Tartalom – 2018/3

Rezümék – 2018/3

Abstracts      341

TANULMÁNYOK
HORVÁTH Zoltánné: Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 1. rész: Értelmezések és alkalmazások  könyvtári nézőpontból      345

MŰHELY
DANCS Szabolcs: Bevezető Tóvári Judit A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései című cikkéhez      363
TÓVÁRI Judit: A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései      364

E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK
BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: Módszertan és eszköztár elektronikus tanulási környezetben        377

MÚLTUNKBÓL
POGÁNYÉ RÓZSA Gabriella: Historia domus 1945–1950.
Források és adalékok a magyar Honvédség Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtára és a Honvédorvos című szakfolyóirat történetéhez       391
BIBOR Máté János: „nem kartoték-adat”. Soltész Zoltánné hagyatéka az ELTE BTK KITI Könyvtárában       402
JÓNÁS Károly: A magyar képviselőház első könyvtárnokai       417
BORVÖLGYI Györgyi: Hűséggel és bátorsággal: Mecénás Batthyányak      424

KITEKINTÉS
DANCS Szabolcs: Még mindig arra a temetésre várnak…
Az új generációs INTERMARC-ban rejlő ígéretek és kihívások (Peyrard, S. – Roche, M.: Still waiting for that funeral. The challenges and promises of a next-gen INTERMARC)      426

KÖNYVSZEMLE
A látható könyvtár
Acél Zsolt: A látható  könyvtár. A palatiumi Apolló-könyvtár és a római irodalmi élet. (Budapest, Gondolat, 2018. 222 p.) (Ism.: Pogány György)     431

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai = Incu­nabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae (PFK–INC), Összeáll. W. Salgó Ágnes, (Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2017. 258 p.) (Ism.: Bánfi Szilvia)      435

Huszonegy könyv a gyermek- és felnőttkorból – hat évtized után
Bényei Miklós: Újraolvasva – hatvan, hatvanöt év múlva (Debrecen, Kiss József Kvk., 2018. 144 p.)  (Ism.: Murányi Lajos)      438

Az én könyvtáram program első eredményei már érzékelhetők

Félidejéhez érkezett Az én könyvtáram program

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány      443
Könyvtár- és tájékoztatásügy      447
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények      454
Munkafolyamatok és szolgáltatások       461
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       471
Vezetés, irányítás       473
Felhasználók és használat       478
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés       483
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület       488
Kapcsolódó területek       494

Kategória: 2018. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!