Tartalom – 2020/2

Abstracts     177

INTÉZETVEZETŐI VISSZAEMLÉKEZÉSEK
DIPPOLD Péter: A Könyvtári Intézet első öt éve – 2000–2005      183

BARTOS Éva: A Könyvtári Intézet élén 2006–2011 között      187

BÁNKESZI Katalin: Hét év a Könyvtári Intézetben      191

HANGODI Ágnes: Egy megbízott igazgató emlékei      196

FEHÉR Miklós: Cseréptöredékek. Válogatás a Könyvtári
Intézet húsz esztendejének történetéből       199

TANULMÁNYOK
HEGYKÖZI Ilona – FAZOKAS Eszter: A Könyvtártudo-mányi Szakkönyvtár két évtizede a Könyvtári Intézetben       217

HANGODI Ágnes: Két évtized eredményei a határon túli
magyar könyvtárosok továbbképzésében – a Magyar Könyv-tárosok Kárpát-medencei Továbbképzési Hálózata      226

TÓTH Máté: Olvasás- és könyvtárhasználati kutatások a Könyvtári Intézetben     241

KOVÁCS Katalin: Húsz év után. A Könyvtári Figyelő 2000–2019 között      251

FEIMER Ágnes: A Külföldi folyóirat-figyelő rovat húsz éve (2000–2019)     266

MEZEY László Miklós: Jegyzetlapok a 3K históriájához (2004–2016)      271

KRONOLÓGIA
RÁCZ Ágnes: A Könyvtári Intézet első húsz éve
kronológiában elbeszélve ……………………………………………. 275

MŰHELY
BÉKÉSINÉ BOGNÁR Noémi Erika – NAGY Andor:
Könyvtárak.hu – könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál       333

KITEKINTÉS
TÓTH Máté: Az ALMPUB projekt      343

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány      351

Könyvtár- és tájékoztatásügy       357

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények       366

Munkafolyamatok és szolgáltatások      373

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek      383

Vezetés, irányítás       387

Felhasználók és használat       394

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés     401

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület       404

Kapcsolódó területek      406

Kategória: 2020. 2. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!