Tartalom – 2016/2.

Rezümék – 2016/2

Abstracts         165

TANULMÁNYOK
TÓTH Máté – JÁVORKA Brigitta: A városi könyvtárak helyzete         169
BODA Gáborné – SZÉKELYNÉ TÖRÖK Tünde: Szabványos bibliográfiai rekordok a minőségi szolgáltatás érdekében.
A közös katalógusépítés tapasztalatai az ELTE könyvtáraiban         185
KOLTAY Tibor: A sokarcú információs műveltség néhány új arca         193

MŰHELY
GULYÁS Enikő: Tartalomelemzés fejlesztő biblioterápiás csoportban         199

MÚLTUNKBÓL
SONNEVEND Péter: A hazai könyvtárügy szovjetizálása felé (1947–1948)         209
KNAPP Éva: Az ELTE Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványainak bővülése a 18. század második felétől         227

MEGSZÓLÍTOTT ELŐDÖK
KISZL Péter–PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: „Szép szellemi szolgálat ez”. Marót Miklós (1928–2006)         231

KITEKINTÉS
NÉMETH Márton: Mozaikok a göteborgi könyvvásárról         245

KÖNYVSZEMLE
Digitális kompetenciák felmérése
SIPOS Anna Magdolna – VARGA Katalin – EGERVÁRI Dóra: Net! Mindenekfelett? Kompetenciák a
digitális univerzumban. [Pécs]: PTE FEEK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015. 267 p.
– http://mek.oszk.hu/14700/14787/14787.pdf (Ism.: Koltay Tibor)         251

Ketten ugyanarról
HAJNAL WARD Judit: Nyitott könyvtár. Budapest : Kalligram, 2015. 298 p. (Ism.: Koltay Tibor ; Tóth Béla István)         254

Kosáry Domokos, a könyvtáros
Kosáry Domokos, az Agrártudományi Egyetem tudomány-
szervező könyvtárigazgatója : Forráskiadvány a Magyar
Agrártudományi Egyetemen, Kosáry Domokos alkalmazása
alatt keletkezett, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban őrzött iratokból. Szerk. Koósné Török Erzsébet, Kissné
Bognár Krisztina. Gödöllő : [Szent István Egyetem], 2015.
248 p. (Ism.: Bényei Miklós)         258

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATFIGYELŐ (REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány        261
Könyvtár- és tájékoztatásügy         264
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények         274
Munkafolyamatok és szolgáltatások         275
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek         286
Vezetés, irányítás         286
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés         297
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület           300
Kapcsolódó területek         301

Kategória: 2016. 2. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!