Tartalom – 2015/1

Abstracts     5

Az újabb változások elé (Hegyközi Ilona, Kovács Katalin)     8

TANULMÁNYOK

ESZENYINÉ BORBÉLY Mária: A tanulás szerepe az életpálya-építés során: az iskolarendszerű képzés     9
MURÁNYI Péter: Számokba fojtva…     17
VARGA Tímea: A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei (2. rész)  A jogalkalmazási gyakorlatra és
a jogi szakirodalomra vonatkozó információszolgáltatás
       29
CZÁKNÉ SZOMOR Ildikó: Az Európai Unió Letéti Gyűjtemény 15 éve az Országgyűlési Könyvtárban       (e)*

MŰHELY

JUHÁSZ Éva: Kiszervezzük vagy mégsem? Az outsourcing könyvtári alkalmazásának gyakorlatai     43
DANKU György: Áttekintés a Tabula Hungariae-kutatások állásáról    53

MÚLTUNKBÓL

RÁCZ Ágnes: Fél évszázados álom. A Széchényi Könyvtár építési tervei a józsefvárosi palotanegyedben a huszadik század első felében     65

KITEKINTÉS

NÉMETH Márton: Oslo, Helsinki, Lyon, Brno. Konferencia-mozaikok 2014 tavasza 2015 januárja között    75

KÖNYVSZEMLE

Szinnyei és követői

Szinnyei és követői. Id. Szinnyei József 100. évfordulójáról
megemlékező centenáriumi emlékkönyv.
Szerk. Szőnyi Éva. Bp. OSZK, Gondolat, 2014. (Ism.: Szabó Sándor)     85

Magyar könyvtártörténeti kronológia 4. kötet

Magyar könyvtártörténeti kronológia 2008–2010. Pótlások,
javítások, 996–2007. 4. kötet.
Szerk. Gerő Gyula, közrem. Rácz Ágnes, Bp. OSZK, 2014. (Ism.: Pogány György)       88

A pécsi püspöki könyvtár története

Schmelczer-Pohánka Éva: „Boldog idők! Amikor az értelem ilyen intézményekben támogatásra lel. (…) Egyik fény gyújtja a következőt.”
A pécsi püspöki könyvtár története, 1774–1945.
Pécs, PTE Egyetemi Könyvtár, 2012. (Ism.: Béres Judit)     91

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány    95
Könyvtár- és tájékoztatásügy    94
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     102
Munkafolyamatok és szolgáltatások     108
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek     118
Vezetés, irányítás      120
Felhasználók és használat     126
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés     137
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület     144
Kapcsolódó területek     148

Kategória: 2015. 1. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!