Abstracts      5

TANULMÁNYOK
AMBERG Eszter: A nyílt hozzáférésű dokumentumok
és a repozitóriumok üzemeltetésének jogi kérdései       9

G. TÓTH Anita: A biblioterápia klinikai alkalmazásáról     14

FODOR János: A tudomány könyvtári ünnepe.
Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II. konferencia
az ELTE  Bölcsészettudományi Karán
       25

MÛHELY
DANCS Szabolcs: Hírek a könyvtári szabványosítás háza
tájáról. Az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság
megalakulása      
30

MÚLTUNKBÓL
KÉGLI Ferenc: Adalékok könyvtárügyünk homályos éveiről 1945–1949. Az Országos Könyvtári Központ első évei
és a körzeti könyvtárak szervezése
      34

POGÁNY György: „Munkáját alaposság, lelkiismeretesség
és széles látókör jellemzi” – Goriupp Alisz emlékezete      51

GYURICZA Andrea: A Nemzeti Casino       59

RENDHAGYÓ NEKROLÓG
Berlász Jenő (1911–2015) Fülep Katalin      70

Függelék I. Életrajz – Munkásság – Program (Berlász Jenő
önéletrajza 1945-ből)      72

Függelék II. Berlász Jenő 1936 és 2000 között nyomtatás-
ban megjelent munkái, tanulmányai és cikkei
(Összeáll.: Buzási János)      74

Berlász Jenő könyvtártörténeti tanulmányai az OSZK Híradó hasábjain (Összeáll.: Rácz Ágnes)      76

KITEKINTÉS
DANCS Szabolcs: Névtér építése nemzeti könyvtári
környezetben és a bibliográfiai metamorfózis     77

NÉMETH Márton: Mozaikok az információs műveltség
európai konferenciájáról (ECIL, 2015)     86

KÖNYVSZEMLE
Mindenes könyv a tájékoztatásról
NAGY Enikő:
A tájékoztató szolgáltatások evolúciója a magyar-
országi közkönyvtárakban. Szentes, 2014. (Ism.: Vörös Klára)              91

Hódmezővásárhelyi társadalmi egyletek. Barátné Hajdu
Ágnes kismonográfiája
BARÁTNÉ HAJDU Ágnes:
Társadalmi egyletek a két világ-
háború között és a koalíciós időszakban Hódmezővásárhelyen
Hódmezővásárhely, Németh László Városi Könyvtár, 2015.
(Ism.: Bényei Miklós)     94

„Kezembe vészem, olvasom, és arról elmélkedem”

Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi
működésének 50. évfordulójára. Szerk. Gáborjáni Szabó
Botond és Oláh Róbert, Debrecen, Tiszántúli Ref. Egyház-
kerületi Gyűjtemények, 2015. (Ism.: Bényei Miklós)     97

Sikeres kutatási stratégiák: Nyelvészet
GANTERT, Klaus:
Erfolgreich Recherchieren. Linguistik.
Berlin – Boston, de Gruyter – Saur, 2013. (Ism.: Modrián-
Horváth Bernadett, Dudás Anikó) 
   e*

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ
Könyvtár- és információtudomány      101
Könyvtár- és tájékoztatásügy       105
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     123
Munkafolyamatok és szolgáltatások       125
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek       140
Vezetés, irányítás       140
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés       156
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület       158
Kapcsolódó területek       159

* ‒ Csak elektronikusan