A legnagyobb hátránya az Omeka beépített keresőjével szemben, hogy AvantSearch nem ad lehetőséget gyűjtemény szerinti keresésre. (Remélhetőleg ezt a hiányosságot hamarosan kiküszöbölik a fejlesztők.) Az AvantSearch egyelőre sajnos nem képes teljes szövegű keresésre, így leginkább a képi anyagokat tartalmazó adatbázisok estében jelent jó megoldást a metaadatok visszakeresésére.

Az alap Omeka szoftver összetett keresője szintén csak a metaadatokban képes keresni. A full-text keresés működéséhez további bővítmények telepítésére van szükség. Az egyik ilyen bővítmény a PDF Text58, mely létrehoz egy új „Szöveg” nevű mezőt a fájlok metaadatait tartalmazó adatbázisban, ahova lementi a PDF-ek teljes szövegét. Így már az Omeka beépített egyszerű keresője is alkalmazható teljes szövegű visszakeresésre, azonban ha az összetett keresőben is szeretnénk ezt a funkciót használni, akkor szükség van egy kiegészítő külső keresőmotor telepítésére. Az Omeka hivatalos oldalán két ilyet említenek, az egyik az Elasticsearch,59 a másik a Solr.60

Digitális gyűjteményépítés egy elképzelt példa alapján

A következőkben – mintegy esettanulmány jelleggel, képernyőképeken keresztül – egy Omeka alapú helytörténeti adatbázist mutatunk be. Az ilyen módon elképzelt archívum tartalmaz képeket, hang- és videóanyagokat, illetve szöveges dokumentumokat is, ahogyan az általában megszokott az ilyen típusú szolgáltatások esetében. Találhatóak benne korabeli fotók, képeslapok, hírlapok, helyi újságok, oral history jellegű hanganyagok. (Természetesen a korábban bemutatott alapfunkciók és bővítmények által biztosított lehetőségek kihasználásával.)

12. ábra
Az adatbázis nyitóoldala
Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár által készített
látványtervek

13. ábra
Gyűjtemények böngészése
Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár által készített
látványtervek

14. ábra
Beágyazott PDF rekordnézetben
Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár által készített
látványtervek

15. ábra
Hangfelvétel megjelenése rekordnézetben
Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár által készített
látványtervek

16. ábra
Videofelvétel megjelenése rekordnézetben
Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár által készített
látványtervek

17. ábra
Képeslapok galériaszerű megjelenítése
Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár által készített
látványtervek

Összegzés

A bemutatott magyar és nemzetközi példák segítségével, illetve az alapszoftver, továbbá a bővítmények funkcionalitásának prezentálása mellett az utolsó szakaszban elképzelt koncepción keresztül mind a szoftver által biztosított széleskörű lehetőségeket szerettük volna bemutatni. Azt reméljük, hogy átfogó képet sikerült nyújtani arról, hogy az Omeka jól használható a lokális közösségek igényeinek kiszolgálására a helytörténeti jellegű anyagok gyűjtésében, feldolgozásában és szolgáltatásában (legyenek azok korabeli fotók, képeslapok, újságok, térképek, naplók, visszaemlékezések, gyászjelentések vagy bármilyen digitalizált dokumentumtípus). Ez az ingyenes programcsomag talán segíthet választ adni arra a vákuumhelyzetre, amely tapasztalataink szerint mostanában jellemzi az ilyen típusú projekteket.

Az Omeka-t egy korábbi tanulmányban „könnyűsúlyú (lightweight)” megoldásként jellemezték61, amely megállapítás abszolút helytálló, jól meghatározza a szoftver helyét és potenciális felhasználási körét: több tízezer tételes, főként szöveges alapú tudományos repozitóriumépítésre nem a legjobb megoldás feltétlenül, de főként vizuális elemeket tartalmazó gyűjtemények építésére (pl. az SZTE Képtár és Médiatéka jelenleg 19 000 rekordot számlál) alkalmasabbnak tűnik a klasszikus repozitóriumszoftvereknél (DSpace, EPrints). Az Omeka helyi, saját intézményi fennhatóságon belül maradó megoldást ad, ugyanakkor az OAI-PMH kompatibilitáson keresztül természetesen nyitva hagyja az országos aggregáló szolgáltatásokhoz való kapcsolódás lehetőségét. A szoftver képességei mellett a modernebb architekturális felépítés és a testre szabható, felhasználóbarát dizájn (pl. többféle böngészőnézet, reszponzivitás) miatt is alkalmas lehet az olyan, lassan évtizedes korú megoldások kiváltására, mint amilyen a közkönyvtárak körében igen elterjedt JaDoX. A könyvtárhasználók körében egyre inkább alapvető elvárássá válik, hogy a helyi kötődésű tartalmak digitalizált, online hozzáférhető állományait is a napjainkban bevett, az interneten széles körben használt, megszokott, modern megoldások segítségével tudják használni. Minderre optimális megoldást nyújthat a tanulmányban bemutatott Omeka szoftvercsomag.

Jegyzetek és irodalmi hivatkozások

1.    SIRHÁN Bálint. Repozitóriumépítés: Válasszuk az Omeka open source rendszert! == Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 64. (2017) 12., p. 619-622. ISSN 1586-2984. Hozzáférhető: http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/1598/10361 [Megtekintve: 2020.07.22.]

2.   NAGY Dóra – NAGY Gyula. Haladó funkciók és innovatív fejlesztések az EPrints és Omeka szoftverek körében. == Networkshop 2019. Budapest: HUNGARNET Egyesület, [2019]. p. 121-130. ISBN 9786150072609. Hozzáférhető: https://doi.org/10.31915/NWS.2019.16 [Megtekintve: 2020.07.23.] Letölthető az MTAK REAL repozitóriumból is: http://real.mtak.hu/104947/

3.   NAGY Gyula – NAGY Dóra – SÁNDOR Ákos. Tömeges adatkonverzió és rugalmas export-import lehetőségek az EPrints, OJS és Omeka szoftverek körében. == Networkshop 2019. Budapest: HUNGARNET Egyesület, [2019]. p. 131-140. ISBN 9786150072609. Hozzáférhető: https://doi.org/10.31915/NWS.2019.16 [Megtekintve: 2020.07.23.] Letölthető az MTAK REAL repozitóriumból is: http://real.mtak.hu/104947/

4.   SZEPESI Judit. Digitalizálás a Németh László Városi Könyvtárban. == Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 53. (2006) 7-8., p. 349-353. ISSN 1586-2984. Hozzáférhető: http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=4467&issue_id=474.html [Megtekintve: 2020.07.22.]

5.   TÍMÁR Ferenc Illés. e-Könyvtár Szentes: Digitális helytörténeti gyűjtemény építése JaDoX elektronikus dokumentumkezelő rendszerben. [Diplomadolgozat.] [Szeged], Szegedi Tudományegyetem, 2013. Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg: http://diploma.bibl.u-szeged.hu/47310 [Megtekintve: 2020.07.22.]

6.   Omeka project == Omeka.org [online]. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://omeka.org/about/project [Megtekintve: 2020.07.22.]

7.   Omeka.net [online]. Vienna, Virginia: Corporation for Digital Scholarship, cop. 2020. Hozzáférhető: https://www.omeka.net/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

8.   [Omeka Classic fordítások]. == Transifex [online]. Walnut, CA, USA : Marousi, Attiki, Greece, Transifex, cop. 2020. Hozzáférhető: https://www.transifex.com/omeka/omeka [Megtekintve: 2020.07.22.]

9.   Systems requirements == Omeka classic user manual [online]. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/docs/Installation/System_Requirements [Megtekintve: 2020.07.22.]

10. Omeka classic user manual [elektronikus dok.]. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/docs [Megtekintve: 2020.07.22.]

11. Omeka Classic developer documentation [elektronikus dok.]. [Fairfax, Virginia]: Roy Rosenzweig Center for History and New Media Revision, cop. 2012-2018. Hozzáférhető: https://omeka.readthedocs.io/en/latest [Megtekintve:2020.07.22.]

12. Omeka Classic [online fórum]. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://forum.omeka.org/c/omeka-classic [Megtekintve: 2020.07.22.]

13. A Dublin Core [elektronikus dok.]. == A Magyar Elektronikus Könyvtár honlapja [online]. Irattár aloldal. Budapest : OSZK, cop. 2003-2020. Hozzáférhető: http://mek.oszk.hu/html/irattar/dc.htm [Megtekintve: 2020.07.22.]

14. Dublin Core Extended [elektronikus dok.]. == Omeka Classic [online]. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University, cop. 2007-2013, 2014. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/DublinCoreExtended/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

15  DCMI Metadata Terms. Creator DCMI Usage Board. == Dublin Core  Metadata Initiative [online]. [S. l.]: DCMI, date issued: 2020.01.20. Hozzáférhető: https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

16.  Contribution [szoftver]. == Omeka.org [online]. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.  Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/Contribution/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

17.  Guest User [szoftver]. == Omeka.org [online]. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.  Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/GuestUser/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

18.  Commenting [szoftver]. == Omeka.org [online]. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/Commenting/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

19.  Themes. == Omeka.org [online]. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/themes [Megtekintve: 2020.07.22.]

20.  Remembering the Real Winnie [elektronikus dok.]: The World’s Most Famous Bear Turns 100. Toronto: Ryerson University Library and Archives, [2014]. Hozzáférhető: http://therealwinnie.ryerson.ca/collection/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

21.  Omeka Everywhere [szoftver]. [Fairfax, Virginia]: Roy Rosenzweig Center for History, New Media, Ideum, The University of Connecticut’s Digital Media and Design Department, [s. a.].  Hozzáférhető: https://omeka.org/everywhere/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

22.  The September 11 Digital Archive: Saving The Histories of September 11, 2001. Roy Rosenzweig Center for History and New Media and American Social History Project/Center for Media and Learning. Proudly powered by Omeka. Copyright 2002-2020. Hozzáférhető: https://911digitalarchive.org/about [Megtekintve: 2020.07.22.]

23. NAGY-SÁNDOR Zsuzsa: Crowdsourcing [elektroni­kus dok.]: Az olvasó segít. Szeged : [s.n.], 2019. júl. 31. Hozzáférhető: https://www.slideshare.net/csmke/crowdsourcing-163906681 [Megtekintve: 2020.07.22.]

24.  Directory [elektronikus dok.] == Omeka.org [online]. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Az Omeka Classic szoftverrel készült digitális tartalmak listája. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/directory/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

25.  Cleveland Historical [online]. Cleveland: Center for Public History + Digital Humanities Department of History Cleveland State Univ., cop. 2020. Hozzáférhető: https://clevelandhistorical.org/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

26.  EHRI Documents [adatbázis] ==  European Holocaust Research Infrastructure project [online]. [S. l.]: EHRI Consortium, [2020]. Hozzáférhető: https://visualisations.ehri-project.eu/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

27.  EHRI Document Blog [online]. [S. l.]: EHRI Consortium, cop. 2015-2020. Hozzáférhető: https://blog.ehri-project.eu/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

28.  How to contribute to the EHRI Document Blog [elektronikus dok. g ==  EHRI Document Blog [online]. [S. l.]: EHRI Consortium, cop. 2015-2020. Hozzáférhető: https://blog.ehri-project.eu/about/contribute/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

29.  Magyar Shakespeare Archívum [online]. Az archívumot Almási Zsolt készítette. Béta verzió. [S. l.]: Almási Zsolt, [s. a.] Hozzáférhető: https://msha.btk.ppke.hu/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

30.  Magyar Fotóirodalmi Adatbázis [online]. [Budapest]: Emberi Erőforrások Minisztériuma ;  [Szeged]: Szegedi Tudományegyetem, Francia Tanszék, [s. a.] Hozzáférhető: http://fotoirodalom.hu/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

31.  PHLIT [online]: Répertoire de la Photolittérature Ancienne et Contemporaine. [Rennes]: CELLAM [etc.], [s.a.] Hozzáférhető: http://phlit.org/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

32.  Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár [online].  Budapest: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, 2020. Hozzáférhető: http://collections.milev.hu/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

33.  <1956> Digitális Gyűjtemény [online]. Budapest: OSA Archívum, [s. a.] Hozzáférhető: http://1956.osaarchivum.org/  [Megtekintve: 2020.07.22.]

34.  OSA [online]: The Vera and Donald Blinken Open Society Archives. Budapest : CEU, [s. a.] Hozzáférhető:  http://www.osaarchivum.org/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

35.  SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka [online]. [Szeged]: Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára, cop. 2019.  Hozzáférhető: https://mediateka.ek.szte.hu/  [Megtekintve: 2020.07.22.]

36.  Plugins == Omeka.org [online]. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Az Omeka-bővítmények listája. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins [Megtekintve: 2020.07.22.]

37.  Neatline [online]: Plot Your Course in Space and Time. Charlottesville, VA: Scholars’ Lab at the University of Virginia Library, [s. a.]. Omeka-bővítmény weblapja. Hozzáférhető: https://neatline.org/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

38.  Building History [online].  Chicago: IIT Paul V. Galvin Library, [s. a.]. Hozzáférhető: http://buildinghistory.iit.edu/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

39.  The Nicolay Copy of the Gettysburg Address [elektronikus dok.] == Neatline: Plot Your Course in Space and Time. Charlottesville, VA: Scholars’ Lab at the University of Virginia Library, August 13 2013. Hozzáférhető: http://neatline.dclure.org/neatline/show/gettysburg-address [Megtekintve: 2020.07.22.]

40.  The <Digital /> Declaration of Independence [eletronikus dok.] == Neatline: Plot Your Course in Space and Time. Charlottesville, VA: Scholars’ Lab at the University of Virginia Library, May 04 2014. Hozzáférhető: http://neatline.dclure.org/neatline/show/declaration-of-independence [Megtekintve: 2020.07.22.]

41.  Geolocation [szoftver]. == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.  Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/Geolocation/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

42.  Exhibit Builder [szoftver]. == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/ExhibitBuilder/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

43.  Exhibit Image Annotation [szoftver]. == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.  Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/ExhibitImageAnnotation/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

44.  Simple Pages [szoftver]. == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.  Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/SimplePages/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

45.  Shortcode Carousel [szoftver]. == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.  Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/ShortcodeCarousel/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

46.  Admin Images [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.  Hozzáférhető:  https://omeka.org/classic/plugins/AdminImages/  [Megtekintve: 2020.07.22.]

47.  Social Bookmarking [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.  Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/SocialBookmarking/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

48.  SimpleContactForm [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.  Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/SimpleContactForm/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

49.  Collection Tree [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.  Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/CollectionTree/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

50.  PDF Embed [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/PdfEmbed/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

51.  Scripto [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/Scripto/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

52.  Simple Vocab Plus [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/SimpleVocabPlus/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

53.  OAI-PMH Repository [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/OaiPmhRepository/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

54.  OAI-PMH Harvester [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/OaipmhHarvester/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

55.  AvantRelationships [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.  Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/AvantRelationships/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

56.  Relationships [elektronikus dok.] == Digital Archive. Southwest Harbor, Maine: Southwest Harbor Public Library, [s. a.]
Hozzáférhető: http://swhplibrary.net/archive/relationships/ [Megtekintve: 2020.07.22.] Az AvantRelationship bővítményről ld. a szöveg utolsó mondatát, illetve a linket, amely a https://github.com/gsoules/AvantRelationships oldalra visz.

57.  AvantSearch [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/AvantSearch/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

58.  PDF Text [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.  Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/PdfText/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

59.  Elasticsearch [szoftver] == Omeka.org [online]: Omeka Classic. [S. l.]: Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University.Hozzáférhető: https://omeka.org/classic/plugins/Elasticsearch/ [Megtekintve: 2020.07.22.]

60.  SolrSearch. == Scholarslab [online]. Charlotteswille, VA.: GitHub, Inc., 2020.  Hozzáférhető: https://github.com/scholarslab/SolrSearch [Megtekintve: 2020.07.22.]

61.  SIRHÁN Bálint. Repozitóriumépítés: válasszuk az Omeka open source rendszert! == Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 64. (2017) 12., p. 619-622. ISSN 1586-2984 Hozzáférhető: http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/1598/10361 [Megtekintve: 2020.07.22.]

Beérkezett: 2020. március 24.

A bejegyzés kategóriája: 2020. 3. szám
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!