Tartalom – 2019/különszám

Tartalmi összefoglalók      5
Contents
     8

FEHÉR Miklós: A könyvtár sokkal több. Bevezető a különszám elé      9

TANULMÁNYOK
SÁGHI Ilona: A kulturális alapellátás szélesítése, erősödő
közösségek, cselekvő könyvtárak       11

BÓDOG András: Közösségben, a közösségért. A közösségi részvételen alapuló könyvtári működés lehetőségeiről a regionális szakmai napok és egy kutatás tapasztalatai
alapján       31

TÓTH Máté: A közkönyvtárak, múzeumok és levéltárak
társadalmi szerepei a szakmabeliek önértékelése tükrében       67

BÓDOG András: Az elkötelezett könyvtár: chicagói történetek  a könyvtárak közösségépítő szerepéről     80

BÓDOG András: Kapaszkodók és korlátok.
Körkép a hazai könyvtárak esélyegyenlőségi helyzetéről      104

Kategória: 2019. különszám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!