Tartalom – 2015/3

Rezümé - 2015/3

Abstracts         297

TANULMÁNYOK
BARÁTNÉ HAJDU Ágnes – BODA Gáborné KÖNTÖS Nelli: Tehetséggondozás az egyetemi könyvtárosképzésben       301
JUHÁSZ Éva: „Makkokból tölgyfákká nőni” – a coaching és alkalmazása egy cég és egy könyvtár gyakorlatában       313
HORVÁTH Ádám: Gondolatok a szemantikus webről és egyben az ALIADA szoftverről        319

MŰHELY
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjnyertes pályaművei (1. rész):
NAGY Andor: Az e-könyves DRM-technológiák biztonságosságának vizsgálata        327

MÚLTUNKBÓL
POGÁNY György: Igazolóbizottsági eljárás és B-listázás az Országos Széchényi Könyvtárban (1. rész)         339
KNAPP Éva: Könyvtár – a könyvtár előtt. Az ELTE Egyetemi Könyvtár „őskönyvtára” (1561–1635)        354

KITEKINTÉS
DANCS Szabolcs: Könyvtári szolgáltatási platformok, avagy ami az IKR-ek után következik        359
FELVÉGI Emese – MATTHEW, Kathryn I.: Műveltség a digitális korban. (Ford. Hegyközi Ilona)        372

KÖNYVSZEMLE
Székelyföldi intézményi sors
DANI Erzsébet: Székelyföldi intézményi sors két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében.
Bp., Argumentum, 2015. (Ism.: Bényei Miklós)       381
Könyv és lélek – az első magyar biblioterápiás konferencia kötetének margójára
Könyv és lélek. Biblioterápiai tanulmányok. (Szerk. Gombos Péter és Vörös Klára) Bp., Magyar Olvasástársaság, 2015. (Ism.: Béres Judit)         384

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ (REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány        387
Könyvtár- és tájékoztatásügy        389
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények        401
Munkafolyamatok és szolgáltatások        408
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek        422
Vezetés, irányítás        423
Felhasználók és használat        425
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés        427
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület        428
Kapcsolódó területek        432

Kategória: 2015. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!