Abstracts     5

Az újabb változások elé (Hegyközi Ilona, Kovács Katalin)     8

TANULMÁNYOK

ESZENYINÉ BORBÉLY Mária: A tanulás szerepe
az életpálya-építés során: az iskolarendszerű képzés     9
MURÁNYI Péter: Számokba fojtva…     17
VARGA Tímea: A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai
és eszközei (2. rész)  A jogalkalmazási gyakorlatra és
a jogi szakirodalomra vonatkozó információszolgáltatás
       29
CZÁKNÉ SZOMOR Ildikó: Az Európai Unió Letéti
Gyűjtemény 15 éve az Országgyűlési Könyvtárban       (e)*

MûHELY

JUHÁSZ Éva: Kiszervezzük vagy mégsem? Az outsourcing
könyvtári alkalmazásának gyakorlatai     43
DANKU György: Áttekintés a Tabula Hungariae-kutatások
állásáról    53

MÚLTUNKBÓL

RÁCZ Ágnes: Fél évszázados álom. A Széchényi Könyvtár
építési tervei a józsefvárosi palotanegyedben
a huszadik század első felében     65

KITEKINTÉS

NÉMETH Márton: Oslo, Helsinki, Lyon, Brno.
Konferencia-mozaikok 2014 tavasza 2015 januárja között    75

KÖNYVSZEMLE

Szinnyei és követői

Szinnyei és követői. Id. Szinnyei József 100. évfordulójáról
megemlékező centenáriumi emlékkönyv.
Szerk. Szőnyi Éva.
Bp. OSZK, Gondolat, 2014. (Ism.: Szabó Sándor)     85

Magyar könyvtártörténeti kronológia 4. kötet

Magyar könyvtártörténeti kronológia 2008–2010. Pótlások,
javítások, 996–2007. 4. kötet.
Szerk. Gerő Gyula, közrem.
Rácz Ágnes, Bp. OSZK, 2014. (Ism.: Pogány György)       88

A pécsi püspöki könyvtár története

Schmelczer-Pohánka Éva: „Boldog idők! Amikor az értelem
ilyen intézményekben támogatásra lel. (…)
Egyik fény gyújtja a következőt.”
A pécsi püspöki könyvtár története, 1774–1945.

Pécs, PTE Egyetemi Könyvtár, 2012. (Ism.: Béres Judit)     91

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ (REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány    95

Könyvtár- és tájékoztatásügy    94

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     102

Munkafolyamatok és szolgáltatások     108

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek     118

Vezetés, irányítás      120

Felhasználók és használat     126

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés     137

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület     144

Kapcsolódó területek     148