„Avasd be Te az olvasót kedvenc könyveid világába!”

A Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő program

 „Ez az egész egy új szintre emelte az olvasást.
Rengeteg nagyszerű könyvet ismerhettünk meg a verseny által,
amit magunktól lehet, hogy nem találtunk volna meg.”

5en a világ ellen – Miskolc

A Z-generáció – az 1995 után született korosztály – gondolkodásában, kulturális termék- fogyasztási szokásaiban lényegesen eltér a korábbi nemzedékektől. Ők azok, akik beleszülettek a digitális technológiák világába, és életüknek minden percét, az információ megszerzését és elérhetőségét az e-világ határozza meg, így természetesen a kialakult olvasási szokásaikat is.*

A kamaszok olvasóvá nevelése az idősebb generáció feladata. Meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális világban segítenék a fiatalokat, hogy életük szerves része legyen az irodalom, és szabad idejüket szívesen töltsék olvasással.

A digitális technológiát mesterfokon elsajátító fiatalok még mindig fontosnak tartják a nyomtatott könyvek világát, de senki nem olvas már ugyanolyan hatékonyan, mint korábban. Az élményszerző olvasás nem tűnt el teljesen. Vannak olyan könyvek, amelyek a fiatalokat le tudják kötni, és vannak kedvelt szerzők, akik könyveit népszerű dolog olvasni. A kamaszok szórakozást, kikapcsolódást várnak a könyvektől.

A könyvtárak is érzik e változásokat, ezért a  maguk sajátos eszközeikkel próbálják az olvasás rangját visszaadni, a könyveket megszerettetni, a kortárs kultúrát megismertetni a fiatalokkal, és olyan könyveket adni a kezükbe, amelyek igazi olvasmányélményt nyújtanak nekik.

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egy kedves olvasmányélménybe szeretnénk beavatni valakit, több-kevesebb sikerrel.

A Nagy Könyves Beavatásban olyan csapatok vettek részt, amelyeknek tagjai már ismerték egymást. A játék, a könyvek és a történetek azonban lehetőséget adtak egymás jobb megismerésérére, amire a mai rohanó világunkban kevés az esély.

A történeteken keresztül számos sorssal, személyiséggel, élethelyzettel találkoztak, amelyek az olvasás és a kreatív játékok megoldása során közelebb kerültek hozzájuk, így az élmény megsokszorozódott. Maradandóbb nyomot hagyott, mintha egyedül ismerkedtek volna meg az olvasmányokkal.

A Nagy Könyves Beavatásban a résztvevők elolvasták, átélték, kipróbálták, újrajátszották, beavatták az olvasókat kedvenc könyveik világába! Mindezt közösen, egy jó csapattal!

Kezdetek

2015-ben határoztuk el, hogy az egri Bródy Sándor Könyvtár Központi Könyvtárának kölcsönző részlegében kamaszoknak szánt ún. „young adult”, a mi szóhasználatunkban TiniZug-nak keresztelt olvasósarkot alakítunk ki. Az volt a célunk, hogy a dokumentumok széles és színes kínálatával azokat a fiatalokat csábítsuk ide, akik kinőtték a gyermekkönyvtár állományát, de még ismeretlen számukra a felnőtt irodalom világa. A TiniZug kialakításakor komplex megvalósításban gondolkoztunk, melynek egyik eleme lett egy olyan olvasásnépszerűsítő játékprogram elindítása, mellyel megszólítható ez a korosztály, és ugyanakkor népszerűsíthető a kialakított új különgyűjtemény is. Több olvasásnépszerűsítő programot ismertünk, melyek minket is inspiráltak: pl. a budapesti Kerületünk Könyvkirályai, a gödöllői Olvasók Diadala, illetve a brit Summer Reading Challenge.

A Nagy Könyves Beavatás Heves megyében

Az említett népszerűsítő programokat továbbgondoltuk, figyelembe véve környezetünk adottságait, majd szisztematikusan átnéztük a könyvesboltok fiataloknak szóló sikerlistáit, hogy kiválaszthassuk a legmegfelelőbb könyvet. A választásunk egy 1988-ban született amerikai szerző, Veronica Roth népszerű és világhírű bestsellerére, A beavatott (Divergent) című trilógiára esett, amely „A Nagy Könyves Beavatás” elnevezésű olvasásnépszerűsítő program alapját szolgáltatta. A fiatalok körében jól ismert mű az utópisztikus Chicagót mutatja be, melyben a társadalom öt csoportra tagolódik, mindegyik csoport egy-egy értéket, illetve tulajdonságot képvisel, ami meghatározza az életüket. Ők az Őszinték, az Önfeláldozók, a Bátrak, a Barátságosak és a Műveltek. Az év egy bizonyos napján a mindenkori tizenhat éveseknek el kell dönteniük, melyik csoporthoz kívánnak tartozni, és ennek kell szentelniük életük hátralevő részét.

A regény címéből fakadóan azonnal kínálkozott az ötlet a játék elnevezéséhez is: A Nagy Könyves Beavatás. A szlogen kitalálásakor is a „beavatott” és a „beavatás” szavakkal játszottunk, és fontosnak tartottuk azt is, hogy megjelenjen benne a „könyv” vagy az „olvasás” szó. Így született meg végül a program szlogenje: Avasd be Te az olvasót kedvenc könyveid világába!”

A Nagy Könyves Beavatás célja

A program elindításakor nem titkolt célunk az volt, hogy az olvasás váljon élménnyé és hasznos időtöltéssé a tinik körében. Két kötelező olvasmány között tartsanak egy kis szünetet, olvassanak nekik szóló irodalmat, a számítástechnika adta lehetőségekkel dolgozzák fel a műveket, és mindezt könyvek között, könyvtári környezetben tegyék.

A játék

A tervek között szerepelt, hogy a beavatási játék kapcsán minél több fiatallal megismertetjük a TiniZugot, ezért személyesen kerestük fel az egri középiskolákat. Jártunk az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnáziumban, a Dobó István Gimnáziumban, az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép és Alapfokú Művészeti Iskolája és Pedagógiai Intézetben, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban, az egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában. Egy-egy előadás keretében bemutattuk könyvtárunk legújabb közösségi terének szolgáltatásait és a hely lehetőségeit, illetve biztattuk őket arra, hogy vegyenek részt kreatív olvasásnépszerűsítő akciónkban.

A Nagy Könyves Beavatás online játék 2015. október 11-én, a Könyves Vasárnapon indult el Heves megyében, ekkor tartottuk meg a Választási Ünnepséget, amikor a jelentkezőket a hét csoport egyikébe sorsoltuk, így jött létre a Barátságosak, a Bátrak, a Csoportnélküliek, az Elfajzottak, a Műveltek, az Önfeláldozók és az Őszinték csapata. Innentől kezdve pedig nem volt megállás a játékosok számára. Fél éven át versenyeztek a csoportok egymással. Minden csoport egy általunk összeállított könyvlistáról választhatott havonta két könyvet és tette mindezt körforgásszerűen, hónapról-hónapra más-más csoport listájából jelölve. Az ún. „Könyvválasztó”-ban a kortárs magyar és külföldi szerzők könyvei szerepeltek, illetve néhány klasszikusnak számító mű is bekerült a listába. A tinik közösen írták meg a könyvajánlóikat. Választhattak, hogy rövid összefoglalót készítenek a történetről, vagy elkezdett mondatokat fejeznek be (pl. „Azért tetszett a könyv, mert…”, „Kedvenc szereplőm…”, vagy „Megváltoztatnám a könyvben…”). Ezután 10-fokú skálán értékelték a könyveket (pl.: őszinteség, bátorság, önfeláldozás, barátság, műveltség, romantika), közben egy másik kiválasztott kötethez kreatív feladatként montázst, szövegfelhőt készítettek, újraterveztek könyvborítókat, megjelenítettek egy szabadon választott jelenetet fotó formájában a műből, illetve zenei aláfestést választottak az olvasmányhoz. Mindezek mellett havonta találkoztak kortárs magyar írókkal is a fiatalok. Minden hónap végén online küldték el nekünk az élmények leírásait, és a kreatívan megoldott feladatokat, melyeket folyamatosan töltöttem fel a könyvtár honlapjára (www.brody.iif.hu/hu/tinizug), és rendhagyó formában a polcokon is egyfajta könyvjelzőként megjelenítésre kerültek, valamint a játék blog oldalán, anagykonyveseavatas.blog.hu-n is elolvasható mind az idő közben elkészült a 84 könyvajánló. 2016. április 27-én mindenre fény derült, és győztest hirdettünk. Az olvasásnépszerűsítő játékot végül a hatvani Széchenyi István Római Katolikus Középiskola csapata, a „Csoportnélküliek” csapata nyerte meg. Külön jutalmaztuk A Nagy Könyves Beavatás „Legjobb könyvajánlóját” és a „Legjobb kreatív feladatát”. Előbbit az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola „Bátrak” csoportja, utóbbit szintén az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjai, a „Barátságosak” csoportja vihette haza.*

A játékot a helyi média a kezdetektől egészen az eredményhirdetésig végigkísérte.

 1. ábra
Választási Ünnepség Mészöly Ágnessel a TiniZugban 2015-ben

A Nagy Könyves Beavatás – szerte az országban

„Az indulás – Egyetlen döntés, amelytől megváltozol.”(Veronica Roth: A beavatott)

A 2015-ben helyi kezdeményezésként indult Heves megyei „A Nagy Könyves Beavatás” program 2016-ban országos méretűvé válhatott az Informatikai és Könyvtári Szövetség, illetve a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Az immár nagyságrendet lépett olvasásnépszerűsítő program a lebonyolítás támogatása érdekében némi frissítésre szorult. Az irányításra két helyszínt jelöltünk ki: a játék központja és egyik munkacsoportja az egri Bródy Sándor Könyvtárban működött, a másik munkacsoport a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban dolgozott.

Az országos akció indulása előtt legfontosabb feladatunk a játékszabály aktualizálása volt, melyhez segítséget adtak saját korábbi tapasztalataink A Heves megyei Nagy Könyves Beavatásból.

A játék négy pillérre épült: a beavató lapokra, kreatív feladatokra, a beavatott (olvasó)klubokra és a Könyvválasztóra.

2. ábra
A Nagy Könyves Beavatás felépítése

Beavató lapok

A beavató lap elnevezés a könyvajánló fogalmát takarja. Minden egyes könyvet ún. beavató lapokon dolgoztak föl a csoportok. Az ajánlás két részből állt: az első részben választhattak a fiatalok, hogy vagy egy rövid összefoglalót készítenek a választott könyvről, vagy a megkezdett mondatokat fejezik be (Azért volt jó olvasni, mert…, Ne olvassa el, aki…, Annak ajánlom, aki…, Lennék/nem lennék a regényben főhős, mert…, Megváltoztatnám a könyvben …). Az ajánló második részében tízfokú érzelmi skálán pontozták a köteteket az alapkönyv kategóriái szerint, vagyis, mennyire volt jellemző a könyvre például: a Barátság, a Bátorság, az Önfeláldozás, a Műveltség, az Őszinteség. A beavató lap tervezése során a versenyzők tudták, hogy a játék végén a legjobbnak ítélt könyvajánlók bekerülnek a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ innovatív fejlesztésébe, a Könyvsúgo elnevezésű, fiataloknak szánt könyvajánló adatbázisba.

Kreatív feladatok

A kreatív feladatok tervezése során nem hagyományos módon akartuk megszólítani a tinédzsereket, mert az volt a célunk, hogy a fiatalok az általuk szívesen használt eszközök segítségével valósítsák meg a kért munkát. Tegyék próbára a fantáziájukat, képzelőerejüket, esetenként még a megszokott komfortzónájuktól való elszakadást is elvártuk. A verseny előre haladtával a kreatív feladatok nehézségi foka növekedett, megoldásuk pedig meghatározott sorrendben történt.

1. forduló: Montázskészítés

A játékot egy látványos, de mégis egyszerűbb feladat elkészítésével akartuk indítani, így a legjobb választásnak a montázskészítés bizonyult, melyben a csapatok idézeteket, mondatokat ragadtak ki a szövegkörnyezetből. Jellemző eszközöket, szimbólumokat, a könyvborító egyes elemeit jelenítették meg kép formájában.

2. forduló: Zenei aláfestés

A korosztályhoz az egyik legközelebb álló feladat a könyvekhez kapcsolódó, azok hangulatához illő zenei aláfestés keresése volt, melyben Youtube videó URL címének beküldését, és rövid indoklást vártunk a választott zenékhez a csoportoktól. A zeneszámok kiválasztását korlátoztuk, minimum három, maximum öt dalt küldhettek be a játékosok.

3. forduló: Könyves sms

Igazi kihívást jelentett a csapatoknak az, hogy 160 karakterben vagyis egy sms-nyi terjedelemben össze tudják-e foglalni a választott olvasmány tartalmát. A 160 karaktert átlépni nem lehetett, vagyis „két sms-t” nem küldhettek el.

4. forduló: Újratervezés

E fordulótól kezdve komolyabb számítógépes programokat, illetve digitális eszközöket vehettek igénybe a versenyzők. Ekkor az eredeti könyvborító újragondolására került sor vagy plakáttervet készíthettek a megjelölt regényhez.

5. forduló: Visszajátszás

Az egyik legizgalmasabb kreatív feladatnak bizonyult a könyv egy szabadon választott jelenetének fotózása, a szereplők megjelenítése fotó formájában. A személyek lehettek a játékosok maguk, de felkérhettek másokat is. Eljátszhatták akár figurákkal, babákkal is.

6. forduló: Szimulációs játék

A beavatott című regényben fontos dramaturgiai szerepet játszik a szimulált valóság. Innen jött az ötlet a videó forgatáshoz. A legkomplexebb, legbonyolultabb és leglátványosabb kreatív feladat egy könyvtrailer (filmes könyvajánló) elkészítése volt a könyv tetszőlegesen választott jelenetéhez vagy a könyv egészéhez. A szimulációs videóban a játékosok kipróbálhatták milyen rendezőnek, producernek, operatőrnek vagy főszereplőnek lenni, leforgatták, elkészítettek saját könyves videó ajánlójukat.

7. forduló: Fanfiction

A fordulóban a történet újratöltését kértük a versenyzőktől. A „rajongói átírás” közben a csoportok belehelyezkedtek az író és a regény szereplőinek világába. Megoldásként születtek előzmények, illetve folytatások a történethez, átírtak nekik nem tetsző részeket, mert másképp képzelték el.

Beavatott (olvasó)klubok

A klubok létrehozásával a közösségi lét formálása és a csapatépítés volt a fő cél, melyhez a könyvtári környezet adta a hátteret. A játék ideje alatt a csoportoknak minimum három könyvtári programon való részvételt igazoltak a program típusától függetlenül. Ezekhez az alkalmakhoz külön jelenléti ív készült, mely minden versenyző és könyvtáros/pedagógus számára elérhető volt a weboldalon. A lapokat e-mailben, szkennelt formában juttatták el hozzánk a játék utolsó napjáig. Nemcsak könyvtári programokon vehettek részt, hanem saját olvasóklubot is alakíthattak, ahol megbeszélhették a választott regény tartalmát, közösen töltötték ki a beavató lapot, együtt oldották meg a kreatív feladatot a könyvtárakban, és ötletelhettek a játékkal kapcsolatban. Ezen alkalmakat szintén igazolták az előre elkészített formanyomtatványon. A klubok működése közben barátságok szövődtek, erősödtek meg. A baráti társaságok pedig a játék befejeződése után is aktív könyvtárhasználók maradtak.

Könyvválasztó

A játék egyik kulcseleme a 210 könyvet tartalmazó könyvlista volt. A verseny előkészítési szakaszában hetekig tartott a megfelelő könyvek kiválasztása, melynek szempontjai a következőek voltak:

mellőzzük a kötelező olvasmányokat,

fókuszáljunk a kortárs magyar és külföldi szerzők könyveire,

keressünk fiatalokról/fiataloknak szóló szórakoztató könyveket,

keressünk problémamegoldó köteteket, melyek segítenek a fiataloknak az őket körülvevő világ megértésében,

ajánljunk a tinik számára is szórakoztató, kikapcsolódást nyújtó klasszikus irodalmat.

A köteteket tematikusan gyűjtöttük és a tervezésnek e szakaszában ismét segítségünkre volt Veronica Roth története. Hiszen a regényben jól megismert csoportnevek és a csoportok legfőbb értékei, tulajdonságai szerint soroltuk az egyes köteteket a harmincas csoportokba az alábbiak szerint:

 1. táblázat
A könyvcsoportok tematikája

Végül a program időtartamát ütemeztük. A rendelkezésre álló öt hónapot az alábbiak szerint osztottuk fel:

1. forduló: 2016. október 5. – 2016. október 25.

2. forduló: 2016. október 26. – 2016. november 15.

3. forduló: 2016. november 16. – 2016. december 6.

4. forduló: 2016. december 7. – 2017. január 3.

5. forduló: 2017. január 4. – 2017. január 24.

6. forduló: 2017. január 25. – 2017. február 14.

7. forduló: 2017. február 15. – 2017. március 8.

Marketing

A Nagy Könyves Beavatás híréről először a könyvtárakat, könyvtárosokat értesítettük. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Megyei és Városi Könyvtári Tagozatának ülésen hallották először a könyvtáros kollégák a program legfontosabb információit. Felkerült a könyvtárosok Katalist levelezőrendszerére, továbbá elektronikus úton elküldtük az iskolai könyvtárakba is a játék felhívását és szabályait tartalmazó anyagokat.

3. ábra
A Nagy Könyves Beavatás infografikája

A fiatalokat olyan csatornákon próbáltuk elérni, ahol szívesen mozognak, több időt töltenek el. Így youtubereket kerestünk föl (pl. Csecse Attilát, aki Instragram storyjában invitálta a tiniket, hogy jelentkezzenek a programra), népszerű bloggereket kértünk fel a játék népszerűsítésére (pl. Deszy, Kelly és Lupi), és a Facebook közösségi oldalon ismert könyves oldalak segítségét is kértük, amelyek bejegyzéseit szívesen olvassuk mi is, és nagyszámú követővel rendelkeznek.

A regisztrációs időszakot megelőzően promóciós kisfilmet forgattunk A Nagy Könyves Beavatáshoz. A videó elkészítéséhez az AIDA modellt alkalmaztuk:

(A) Attention – Figyelemfelkeltés

Három ifjú lány a könyvtári polcok között olyan regényt talál, amely megváltoztatja az életüket.

(I) Interest – Érdeklődés felkeltése

A könyvtárakban rengeteg élmény, kaland, szórakozás és móka várja a tiniket.

(D) Desire – Vágyak felkeltése

Jelentkezzetek!

(A) Action – Cselekvés

A játék részletei: könyvajánlók, kreatív feladatok készítése, beavatott klubok működése.

A kisfilm végén a szereplők közösen mondják el A Nagy Könyves Beavatás szlogenét: „Avasd be Te az olvasót kedvenc könyveid világába!”

A videóban látható három fiatal szerepére a 2015–2016-os Heves megyei A Nagy Könyves Beavatás győztes csapatát, a hatvani Csoportnélkülieket kértük fel. A videót vágás és szerkesztés után A Nagy Könyves Beavatás Youtube csatornáján tettük közzé: (https://www.youtube.com/watch?v=IvYhs2UycCE).

Az országos projekt indulásához infografika készült. Az infografika a tartalommarketing egyik hatásos eszköze. Rajz, fénykép és a szöveg együttes alkalmazása, mindezen területek formanyelvének felhasználásával létrejövő illusztráció. Több mint egy fénykép, összetettebb, mint egy rajz és sokkal informatívabb, mint az önmagában álló írott szöveg. Az infografika legnagyobb előnye, hogy rendkívül szemléletesen kommunikálja a lényeget. A néző sokkal hamarabb jut hozzá az információhoz, mintha ugyanezt egy leírt szöveg olvasásával tenné.*

Zsüri

Korábbi, „Kamaszokra hangolva” című pályázatunk során nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk Mészöly Ágnes és Lázár Ildikó írónőkkel, akiket felkértünk arra, hogy értékeljék, illetve pontozzák a csapatok beavató lapjait, vagyis az elkészült könyvajánlókat. Örömmel mondtak igent, annak ellenére, hogy a játék kezdetén nem tudtuk előre pontosan hány csapat fog jelentkezni.

Mészöly Ágnes így biztatta a fiatalokat: „Még hogy az olvasás magányos dolog! Legfeljebb ha a szobádba bújva, titokban csinálod… De ha velünk játszol, ha csatlakozol a Nagy Könyves Beavatásba, megtapasztalhatod, hogy az olvasás lehet csapatmunka is. Keress társakat, ajánlj könyvet, tervezz, gondolkodj, engedd szabadjára a kreativitásodat, és nyerj – ne csak tapasztalatot!”

Lázár Ildikó is hasonlóan lelkesítő gondolatokat fogalmazott meg a leendő csoportoknak:

„Szeretem a könyvet – mondja Fekete István és szerencsére sokan egyetértünk vele. „Szeretem a könyvet, és úgy nézek rá mindig, mint a csodára. Mint elmúlt vagy élő lelkek néma- vagy hangosfilmjére, titkos jelekbe zárt örömére vagy fájdalmára.” „Számomra a könyv nem pusztán olvasmány. Ha kényezteti a lelkemet, zene, ha megelevenednek a sorai, film, ha megérint, festmény. De ami a legfontosabb, én is hiszek bennük, ahogy az író.”

„Hittem … hittem! És sohasem bántam meg. Néha – majdnem mindig nem azt találtam, ami a könyvekben meg volt írva, hanem annál sokkal többet. Békességet, magányt, halat, vadat, madarat, de mindig találtam valamit és a végén – nem mondhatom, hogy nagy érték, – de megtaláltam: – magamat.”

„A Nagy Könyves Beavatás az egyik legjobb kezdeményezés, amivel az utóbbi időben találkoztam. Játéknak tűnik, de nem az. Annál jóval több. Gazdagságot ad a résztvevőknek, amelynek értékét sosem veszi el tőlük senki. Barátságok szövődnek, erősödik az összetartozás érzése és a könyveknek köszönhetően felbecsülhetetlen értékű utazásban lesz részük. A Nagy Könyves Utazás is lehetne a neve. Amely hamarosan kezdődik. Jegy nem kell hozzá, csak elhatározás, hogy részt vesztek egy olyan kalandban, ahol nem csak önmagatokra találhattok, hanem kincsekre, „kavicsokra” is!”

Míg a beavató lapokat a két írónő értékelte, addig a kreatív feladatokat egy-egy könyvtáros kolléga pontozta. Így részt vettek a játék zsűrizésében:

 • a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár,
 • a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár,
 • a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár,
 • a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár,
 • a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
 • és a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, munkatársai.

A játék lebonyolítása. Kapcsolattartás

2016. szeptember 14-én, elindult a regisztráció a nagykonyvesbeavatas.hu internetes oldalon. Ettől kezdve folyamatosan érkeztek a csapatregisztrációk olyannyira, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel egy héttel meghosszabbítottuk a jelentkezés időtartamát. Magyarország legkülönbözőbb pontjairól érkezett regisztráció a versenyre a következő településekről:

4. ábra
„Élő Térkép” a regisztrált csapatokról

A Nagy Könyves Beavatás végül 96 csapattal, összesen 382 fiatallal vette kezdetét 2016. október 5-én, az Országos Könyvtári Napok „Könyvválasztó” napján.

A kreatív kihívás újabb kulcsfontosságú tényezője a folyamatos (állandó) kommunikáció és kapcsolattartás, hiszen főképp online játékról beszélhetünk. A kapcsolattartásnak többféle módját alkalmaztuk:

 • elektronikus levelezés,
 • a program hivatalos weboldala,
 • a program hivatalos Facebook közösségi oldala,
 • zárt Facebook csoport,
 • telefon,
 • személyes kommunikáció (leginkább a Heves megyei csapatokkal).

A kommunikáció főként a Facebook közösségi oldalon és e-mailben történt. A játék minden fontos mozzanatáról (fordulók határideje, a feladatok feltöltésének részletes módja, a kreatív feladatok leírása, számítógépes programok javaslata, használata, segédanyagok) elektronikus levélből értesültek a fiatalok, és természetesen ezen információk a nagykonyvesbeavatas.hu weboldalon is megtalálhatóak voltak. A csoportok körében leginkább kedvelt kommunikációs csatornának a Facebook bizonyult. A kapcsolattartást kiemelt módon kezeltük, a program lelke volt. Egyetlen levél sem maradhatott megválaszolatlanul, a felmerült kérdéseket, problémákat minél hamarabb próbáltuk megoldani.

A Nagy Könyves Beavatás időtartama alatt szinte minden nap került fel új hír, esemény, a témához köthető közlés a weboldalra. A legjobb, legegyedibb beavató lapokat először „Napi idézet” formájában külön is publikáltuk. A napi idézetek megosztása után a kreatív feladatokat részesítettük előnyben, ezekhez kapcsoltuk a hozzájuk tartozó könyvajánlókat. Decemberben például a beérkezett „Könyves SMS” kreatív feladatokat egy Adventi naptár rejtette, így minden nap egy-egy üzenetet tartalmazott a csoportoktól. Az „Újratervezés” elnevezésű kreatív feladatot „Eredeti vs. újratervezett könyvborító” formájában osztottuk meg, vagyis a feldolgozott regény eredeti, és a csapatok által újraalkotott címlapját egymás mellé helyeztük el, így a verseny követőinek könnyű volt az összehasonlítás, szembetűnőek voltak a különbségek.

A verseny félidejében nyereményjátékot hirdettünk a csapatok között. Szerettük volna megtudni, hogy a csoportoknak mit jelent A Nagy Könyves Beavatás mint életérzés. Élménybeszámolókat vártunk, melynek a formáját nem kötöttük meg. Így a szöveges élmények mellett érkezett képes és videós beszámoló is. Végül a videós sorsolást a program Facebook oldalán tartottuk 2017. február 2-án, Mészöly Ágnes Szabadlábon című művének kötetei pedig a kecskeméti Anonymus Társasághoz kerültek, akik így vélekedtek A Nagy Könyves Beavatásról:

„Mindhármunk számára ez a verseny egy új, izgalmas kaland. Azt csinálhatjuk, amit szeretünk, olvasni. A feladatok megoldása közben sok új könyvvel ismerkedtünk meg. A könyvekhez kapcsolódó feladatok még érdekesebbé, izgalmasabbá tették az olvasást. Úgy éreztük, mintha a könyvek részévé váltunk volna. Szerintünk nagyon jó ötlet, hogy Veronica Roth A beavatott könyve a verseny alapja. Olyan mintha a történet egy keretet adna magának a versenynek. Néha olyan érzésünk van, mintha nem is verseny lenne, hanem egy jó csapatépítő. Érdekes látni, hogy mások hogyan dolgoznak fel egy-egy könyvet, így pedig kedvet kapunk más olyan könyvek elolvasásához is, amelyek a saját feladatunkhoz nem kötődnek, de a könyvlistában szerepelnek. Szerintünk az is nagyon jó, hogy nem csak egy témában íródott könyveket kell olvasni. Sok téma van, és így mindenki meg tudja találni a saját kedvencét. Már most, ahogy már egyre inkább közeledünk a verseny végéhez, hiányérzetünk van. A verseny akaratlanul is az életünk része lett. Beszélünk róla, csináljuk teljes erővel. Megmondjuk őszintén, hiányozni fog. Jó kis elfoglaltság volt, és reméljük jövőre is lesz valami hasonló, mert akkor ránk tutira számíthattok. Még akkor is, ha mi már be lettünk avatva.”

Eredményhirdetés

Az eredményhirdetés során a szemünk előtt lebegett az „Oscar díjátadó” hangulata, így próbáltuk ennek fényében megszervezni az eseményt. Mészöly Ágnes írónővel közösen választottuk ki azt a hét könyvajánlót, melyet a Legjobb könyvajánló Különdíj kategóriában jelöltünk. A könyvtáros zsűritagok, illetve az egri és a gödöllői munkacsoport közösen javasolt díjazásra egy-egy kreatív munkát a Legkreatívabb feladat Különdíjra, így ebben a kategóriában összesen tizennégy jelöltünk lett. A különdíjak várományosainak listáját egy héttel az eredményhirdetés előtt publikáltuk. Természetesen az utolsó forduló pontjait, így az összpontszámokat is visszatartottuk, csak a záró eseményen, az eredményhirdetésen derült fény a győztes csapatok nevére. Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy a záró programnak az Országos Széchényi Könyvtár adott otthont, hiszen sok fiatal ezen a napon lépett be ide először, és ismerte meg az ország első könyvtárát.

A Nagy Könyves Beavatást szinte végig vezette a szegedi Lyra csapat, akik 2017. március 25-én meg is nyerték a versenyt.

5. ábra
Öt hónapot vártunk erre a pillanatra: a szegedi Lyra csapat megnyerte A Nagy Könyves Beavatást

Második helyen végzett a salgótarjáni Lostinbooks csapat, míg harmadik helyen a ráckevei Scriptorius csapat zárt, akik a Legjobb könyvajánló Különdíjat is hazavitték. A Legkreatívabb feladat Különdíjat a miskolci Szóköz csapat szimulációs játéka kapta.

6. ábra
Második helyen a salgótarjáni Lostinbooks csapat végzett

7. ábra
Harmadik helyen a ráckevei Scriptorius csapat végzett, akik a Legjobb könyvajánló Különdíjat is bezsebelték

8. ábra
a Legkreatívabb feladat Különdíjat a miskolci Szóköz csapat kapta

Összegzés

A Nagy Könyves Beavatás egy nagy összefogás eredménye, hiszen a megvalósulását segítették az ország több könyvtárának könyvtárosai, pedagógusok és támogatók, akik nélkül szintén nem indulhatott volna el a program.

Úgy gondolom, hogy két sztereotípia dőlt meg A Nagy Könyves Beavatás során. Az egyik, hogy sokszor mondjuk és halljuk: az olvasás magányos dolog. Ebben a játékban a fiatalok csapatban dolgoztak, nagy hangsúly volt a közös munkán, amit a tinik többször is kiemeltek. A másik megdőlni látszó feltevés, hogy a mai kamaszok nem olvasnak, vagy éppen nem olvasnak eleget. Ezt mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy három hét leforgása alatt 382 tini jelentkezett a játékra Magyarország különböző településeiről.

„…nem az számít, hogy mi van leírva, hanem az, hogy az a valami hogyan van megírva. Így válhat egy egyszerű, hétköznapi srác mindennapi története nagyszerűvé, és így válhat egy igazán érdekes alaptörténettel rendelkező sci-fi dögunalmas tömegregénnyé. Egész életünkben egy pazar könyvet keresünk. Ezzel a versennyel, a Nagy Könyves Beavatással, a csapatomnak – köztük nekem is – sikerült megtalálni ezt a csodát. És remélem rajtunk kívül még sok más embernek is. Úgy érzem ez a verseny – amit nem szívesen nevezek annak, hiszen ez inkább játék – sokat adott hozzám. Átformált és előhozta a jobbik énem. Szerény véleményem szerint mind jobbak lettünk. Könyvről-könyvre haladva fejlődtünk, hogy végül másokat is jobbá tehessünk. Számunkra, a saját és a csapatom számára, ezt jelenti ez a játék.” Visszatérők – Eger

Irodalomjegyzék

1.    CSÉPÁNYI Zoltán: TiniZug – középpontban a tini olvasók. in: Kapcsolat, 2016, XXV. évfolyam 1-2. szám, 16. p.

2.    TARI Annamária: Z generáció. Budapest: Tericum Kiadó, 2011. – 348. p.

3.    https://www.sikermarketing.hu/infografika_mi_az_az_infogra fika_es_miert_jo Letöltés ideje: 2017. 05. 24.

A bejegyzés kategóriája: 2017. különszám
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!