Tartalom – 2019/2

Rezümék – 2019/2

Abstracts       191

TANULMÁNYOK
TÓSZEGI Zsuzsanna:
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR. 2. rész: A könyvtárak adatkezelői  szerepköre      195

KOLTAY Tibor: Új könyvtári feladatok az adatintenzív kutatás korában      211

HANGODI Ágnes: Képzések és továbbképzések a Könyvtári Intézet kínálatában       218

CZÁKNÉ SZOMOR Ildikó: Az Európai Unió információs és kommunikációs politikája,
az információs társadalom kialakulása, ennek hatása a magyarországi információs társadalom fejlődésére
     *e

SOMORJAI Noémi: Figyelni kell rájuk! Az LMBT fiatalok könyvtári ellátása      233

MŰHELY
HUBAY Miklós: Tények, mítoszok és lehetőségek a szemantikus web világában       245

SZABVÁNYOSÍTÁSI HÍREK
DANCS Szabolcs:
A megújuló könyvtári katalogizálás alapdokumentumainak magyar nyelvű kiadásai elé      254

A nemzetközi katalogizálási alapelvek magyar fordítása elé  (D. Sz.)       255

NEKROLÓG
Vajda Kornél (1946‒2019) halálára (Pogány György)       258

KITEKINTÉS
Z. KARVALICS László:
Libro de los Epitomés. Kutatói kom-mentárok egy lappangó kéziratos könyv fellelésének híréhez      260

MÚLTUNKBÓL
JÓNÁS Károly:
25 év az Országgyűlési Könyvtárban Szilágyi János fél évszázada a magyar kulturális életben       272

KOVÁCS Ilona: A Kovács Máté Alapítvány eredményei  és távlati programja       283

KÖNYVSZEMLE
Online

Szűts Zoltán: Online. Az internetes kommunikáció és a média története, elmélete, jelenségei Budapest, Wolters Kluwer, 2018. (Ism.: Tóth Máté)      289

Egy könyvtár ünnep- és hétköznapjai képekben: a Vörösmarty Mihály Könyvtár fotóalbuma

125 év Székesfehérváron az olvasók szolgálatában. Fotóalbum visszaemlékezésekkel. Pillanatképek a Vörösmarty Mihály
Könyvtár életéből. Szerk. Szőnyegi Hajnalka. Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály Könyvtár, 2018. (Ism.: Pogány György)      293

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány       295
Könyvtár- és tájékoztatásügy      300
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények      308
Munkafolyamatok és szolgáltatások      315
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek     328
Vezetés, irányítás      331
Felhasználók és használat      337
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés      341
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület      344
Kapcsolódó területek      348

Kategória: 2019. 2. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!