Tartalom – 2019/4

Rezümék – 2019/4

Abstracts     521

TANULMÁNYOK
SÜTHEŐ Péter: Digitális tartalmak azonosítása, hitelesítése, hiteles tartalomszolgáltatás       527
CSÍK Tibor: A neveléstudomány és oktatásügy magyar szakirodalmi adatbázisa       545

MŰHELY
BÉNYEI Miklós: 1964: A helyismereti szolgálat jogi megerősítése       558
FODOR János: Útra kelt helyek – a könyvtár mint állomás. Helyismereti gyűjtemények a mobilitás és élménymegosztás tükrében       565
KÉGLI Ferenc: Kertész Gyula (1935–2002), a helyismereti bibliográfus       574
NAGY Attila:
A közös történetek ereje. „A népmese napja” 2005–2019       577

MÚLTUNKBÓL
KÖVÉCS Ildikó: Egy tanfolyam emlékei – egyházi könyv-tárosok továbbképző tanfolyama 1973-ban       583
KNAPP Éva: Újabb ismeretlen XVIII. századi magyarországi nyomtatványok       595

NEKROLÓG
Péter László (1926–2019) emlékezete (Gyuris György)        602

Komáromi Sándor (1939–2019) (Dörgő Tibor)        608

Lakatos András (1943–2019)      609

KITEKINTÉS
STOICESCU, Alina:
Áttekintés a dán könyvtárosok adattudományt érintő kompetenciáiról és gyakorlati tevékenységeiről (Töm.: Németh Márton)       611

KÖNYVSZEMLE
Színes körkép egy összetett könyvtári területről. Szakkönyvtár a holnap határán.
Rózsa Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán. Budapest, KSH Kvt., 2018. 236 p. (Ism.: Németh Márton)       616

Csulyak István (1575–1645) kiadása
Reusner, Nicolaus: Icones sive Imagines viuae [...].
Szerk.: Dienes Dénes, Oláh Róbert. Sárospatak, Hernád K., ; Debrecen, TTRE Nagykönyvtára, 2018. [1249], [1] p.
Kísérő tanulmányok Miskolci Csulyak István peregrinációs albumához. 2018, 63 p. (Ism.: Bánfi Szilvia)         619

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány        623
Könyvtár- és tájékoztatásügy       627
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények       636
Munkafolyamatok és szolgáltatások       642
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek        652
Vezetés, irányítás        655
Felhasználók és használat         660
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés        664
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület       668
Kapcsolódó területek       673

Kategória: 2019. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!