Tartalom – 2014/2

Rezümé
Abstracts    121

TANULMÁNYOK

PAULIK Péter: Nemzetközi dokumentum-ellátás
az Országos Széchényi Könyvtárban     127

VILLÁM Judit: Megújult az Országgyűlési Könyvtár     132
NAGY Attila: Kutatás, szakpolitika – nemzetstratégia
PISA 2012: adatok, feltételezések, következtetések     143

AMBERG Eszter: A nyilvános haszonkölcsönzési jog (PLR)
kiterjesztése a nem nyomtatott könyvekre     151

JÁVORKA Brigitta: Olvasók online közössége = e-olvasás?      e-156*

MûHELY

PIROS Attila: Az ETO alapú számítógépes információ-
keresés egy új megközelítése     156

MÚLTUNKBÓL

KNAPP Éva: A történeti könyvállományok bővülési lehető-
sége – 1800 előtti ismeretlen nyomtatványok azonosítása      167

A Fülöp Géza-emlékülés előadásai

KISZL Péter: Bevezető gondolatok Fülöp Gézáról      173
SEBESTYÉN György: Fülöp Géza, Kovács Máté
utódja és tanítványa     176

BARÁTNÉ HAJDU Ágnes: Tehetséggondozás és
pályakövetés, ahogy azt Fülöp Géza látta     187

GAZDA István: Az akadémiai könyvkiadás és könyv-
szerkesztés reformkori történetéből      194

V. ECSEDY Judit: Ismerjük-e a régi nyomdászainkat?    199
KOVÁCS Ilona: Hungarikumok a Rutgers Egyetem
Könyvtárában: a második világháború idején az amerikai
hadseregbe behívott amerikai magyar katonák levelei
1942‒1945      207

KITEKINTÉS

TRÁVNÍČEK, Jiří: Olvasók és olvasás a Cseh Köztársaság-
ban (Ford.: Hegyközi Ilona)     217

KOLTAY Tibor: A kutatási adatok és a könyvtár      223

KÖNYVSZEMLE

Katalógus 2.0 – Van-e jövője a könyvtári katalógusoknak?
Catalogue 2.0. The future of the library catalogue. Ed. Sally Chambers, London : Facet, 2013. (Ism.: Dudás Anikó)      237
A kölcsönzőszobától a Tudástárig – Pécs és Baranya
megye szolgálatában

Pécs Város Közművelődési Könyvtárától a Csorba Győző
Könyvtárig. 70 éves a közművelődési könyvtár Pécsett
(1943–2013)
Pécs : Csorba Győző Könyvtár, 2013.
(Ism.: Kégli Ferenc)      245
Egy XIX. századi pesti nyomda harmincöt évének termése
RÓZSA Mária: „Közfényt gyarapítni.” Beimel József és
Kozma Vazul pesti nyomdájának története és nyomtatványai
1830–1864. Bp. : OSZK ; Gondolat K., 2012.
(Ism.: Murányi Lajos)      249

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ (REFERÁTUMOK)          (e)*

Kategória: 2014. 2. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!