Abstracts       153

TANULMÁNYOK

SÁNDOR Tibor: Helyismeret változó felhasználói környezetben.
A százéves Budapest Gyűjtemény mai törekvései
      157

ÁTS József: A doktori értekezések elektronikus nyilvánosságának szabályozása      168

HABÓK Lilla: Digitális állampolgárokról és internethasználati, információrendszerezési szokásaikról      (e)*

MûHELY

BÉRES Judit – CSORBA-SIMON Eszter: Biblioterápia nőknek      178

NAGY Attila: Tehetség – zene – olvasás.
Konferencia a tehetséggondozás és képességfejlesztés összefüggéseiről      196

MÚLTUNKBÓL

POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: „Megnehezedett az idők járása fölöttünk”.
Az I. világháború a korabeli könyvtári szaksajtóban      
203

KISZL Péter: A könyvtárosi szakvizsga magyarországi gyökereiről képesítési rendszerünk 140 éves jubileumán       217

KÖNYVSZEMLE

Legvégül a tópart

RÓZSA György – RÓZSA Dávid: Legvégül a tópart
(ön)életrajz két kézre. Bp. MTA KIK, KSH Könyvtár, 2015. (Ism.: Murányi Lajos)      229

Gyógyító könyvek

BERTHOUD, Ella – ELDERKIN, Susan: The novel cure. From abandonment to zestlessness. 751 books to cure what
ails you. New York, Penguin, 2013.
(Ism.: Hajnal Ward Judit)       231

Útmutató a projektmenedzsment könyvtári alkalmazásáról

ESZENYINÉ BORBÉLY Mária: Projektmenedzsment
a könyvtárban. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014.
(Ism. Bartos Éva)      235

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány      237
Könyvtár- és tájékoztatásügy      240
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények      245
Munkafolyamatok és szolgáltatások      258
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek      271
Vezetés, irányítás       274
Felhasználók és használat      276
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés      282
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület      286
Kapcsolódó területek      289