Abstracts        309

TANULMÁNYOK
RÓZSA Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán
1. rész: A szakkönyvtárügy nemzetközi trendjei és a külföldi szakkönyvtárak        313

P. TOLDI Márta: Olvasóközönség valóságos és virtuális térben.
A Berzsenyi Dániel Könyvtár életvilága a „digitális  reneszánszban”        
327

MIKULÁS Gábor: Három magyar közkönyvtár kultúra- és leadership-vizsgálata.
A magyar könyvtárosok versenyképes irányításra vágynak        338

MŰHELY
RÁCZ Ágnes: Házi ünnepek az Országos Széchényi Könyvtárban.
A hűség és a kiemelkedő szakmai teljesítmények jutalmazási formái és alkalmai       355

MEGSZÓLÍTOTT ELŐDÖK
KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna:
Borsa Gedeon, az ízig-vérig bibliográfus          362

MÚLTUNKBÓL
KÉGLI Ferenc: Éberség és káderpolitika az Országos Könyvtári Központ életében         377

KITEKINTÉS
DANCS Szabolcs: Újra a könyvtári szolgáltatási platformokról (és egyéb könyvtári rendszerekről)
Marshall Breeding 2016-os jelentése nyomán         391

KISS Eszter: Könyvtári szolgáltatások a tudomány szolgálatában. Német térképtári szolgáltatások       397

KÖNYVSZEMLE
Náci politikus, diplomata vagy könyvtári szakember?
Jegyzetek egy biográfiához

Wanninger, S.: „Herr Hitler, ich erkläre meine Bereitwilligkeit zur Mitarbeit.” Rudolf Buttmann (1885–1947). Politiker und Bibliothekar zwischen bürgerlicher Tradition und Nationalsozialismus. Wiesbaden: Harrassowitz V., 2014. 591 p. (Ism.: Sonnevend Péter)         401

A magyar-német kapcsolatok képeskönyve

Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. – Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből.
Szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett. Budapest,
Széchényi-Nationalbibliothek – Országos Széchényi Könyvtár, 2016. 111 p. (Ism.: Pogány György)        407

Három évtized. Faragó Tamás tudománytörténeti könyve

Faragó Tamás: Három évtized. A KSH Könyvtár Történeti Statisztikai Kutatócsoportjának története 1954–1985. Bp.,
KSH Könyvtár, 2015. (Ism.: Bényei Miklós)       411

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ
(REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány       415

Könyvtár- és tájékoztatásügy       417

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények       423

Munkafolyamatok és szolgáltatások      430

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       442

Vezetés, irányítás      444

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés       447

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület         453

Kapcsolódó területek        458