Abstracts     439

TANULMÁNYOK
KISZL Péter: Tudományos örökség és gyorsuló fejlődés – könyvtárosképzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen      443
HORVÁTH Zoltánné: A hálózat vonzásában. A „linked data” szétfeszíti a könyvtári katalógusok kereteit    463
DANCS Szabolcs: A jogvédett művek közös jogkezelésének, digitalizálásának és legális szolgáltatásának
aktuális kérdései      482
FODOR János: Könyvtári szereplehetőségek a közösségi médiában     489

MŰHELY
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjnyertes pályaművei (2. rész)
DULA Marina: A többnyelvű tezauruszok kialakítási lehetőségei     494
GIRHINY Eszter: Filmelőzetes és kötelező olvasmányok. Lehetőség a Z-generáció olvasóvá nevelésére?  508

MÚLTUNKBÓL
POGÁNY György: Igazolóbizottsági eljárás és B-listázás az Országos Széchényi Könyvtárban (2. rész)     517
NAGY Balázs: A gyulai olvasókörök és közönségük     523

KÖNYVSZEMLE
A bibliográfiai információk és a szemantikus web
WILLER, Mirna – DUNSIRE, Gordon: Bibliographic information organization in the semantic web. Oxford, Cambridge, New Delhi, Chandos Publishing, 2013. (Ism.: Dudás Anikó)     533
Könyvtári jövőkép – optimista szemmel
SIPOS Anna Magdolna: Könyvtári reneszánsz. Könyvtárak az információs társadalomban 2.0 [elektronikus dokumentum] Bp., Kossuth K. 2015. (NÉRO 13–14.) (Ism.: Hegyközi Ilona)     539
„A könyvtár nem az, aminek elsőre látszik”
TÓTH Máté: Könyvtár és közösség. Bp., Argumentum, 2015. (Ism.: Tóth Béla István)     542

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány    547
Könyvtár- és tájékoztatásügy     549
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények      556
Munkafolyamatok és szolgáltatások      565
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek     576
Vezetés, irányítás     576
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés      593
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület      596
Kapcsolódó területek     597