Tartalom – 2017/4

Rezümék – 2017/4

Abstracts     491

TANULMÁNYOK
ANDAHÁZI SZEGHY Viktor: Honvédségi szakkönyvtári gyűjtemények. Helyzetkép     495

KOLTAY Tibor – MURÁNYI Péter – JÁVORSZKY  Ferenc – AMBERG Eszter:
Szerzői jogi műveltség a magyar könyvtárosok körében
     507

MűHELY
NÉMETH Tibor: A biográfiai index műfajának megújítási kísérlete a Magyar Életrajzi Kalauzban
1. rész: Elméleti alapok és a rendszer kiépítése
    
519

E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK
Előszó a sorozathoz (Bánkeszi Katalin)      540

BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit:
Az elektronikus tanulás, avagy gondolatok az e-learning világáról     541

MÚLTUNKBÓL
POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: Magyar királyi honvédségi tiszti magánkönyvtárak a XIX–XX. század fordulóján      549

MEGSZÓLÍTOTT ELŐDÖK
KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: „Tudatosan vállalta a könyvtárosságot, s évtizedeken keresztül hűséggel szol­gálta választott hivatását egyetlen munkahelyén, a Budapesti Egyetemi Könyvtárban” Vértesy Miklós (1907–1991)      563

KITEKINTÉS
NÉMETH Márton: Nemzetközi körkép a webarchiválás gyakorlatáról      575

GAÁLNÉ KALYDY Dóra: LIBER Journèes – LIBER napok könyvtárvezetőknek      583

DANCS Szabolcs: Új utakon az RDA – rövid jelentés a European RDA Interest Group 2017-es éves találkozójáról       589

KÖNYVSZEMLE
Nem lenyelni – rágni! Z. Karvalics László Szó-kalauzáról
KARVALICS László, Z.:
Informatorium. Szó-kalauz a kortárs információs kultúrához.
Budapest, Tinta Kvk., 2017. 532, [1] p. (Ism.: Koltay Tibor)      591

Könyv a biblioterápiáról
Béres Judit:
„Azért olvasok, hogy éljek”. Az olvasás-népszerűsítéstől  az irodalomterápiáig.
Pécs, Kronosz Kiadó, 2017. 292 p. (Ism.: Hajnal Ward Judit)       595

A nyomdászok Petőfije
Simon Melinda:
A nyomdászok Petőfije: Morócz Jenő és a többi „poéta szaktárs”.
Budapest, MTA KIK, Jaffa K. 2016. 110 p. (Ism.:Pogány György)      598

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány        601

Könyvtár- és tájékoztatásügy       605

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények      614

Munkafolyamatok és szolgáltatások       621

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek      634

Vezetés, irányítás      635

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés      643

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület     645

Kapcsolódó területek     651

Kategória: 2017. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!