Az Európai Unió Letéti Gyûjtemény 15 éve az Országgyûlési Könyvtárban

Történeti áttekintés

Immár tizenöt év telt el azóta, hogy az Európai Bizottság zöld utat adott egy új EU Letéti Gyűjtemény létrehozásához, ami azért tekinthető különlegesnek, mert a tagállamokhoz nem tartozó ország könyvtára kérte erre a jogot.

Az Országgyűlési Könyvtár (OGYK) 1997-ben kezdeményezte az Európai Bizottságnál, hogy létrehozhassa az Európai Unió Letéti Könyvtárat, 1999-ben kapta meg a státuszt és 2001. január végén  Áder János akkori házelnök nyitotta meg az olvasók előtt. A gyűjtemény Pintér Katalin vezetésével került kialakításra. A Letéti Gyűjtemény és az országban akkor még csak néhány helyen működő Európai Dokumentációs Központok (EDK) közösen biztosították az uniós szaktájékoztatást az európai információt igénylők számára.Az Európai Bizottság a letéti könyvtárakat az 1960-as években hozta létre a tagállamok nemzeti vagy parlamenti könyvtáraiban. A Bizottság szabadpolcos elhelyezést ajánlott a fogadó intézményeknek az uniós dokumentumok gyűjtésére, tárolására és szolgáltatására. A letéti könyvtárak elsődleges célja az uniós kiadványokhoz való szabad és ingyenes hozzáférés biztosítása volt, ami a mai napig az alapvető prioritás.

A Luxembourgból érkező dokumentumok típusuk szerint monográfiák, periodikák, hivatalos közlönyök, a jogalkotás folyamán kiadott bizottsági anyagok, ismeretterjesztő füzetek és gyűjteményes művek voltak. Az OGYK Letéti Gyűjteményében az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Unió Bírósága, az Európai Számvevőszék, az Európai Központi Bank, az Európai Ombudsman és az Unió szakosított szerveinek dokumentumait lehet megtalálni. A kiadványokat az OGYK integrált könyvtári rendszerében (Aleph) dolgozzuk fel, ahol a teljes szövegű elérést biztosító linkek is megtalálhatók. A széles körű tájékoztatás érdekében elkezdtük az Európai Unióval foglalkozó idegen nyelvű tanulmánykötetek analitikus feltárását is.

2008-tól az Országgyűlés Európai Uniós honlapján havi frissítéssel uniós szakbibliográfiát adtunk közre, ezen kívül havi hírösszefoglalót az Unióban történt fontosabb eseményekről.

A változások idôszaka

2013-ban az Országgyűlési Könyvtárban lezajlott átalakítások eredményeként a Letéti Gyűjtemény a felújított olvasóteremben került elhelyezésre. Mivel a szakpolitikák szerinti bontás könnyű áttekintést biztosít a kiadványok között, a korábban alkalmazott harminc témacsoport (0–XXIX.) szerint kívántuk dokumentumainkat elhelyezni. Az olvasótermi polcokon az Európai Unió hivatalos kiadójától, az Eur-Op-tól érkező dokumentumok mellett az OGYK állományába tartozó magyar és idegen nyelvű uniós szakirodalom is helyet kap, melyek gyarapítása folyamatos. 2014-ben közel kétszáz idegen nyelvű külföldi szakkönyvvel bővült e gyűjtemény állománya. A kézikönyvtár kialakításakor az olvasói igényeket, a használtságot és a relevanciát vettük figyelembe.

Az utóbbi időben változásokat tapasztalhattunk az információs- és kommunikációs technológiák területén, amelyekre az Unió is figyelmet fordított és a transzparenciát követve kidolgozta az 1049/2001/EK rendeletet, mely az intézmények dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférést biztosítja. Ma már az a jellemző, hogy a Luxembourgból érkező nyomtatott kiadványok száma folyamatosan csökken, az elektronikus dokumentumoké viszont emelkedik, amit két jelentős kiadvány bemutatásával demonstrálok.

A hivatal egyik legfontosabb kiadványa Az Európai Unió Hivatalos Lapja (HLhttp://publications.europa.eu/official/index_hu.htm). Először 1952. december 30-án jelent meg az akkor még Európai Szén- és Acélközösségként (Montánunió) hívott nemzetközi szervezet lapjaként négy nyelven, (francia, német, olasz és holland) és egyetlen sorozatban. 1958-tól Official Journal of the European Communities-re változott a címe. Az országok csatlakozásával bővült a kiadási nyelvek száma, ma 24 hivatalos nyelven olvasható. A lap 1968-tól két sorozatra vált, az L (jogszabályok) és C (tájékoztatók és közlemények) sorozatra. 1978-ban megjelent a sorozat harmadik tagja is, a nyilvános pályázatokat közlő S.

2003. február 1-je, a nizzai szerződés hatályba lépése után a címe „Az Európai Unió Hivatalos Lapja” (Official Journal of the European Union) elnevezésre változott.

A Hivatalos Lap 1973 és 2006 közötti években megtalálható az OGYK-ban angol nyelven, a csatlakozás után 2013-ig magyar nyelven is. 2013. januártól már csak e-változatban érhető el a közlöny L és C sorozata az Eur-Lex adatbázisban (http://eur-lex.europa.eu/) napi frissítéssel, teljes szöveggel, az S sorozat pedig a TED adatbázisban (http://ted.europa.eu/) kereshető. 2013. július 1-jétől a Hivatalos Lap elektronikus kiadása hiteles és teljes joghatást vált ki, melyet a 216/2013/EU rendelet szabályoz.

Az olvasóteremben külön egységet képez a luxembourgi Európai Unió Bíróság jogesetgyűjteménye A bíróság és az elsőfokú bíróság határozatainak tára, mely a Bíróság (1954–), a Törvényszék (1988–) és a Közszolgálati Törvényszék (2004–) jogeseteit tartalmazza. A jogesetek nyomtatott formában 1954-től 2008-ig találhatóak meg az OGYK-ban, a kezdeti években francia, majd angol nyelven, a csatlakozásunk óta magyarul is.

Ma már csak elektronikusan találjuk meg a jogeseteket a Curia adatbázisban (http://curia.europa.eu/). Eddig közel 28 000 ítéletet hozott a három igazságszolgáltatási fórum.

Az uniós intézmények kiadványait az EUBook–shop adatbázis (http://bookshop.europa.eu/) ingyenesen biztosítja a felhasználók számára, amit az Európai Unió hivatalos kiadója, az Eur-Op működtet 2008 óta. A kurrens kiadványok feldolgozása mellett a retrospektív feldolgozás is folyamatos. A teljes szövegű dokumentumok elérését biztosító adatbázis többek között könyveket, időszaki kiadványokat, posztereket, térképeket, képeslapokat, tájékoztató kiadványokat, a gyerekeknek játékos ismeretterjesztő füzeteket, e-könyveket, CD-ROM-okat és DVD-ket tartalmaz. 1952-től 15 millió szkennelt oldal, 190 ezer elektronikus anyag, közel 100 ezer kiadvány között kereshetünk 50 nyelven. A magyar nyelvű kiadványok száma már 2000 fölött van. A felhasználóbarát keresőfelület téma-, szakpolitika-, intézmény-, újdonság-, kiadványtípus szerinti keresésre ad lehetőséget. A használni kívánt nyelv kiválasztása után az egyszerű- vagy az összetett keresést alkalmazva, könnyen megtaláljuk a találati halmazban a minket érdeklő dokumentumot. Ingyenes kiadványrendelésre is lehetőséget ad az oldal, de ehhez előzetes regisztráció szükséges.

Az Unió honlapja (http://europa.eu/) folyamatosan változó, az új technológiákat és a közösségi média alkalmazásokat igénybe vevő dinamikus honlap. Az Unió tagállamairól, intézményeiről, a szakpolitikákról, uniós hírekről, hatályos jogról és kiadványairól folyamatos információt szolgáltat. Az Unió ezen kívül komoly erőfeszítéseket tesz a polgárok és az uniós intézmények közötti információs szakadék csökkentésére. A korábbi kezdeményezések mellett számos új oldalt nyitott meg a polgárok tájékoztatására például az Európa Önökért – Polgároknak, Vállalkozásoknak (http://europa.eu/youreurope/) vagy a munkavállalást, álláskeresést támogató EURES (https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=hu) oldalt. Az egyik legújabb szolgáltatása az ’Európai Polgári Kezdeményezés’ (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=hu) oldal, ahol a tagállamok lakói jogalkotási javaslat előterjesztésére kérhetik az Európai Bizottságot. A polgári kezdeményezésre vonatkozó szabályokat és eljárásokat a 211/2011/EU rendelet rögzíti.

Bár e-könyveink és e-folyóirataink nem látszanak a polcokon, de ott vannak a weben, az adatbázisainkban, a katalógusokban és a repozitóriumokban, ahol egy kattintással kinyithatók, olvashatók és letölthetők. Az ingyenesen elérhető e-dokumentumokat szívesen használják olvasóink is. Az Országgyűlési Könyvtár közeli tervei között szerepel az uniós e-dokumentumok feldolgozása a könyvtár integrált rendszerében.

Online EU-információk az OGYK honlapján

Szaktájékoztató munkánkat az olvasói igényeket figyelembe véve és a kor elvárásainak megfelelve alakítjuk és szélesítjük. Olvasóinknak új e-szolgáltatást indítottunk az Országgyűlési Könyvtár weboldalán az Európai Unió Letéti Gyűjtemény pontnál ’Online eu-információk’ címmel

http://www.ogyk.hu/kutatas-a-konyvtarban/kulongyujtemenyek/eu/.

Az Online szakirodalmi útmutató célja az online uniós információk elérésének könnyebbé tétele, összegyűjtése olvasóink, kutatóink számára, többek között az Európai Unióról, az e-dokumentumokról, adatbázisokról és hírportálokról. Havi frissítéssel ajánljuk az Országgyűlési Könyvtárba érkező kurrens uniós szakirodalmat: magyar- és idegen nyelvű könyveket és időszaki kiadványok cikkeit, tanulmányait szakpolitikai bontásban.

Írásomban igyekeztem összefoglalni mindazokat a változásokat, melyek az uniós kiadványok életében történtek, és ezek hatása jelentős változásokat eredményezett a Gyűjteményben folyó munkában és a szolgáltatásban.

2014. december 6.

A bejegyzés kategóriája: 2015. 1. szám
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!