Tartalom – 2017/3

Rezümék – 2017/3

Abstracts      321

TANULMÁNYOK
KOVÁCS Ilona: Hungarika/diaszpóra-kutatás az Országos Széchényi Könyvtárban a Mikes Kelemen Program előtt       325

BARTOS Éva: Kételyek és megerősítések a segítő könyvtár létjogosultságáról     337

MŰHELY
KOLTAY Tibor: Új kapuőr-e a kutatóknak szánt közösségi média?       342

HOLL András – BILICSI Erika: ORCID – egy újabb szerző-azonosító a tudományos közleményekhez      346

KITEKINTÉS
BOGNÁR Noémi Erika – JÁVORKA Brigitta – SZABÓ Piroska – TÓTH Máté: Az e-kötelespéldányok beszolgáltatásának szabályozása – Nemzetközi kitekintés     351

DANCS Szabolcs: Oszd meg, és ne uralkodj! Beszámoló az OCLC EMEA regionális konferenciájáról      362

HORVÁTH Zoltánné: Hálózati metaadat univerzum – könyvtárak válaszútnál. Az OCLC EMEA 2017. évi
konferenciájának útkeresései
      368

MÚLTUNKBÓL
SONNEVEND Péter: Könyvtár a „kultúrforradalomban” A Szabad Nép  könyvtárról és olvasásról  (1945–1956)      385

POGÁNY György: Olvasómozgalmak, olvasói kampányok 1945–1956 között      402

KÖNYVSZEMLE
Olvasótábori lélekpendítés.
Forráskiadvány közeli múltunk könyvtár- és művelődéstörténetéről

Lélekpendítés 1. A hatvani olvasótáborosok kalandozása
a Kárpát-medencében 1972–2001. Szerk. Bacsa Tibor, Kocsis István, Kovács Gábor, Hatvan, 2016. (Ism.: Nagy Attila)      417

Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára

MONOKgraphia. Szerk. Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina. [Budapest], Kossuth, cop. 2016. 847 p.
(Ism.: Pogány György)      425

Könyvbemutató és konferencia a kunszentmiklósi református gimnáziumban

Balogh Mihály – Kisari Ottilia: Fejezetek a kunszentmiklósi református gimnáziumi könyvtár történetéből.
A huszonöt éves Pro Bibliotheca Baksayana Alapítvány. [Budapest] :
Magyarországi  Református Egyh. Zsinati Hiv., 2016. 149 p. (Ism.: Keveházi Katalin)       430

A boldog békeidők (Belle Époque) nemzetközi kulturális kapcsolatai információtörténeti perspektívában

Information beyond borders : international cultural and intellectual exchange in the Belle Époque.
[Ed.] by Warden Boyd Rayward. [et al.] ; London, New York, Routledge, cop. 2014.  336 p. (Ism.: Németh Márton)      e*

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ  (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány      433

Könyvtár- és tájékoztatásügy       434

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények      445

Munkafolyamatok és szolgáltatások      454

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek      471

Vezetés, irányítás       472

Felhasználók és használat      476

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés       482

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület      484

Kapcsolódó területek      485

Kategória: 2017. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!