A megújuló könyvtári katalogizálás alapdokumentumainak magyar nyelvű kiadásai elé

A könyvtári katalogizálás jövőjét meghatározó két legfontosabb dokumentum a 2016-os kiadású Nyilatkozat a Nemzetközi katalogizálási alapelvekről (ICP) és a 2017-ben megjelent IFLA könyvtári referenciamodell (IFLA LRM). Az elmúlt években mindkettő fordítása elkészült, lektorálásuk ugyanakkor ezúttal a szokottnál is időigényesebb munkának bizonyult, betudhatóan annak, hogy a könyvtári szabványosítás hazai folyamatai, ezzel együtt a terminológia természetes fejlődése, ahogy arra Tóvári Judit is utal1, a múlt évtizedben hosszabb időre megtorpant, elszakítva a magyar szaknyelv formálódását a szemantikus irányzatok megjelenésével egy ütemben (át)alakuló nemzetközi szakzsargonétól.

A Könyvtári Figyelő következő számában közreadandó ICP-fordítást  többen és többször átnéztük, korrigáltuk, a kollégák visszajelzéseit kérve a szakmai nyilvánosság elé terjesztettük, emellett a következetes terminushasználatot segítő szótárat építve próbáltuk összehangolni az LRM magyarításával stb. A fordítás tükrözi az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság által egyhangúlag elfogadott terminológiát. (Az új szakszóhasználatot jóváhagyó egyik legutolsó e-mailt Koltay Klára írta bő egy héttel azelőtt, hogy itthagyott bennünket. Szakértő véleménye különösen sokat jelentett a számunkra…)

„Done is better than perfect” – e Sheryl Sandbergnek tulajdonított bölcs mondást követve úgy találtuk, a hazai könyvtári katalogizálás megújításának olyan szakaszába értünk, hogy nem késlekedhetünk tovább a Nemzetközi katalogizálás alapelvei és az IFLA LRM magyarításainak megjelentetésével, nyilvánossághoz való eljuttatásával: míg utóbbit, az IFLA-féle könyvtári referenciamodellt az IFLA vonatkozó oldalán2 tesszük csak közzé, addig terveink szerint az ICP fordítása – az online megjelenés – mellett e folyóirat következő számának hasábjain is napvilágot lát majd.

Jegyzetek

1. TÓVÁRI Judit: A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései. = Könyvtári Figyelő, 28. (64.) évf. 2018. 3. sz. 364-376. p.

2. https://www.ifla.org/publications/node/11412 (Megtek.: 2019. 05. 13.)

A bejegyzés kategóriája: 2019. 2. szám
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!