Szabványosítási hírek

(Jó) hírek a szabványosítás háza tájáról

Örömmel tájékoztatjuk a szabványosítás ügye iránt érdeklődő olvasóközönséget, hogy az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság (OKSZB)1 2015-2020-as időszakra elfogadott munkatervében foglaltak mára jelentős részben megvalósultak.

Lezajlott a honosításra kijelölt nemzetközi (ISO) szabványok magyarítása és bevezetése a nemzeti szabványállományba. Ezek a következők:

MSZ ISO 690:2018 Információ és dokumentáció. Irányelvek az információforrások bibliográfiai hivatkozásaihoz és idézéseihez

MSZ ISO 2108:2019 Információ és dokumentáció. Nemzetközi szabványos könyvazonosító szám (ISBN)

MSZ ISO 2789:2019 Információ és dokumentáció. Nemzetközi könyvtári statisztika
MSZ ISO 3297:2018 Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN)

MSZ ISO 11620:2019 Információ és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymutatók

MSZ ISO 16439:2019 Információ és dokumentáció. Módszerek és eljárások a könyvtárak hatásának felmérésére

MSZ ISO 27729:2018 Információ és Dokumentáció. Nemzetközi szabványos névazonosító (ISNI)

Az alábbi hivatkozási számú és című szabványok – a munkatervnek megfelelően – címoldalas jóváhagyó közleményes kiadásban, angol nyelven jelentek meg, illetve kerültek bevezetésre:

MSZ ISO 2709:2018 Információ és dokumentáció. Információs csereformátum

MSZ ISO 10957:2018 Információ és dokumentáció. Kották nemzetközi szabványos azonosító száma (ISMN)

MSZ ISO 15511:2018 Információ és dokumentáció. Könyvtárak és más hasonló szervezetek nemzetközi szab­ványos azonosítója (ISIL)

MSZ ISO 15836-1:2018 Információ és dokumentáció. A Dublin Core metaadat elemkészlete. 1. rész: Core-elemek

Az OSZK belépett az ETO Konzorciumba és megvásárolta az ETO új kiadásának mesterfájlját, amelynek implementálása az OKR névtérfejlesztési projektje keretében zajlik.

Megvásároltuk az RDA nemzetközi katalogizálási szabályzat fordítói jogait, elkezdtük a magyarítást. A bevezetéshez elkészült segédanyagok között találunk egy HUNMARC-MARC 21 megfeleltetési táblát, a MARC 21 mezőfordításait, készültek további módszertani anyagok, prezentációk stb.2

A munkaterv része volt ugyancsak a nemzetközi katalogizálási alapelvekről szóló IFLA-közlemény és az IFLA-féle könyvtári referenciamodell fordítása. Ezek elkészültek, megjelentetésük folyamatban van.3

Az OKSZB munkatervében foglaltak teljesítése mellett elkezdődött egy munkaterv-kiegészítés összeállítása az időközben megjelent, átültetendő szabványok, egyéb felmerülő feladatok alapján.

Dancs Szabolcs
az OKSZB és az MSZT/MCS 508 elnöke

Jegyzetek

1. http://www.oszk.hu/orszagos-konyvtari-szabvanyositasi-bizottsag (Megtek.: 2019. 05. 13.)

2. http://www.oszk.hu/rda-hu-munkacsoport (Megtek.: 2019. 05. 13.)

3. Ld. az erről szóló lenti rövid közleményt: „A megújuló könyvtári katalogizálás alapdokumentumainak magyar nyelvű kiadásai elé”

A bejegyzés kategóriája: 2019. 2. szám
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!