Tartalom – 2016/1

Rezümé - 2016/1

Abstracts      5

TANULMÁNYOK
AMBERG Eszter: A nyílt hozzáférésű dokumentumok és a repozitóriumok üzemeltetésének jogi kérdései       9

G. TÓTH Anita: A biblioterápia klinikai alkalmazásáról     14

FODOR János: A tudomány könyvtári ünnepe. Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II. konferencia
az ELTE  Bölcsészettudományi Karán
       25

MŰHELY
DANCS Szabolcs: Hírek a könyvtári szabványosítás háza tájáról. Az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság
megalakulása      
30

MÚLTUNKBÓL
KÉGLI Ferenc: Adalékok könyvtárügyünk homályos éveiről 1945–1949. Az Országos Könyvtári Központ első évei
és a körzeti könyvtárak szervezése
      34

POGÁNY György: „Munkáját alaposság, lelkiismeretesség és széles látókör jellemzi”Goriupp Alisz emlékezete      51

GYURICZA Andrea: A Nemzeti Casino       59

RENDHAGYÓ NEKROLÓG
Berlász Jenő (1911–2015) Fülep Katalin      70

Függelék I. Életrajz – Munkásság – Program (Berlász Jenő önéletrajza 1945-ből)      72

Függelék II. Berlász Jenő 1936 és 2000 között nyomtatásban megjelent munkái, tanulmányai és cikkei
(Összeáll.: Buzási János)      74

Berlász Jenő könyvtártörténeti tanulmányai az OSZK Híradó hasábjain (Összeáll.: Rácz Ágnes)      76

KITEKINTÉS
DANCS Szabolcs: Névtér építése nemzeti könyvtári környezetben és a bibliográfiai metamorfózis     77

NÉMETH Márton: Mozaikok az információs műveltség európai konferenciájáról (ECIL, 2015)     86

KÖNYVSZEMLE
Mindenes könyv a tájékoztatásról
NAGY Enikő:
A tájékoztató szolgáltatások evolúciója a magyarországi közkönyvtárakban.
Szentes, 2014. (Ism.: Vörös Klára)       91

Hódmezővásárhelyi társadalmi egyletek. Barátné Hajdu Ágnes kismonográfiája
BARÁTNÉ HAJDU Ágnes:
Társadalmi egyletek a két világháború között és a koalíciós időszakban Hódmezővásárhelyen
Hódmezővásárhely, Németh László Városi Könyvtár, 2015.
(Ism.: Bényei Miklós)     94

„Kezembe vészem, olvasom, és arról elmélkedem”

Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Szerk. Gáborjáni Szabó
Botond és Oláh Róbert, Debrecen, Tiszántúli Ref. Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015. (Ism.: Bényei Miklós)     97

Sikeres kutatási stratégiák: Nyelvészet
GANTERT, Klaus:
Erfolgreich Recherchieren. Linguistik.
Berlin – Boston, de Gruyter – Saur, 2013. (Ism.: ModriánHorváth Bernadett, Dudás Anikó)     e*

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATFIGYELŐ (REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány      101
Könyvtár- és tájékoztatásügy       105
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     123
Munkafolyamatok és szolgáltatások       125
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       140
Vezetés, irányítás       140
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés       156
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület       158
Kapcsolódó területek       159

* ‒ Csak elektronikusan

Kategória: 2016. 1. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!