Tartalom – 2016/4

Rezümék – 2016/4

Abstracts        467

TANULMÁNYOK
RÓZSA Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán 2. rész: A magyar szakkönyvtári rendszer és az országos szakkönyvtárak      47
SIPOS Anna Magdolna: Könyvtárosból informatikus könyvtáros – az OTDK dolgozatok tükrében       488
KOÓSNÉ TÖRÖK Erzsébet: Tehetséggondozás: könyvtáros diáktudósok.
Könyvtáros hallgatók az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon
      500
CZÁKNÉ SZOMOR Ildikó: Változások időszaka.
Uniós e-dokumentumok használata az Országgyűlési Könyvtár EU Letéti Gyűjtemény szaktájékoztató tevékenységében
     (e)*

MEGSZÓLÍTOTT ELŐDÖK
KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna:
„A Széchényi Könyvtár nemcsak kenyeret adott nekem évtizedekig, hanem hivatást is”.
Kozocsa Sándor (1904–1991) 
      512

KITEKINTÉS
DANCS Szabolcs: A V4 országok könyvtárosainak válaszai a digitális kor kihívásaira      523
Az IFLA Közkönyvtárak Szekciójának összeállítása
a menekültek könyvtári ellátásáról (Töm.: Murányi Lajos)
         536

KÖNYVSZEMLE
Kutatás 2.0
Koltay Tibor – Špiranec, Sonja – Z. Karvalics László:
Research 2.0 and the future of information literacy. London, Chandos, 2015. (Ism.: Hajnal Ward Judit)      541

Nagy adat, kis adat, nincs adat
Borgman, Christine L.: Big data, little data, no data.
Scholarship int the networked world. MA, MIT Press, 2015. (Ism.: Koltay Tibor)       544

Könyv az első magyaróvári nyomdáról, id.  Czéh Sándor és fia műhelyéről
Helle Mária: A vásári cédulától az agrárszakkönyvekig.
A magyaróvári Czéh-nyomda kiadványainak  bibliográfiája 1836–1909-ig. Budapest, OSZK, Gondolat, 2015.
(Ism.: Murányi Lajos)       547

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány       551
Könyvtár- és tájékoztatásügy       553
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények      561
Munkafolyamatok és szolgáltatások       566
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       577
Vezetés, irányítás        581
Felhasználók és használat        582
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés        584
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület       587
Kapcsolódó területek       588

Kategória: 2016. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!