Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás
EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt

Contents      5

Tartalmi összefoglalók      6

FEHÉR Miklós: A különszám elé      11

TÓTH Máté: A vendégszerkesztő bevezetője       13

TANULMÁNYOK
Módszertani fejlesztések. Áttekintés a munkacsoportok
módszertani munkájáról 
(BOGNÁR Noémi Erika – BOGNÁRNÉ LOVÁSZ Katalin – JÁVORKA Brigitta –
TÓTH Máté összeállítása)       17

TÓTH Máté: A Közösségek Hete könyvtári programjai.
Egy országos gyorsfelmérés adatai        28

LAKI Ildikó: Az életminőség és a könyvtár változó szerepe
A könyvtár intézményi szerepe és értéke       36

JUHÁSZ Erika: „Egy nyelven beszélünk…?”
Különbség helyett közösség      39

BOGNÁRNÉ LOVÁSZ Katalin: Társadalmiasítás: közösségi részvétel és a tizenévesek.
A Z generáció bevonása a könyvtárak életébe       47

CSÉPÁNYI Zoltán: „Avasd be Te az olvasót kedvenc
könyveid világába!” A Nagy Könyves Beavatás országos
olvasásnépszerűsítő program 
      56

JENEINÉ ECSERI Mariann: Fiatalok könyvtára Cegléden          68

EGRI Krisztina: Game on! Gamifikáció alkalmazása
a könyvtári informatika oktatásában
      76

KITEKINTÉS
JOHNSTON, Jamie: Beszélgetésre épülő programok svéd és norvég közkönyvtárakban. Esettanulmányok a közkönyvtárak integrációban betöltött szerepéről (Ford.: Németh Márton)     83

RUKAT, Rafał: Nevelés, szolgáltatás vagy animáció?
A közkönyvtár kultúrateremtő szerepe egy lengyel faluban
(Töm.: Csikász-Nagy Ágnes)        90

KÖNYVSZEMLE
Marketing/forradalom a könyvtárban
BIZZLE, Ben: Start a revolution. Stop acting like a library.
Chicago, ALA, 2015. 194 p. (Ism.: Szabó Piroska)         95

Változó funkciók, átalakuló könyvtári terek és gyűjtemények
Space and collections earning their keep. Transfor­mation,
technologies, retooling. Ed. Joseph Hafner, Diane Koen.

Berlin, De Gruyter Saur, cop. 2016. VI, 209 p.
(Ism.: Szabó Piroska)         97

Játsszunk a könyvtárban!
FOLMAR, David: Game it up! Using gamification to incentivize your library. Lanham, Rowman & Littlefield, cop. 2015. – XIII,  133 p. (Ism.: Csikász-Nagy Ágnes)        101

Fókuszváltás – közkönyvtárak közösségépítő szerepben
EDWARDS, Julie Biando – ROBINSON, Melissa S. – UNGER, Kelley Rae: Transforming libraries building communities.
The community-centered library. Lanham, The Scarecrow
Press, 2013. XXII, 230 p. (Ism.: Szabó Piroska)        103