Abstracts     5

TANULMÁNYOK

SIPOS Anna Magdolna: A folyóiratkrízisről. A szakfolyóiratok kiadási modelljének változásairól és áremelkedési
tendenciáiról könyvtáros szemmel. 1. rész
     9

HOLL András: Elektronikus folyóiratok – helyzetkép     31

MŰHELY

MONOK István: Kulturális digitalizálás. A könyvnyomtatás ígéret volt ‒ és az internet?     36

RÁCZ Ágnes: A nemzeti könyvtár szerepe a magyar könyvtári hálózatban. Korreferátum az MKE rendezvényén    42

MÚLTUNKBÓL

BÉNYEI Miklós: Kovács Máté és a Könyvtártudományi Tanulmányok    46

CSÍK Tibor: Az információtudomány létrejötte és Horváth Tibor információtudományi eszméinek gyökerei    56

MEGSZÓLÍTOTT ELŐDÖK

KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: „Könyvtárosnak való vagyok, ez érdekel engem.” Walleshausen Gyula (1923‒2010)    68

KITEKINTÉS

DANCS Szabolcs: RDA-kitekintés. Példák az angol-amerikai katalogizálási szabályzat európai átültetéseire      85

SONNEVEND Péter: Orosz könyvtárak a változó világban     90

KÖNYVSZEMLE

Emlékkönyv Dörnyei Sándor tiszteletére

Alexander multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére.
Szerk. Perger Péter. Budapest, Argumentum K. ; OSZK, 2016. 214 p. (Ism.: Pogány György)     99

A genius loci. Jeles elmék gondolatai Bényei Miklós
válogatásában

A szülőföld varázsa. Idézetek ötven év olvasmányaiból.
Összeáll. Bényei Miklós. Kiad. az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete. Győr, MKE, 2016. 50 p.
(Ism.: Czeglédi László)      103

A föld- és éggömb – az oktatás eszköze, a lakás dísze…

Plihál Katalin: Nyomtatott magyar föld- és éggömbök 1840–1990. + DVD-ROM. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2016. 232 p.
(Ism.: Klinghammer István)      105

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány      109

Könyvtár- és tájékoztatásügy      112

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     121

Munkafolyamatok és szolgáltatások      133

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek      143

Vezetés, irányítás     143

Felhasználók és használat    148

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés     153

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület     156

Kapcsolódó területek     158